งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการอื่น ๆ เฉลี่ย / เดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการอื่น ๆ เฉลี่ย / เดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2548)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการอื่น ๆ เฉลี่ย / เดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2548)

2 ผู้รับบริการทั้งหมด รพ. สงขลา รายเดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2547 - 2548 )

3 ผู้ป่วยนอก รพ. สงขลา รายเดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2547 - 2548 )

4 ผู้ป่วยนอก แยกสิทธิ์ รพ. สงขลา เฉลี่ย / เดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2548 )

5 ผู้ป่วยนอก แยกสิทธิ์ รพ. สงขลา เฉลี่ย / เดือน หน่วย : ครั้ง ปีงบประมาณ 2548 ( ต. ค.47 – มิ. ย.48)

6 ผู้ป่วยใน รพ. สงขลา รายเดือน หน่วย : คน ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2547 - 2548)

7 ผู้ป่วยใน แยกสิทธิ์ รพ. สงขลา เฉลี่ย / เดือน หน่วย : คน ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2548 )

8 ผู้ป่วยใน แยกสิทธิ์ รพ. สงขลา เฉลี่ย / เดือน หน่วย : คน ปีงบประมาณ 2548 ( ต. ค.47 – มิ. ย.48)

9 อัตราการครองเตียง รพ. สงขลา รายเดือน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2547 - 2548)

10 วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยในกลุ่มวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย ที่สุด 10 กลุ่มแรก หน่วย : วัน ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2547 - 2548)

11 อัตราตายผู้ป่วยใน รายเดือน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2547 - 2548)

12 อัตราตายเด็กแรกเกิด 0 - 28 วัน รายเดือน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

13 อัตราการผ่าท้องคลอด หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

14 อัตราการรับกลับเข้า รพ. ใน 28 วัน โดยไม่ได้ วางแผน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

15 อัตราการผ่าตัดซ้ำในการอยู่ รพ. ครั้ง เดียวกัน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

16 อัตราการเกิดการแพ้ยาผู้ป่วยใน (Drug allergy) หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

17 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

18 น้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยในตามกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

19 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick ratio) หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

20 Accidental of Staff หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

21 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

22 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ( ปีงบประมาณ 2548)

23 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก หน่วย : ครั้ง ครึ่งปีงบประมาณ 2548 ( ต. ค.47 – มิ. ย.48)

24 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน หน่วย : คน ครึ่งปีงบประมาณ 2548 ( ต. ค.47 – มิ. ย.48)

25 10 อันดับโรคผู้ป่วยในตาย หน่วย : คน ครึ่งปีงบประมาณ 2548 ( ต. ค.47 – มิ. ย.48)


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการอื่น ๆ เฉลี่ย / เดือน หน่วย : ครั้ง ( เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google