งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.กดปุ่ม Unzip (เลือกเป็น D:\)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.กดปุ่ม Unzip (เลือกเป็น D:\)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.กดปุ่ม Unzip (เลือกเป็น D:\)
1.ดับเบิลคลิก Aid2 1.กดปุ่ม Unzip (เลือกเป็น D:\) 4.กดปุ่ม ปิด 3.กดปุ่ม ok และกดปุ่มปิด

2 โปรแกรมจะเก็บโฟลเดอร์ Aid2 ไว้ในไดร์ฟ D:/
2. สร้าง shortcut ที่ desktop

3 1.ดับเบิลคลิก MEDSOC.EXE
2. กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

4 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโปรแกรม
แสดงเมนูต่างๆ ของโปรแกรม

5 ขั้นตอนการตั้งค่าก่อนใช้งานโปรแกรม
กำหนดรหัส สถานบริการ ของท่าน พิมพ์ชื่อ-นามสกุลของนักสังคมฯ และตำแหน่ง กำหนดชื่อแผนก (ใช้ในส่วนที่ 2)

6 พิมพ์ชื่อแผนก แล้วกดปุ่มบันทึก
ขั้นตอนการเพิ่มแผนก พิมพ์ชื่อแผนก แล้วกดปุ่มบันทึก

7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโปรแกรมส่วนที่ 1
พิมพ์ชื่อ รพ. จากนั้นกดปุ่ม Enter ค้นหารหัส รพ. หากใช้เครื่องหมาย * จะโชว์ทั้งหมด ระบุ รหัสรพ.แล้ว Enter 1 2 3 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ใส่ Hn ผู้ป่วย (หากไม่มีจะต้องกำหนดขึ้นเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อขอรับ Hn) หากเป็นผู้ป่วยในให้ระบุ An ด้วย ใส่เลขที่ สังคมสงเคราะห์ที่ผู้ป่วยได้รับ จากนั้นก็ลงข้อมูลของผู้ป่วยตามฟอร์มที่กำหนด จนครบ แล้วกดปุ่มบันทึก

8 ระบุ Hn ผู้ป่วย หากจำไม่ได้ให้กดปุ่มกล้อง
การแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย ระบุ Hn ผู้ป่วย หากจำไม่ได้ให้กดปุ่มกล้อง 1.ทำการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม Update 2.หากต้องการลบกดปุ่ม Delete

9 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2
พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่มค้นหา หากไม่ทราบ Hn จากนั้นกด Enter

10 กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว
การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว

11 กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว
การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 3 Hn ได้มาจากส่วนที่ 2 กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว

12 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 4
Hn ได้มาจากส่วนที่ 2

13 กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว
คลิกเพื่อเลือกแหล่งที่อยู่ของรูป (path) คลิกเลือกชื่อนักสังคมสังเคราะห์ผู้บันทึกข้อมูล กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว ควรสร้างFolder เก็บรูปไว้ เช่น D:\Aid\picture คือเอารูปผู้ป่วยไปเก็บไว้ที่ Path D:\Aid\picture และเปลี่ยนชื่อตามHn จะต้องเป็นนามสกุล .JPG

14 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 5
พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่มค้นหา หากไม่ทราบ Hn จากนั้นกด Enter กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว

15 พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่มค้นหา หากไม่ทราบ Hn จากนั้นกด Enter
การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 6 พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่มค้นหา หากไม่ทราบ Hn จากนั้นกด Enter

16 กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว
กดปุ่มรวมคะแนน กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว

17 1. คลิกส่วนที่ 7 เพื่อทำรายงาน
การทำรายงาน ส่วนที่ 7 1. คลิกส่วนที่ 7 เพื่อทำรายงาน 3.ถึงวันที่ 2.เลือกช่วงวันที่ 4.คลิกปุ่มประมวลผล

18 7.เลือกรายงานที่ต้องการ
การทำรายงาน ส่วนที่ 7 5.คลิกปุ่มปุ่ม OK 6.คลิกปุ่ม พิมพ์ 7.เลือกรายงานที่ต้องการ

19 การทำรายงาน ส่วนที่ 7 8.คลิกรูปเครื่องพิมพ์หากต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 9.หากไม่ต้องการพิมพ์คลิกรูปExit

20 1. 2. 3. 1.ตั้งค่า เป็นการกำหนดครั้งแรกก่อนใช้โปรแกรม 2. เป็นการส่งข้อมูลทั้งหมดไปเป็นไฟล์ Excel 3.เป็นการสำรองข้อมูล (เครื่องจะต้องมีโปรแกรม winzip) จะถูกเก็บไว้ใน folder backup อยู่ที่ d:\aid2\backup\

21 1 2 3 6 5 4 กำหนดรหัสสถานบริการของท่าน ครั้งเดียว
เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักสังคมสงเคราะห์ 3 ตำแหน่ง 6 5 4 กดปุ่มบันทึก เมือบันทึกเสร็จหาต้องการเพิ่มอีกให้ที่หมายเลข2 แล้วลบชื่อคนที่บันทึกเสร็จออก จากนั้นพิมพ์ต่อได้เลย พิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่มบันทึก หาต้องการเพิ่มอีกให้ทำตามข้อ 2 – 4 5. เป็นการแก้ไขชื่อ และตำแหน่ง 6.เป็นการกำหนดแผนกที่ส่งผู้มารับบริการมาให้

22 hn สามารถลงเครื่อง / ได้ (an,sn)
เลข 13 หลัก หากไม่มีให้กดปุ่ม G เพื่อให้ โปรแกรม กำหนดให้ Auto เพื่อไม่ให้ เลขซ้ำกัน

23 ส่วนที่ 2 – 6 ดูประวัติเก่าแต่ละส่วนแต่ละvisit ได้


ดาวน์โหลด ppt 1.กดปุ่ม Unzip (เลือกเป็น D:\)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google