งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ดับเบิลคลิก Aid2 1. กดปุ่ม Unzip ( เลือกเป็น D:\) 3. กดปุ่ม ok และกด ปุ่มปิด 4. กดปุ่ม ปิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ดับเบิลคลิก Aid2 1. กดปุ่ม Unzip ( เลือกเป็น D:\) 3. กดปุ่ม ok และกด ปุ่มปิด 4. กดปุ่ม ปิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ดับเบิลคลิก Aid2 1. กดปุ่ม Unzip ( เลือกเป็น D:\) 3. กดปุ่ม ok และกด ปุ่มปิด 4. กดปุ่ม ปิด

2 โปรแกรมจะเก็บโฟลเดอร์ Aid2 ไว้ในไดร์ฟ D:/ 2. สร้าง shortcut ที่ desktop โปรแกรมจะเก็บโฟลเดอร์ Aid2 ไว้ในไดร์ฟ D:/ 2. สร้าง shortcut ที่ desktop

3 1. ดับเบิลคลิก MEDSOC.EXE 2. กรอก Username และ Password เพื่อ เข้าสู่โปรแกรม

4 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโปรแกรม แสดงเมนูต่างๆ ของโปรแกรม

5 ขั้นตอนการตั้งค่าก่อนใช้งานโปรแกรม ขั้นตอนการ ตั้งค่า กำหนดรหัส สถานบริการ ของท่าน พิมพ์ชื่อ - นามสกุลของ นักสังคมฯ และตำแหน่ง กำหนดชื่อแผนก ( ใช้ในส่วนที่ 2)

6 พิมพ์ชื่อแผนก แล้ว กดปุ่มบันทึก ขั้นตอนการเพิ่มแผนก

7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโปรแกรมส่วนที่ 1 ระบุ รหัสรพ.แล้ว Enter ค้นหา รหัส รพ. พิมพ์ชื่อ รพ. จากนั้นกดปุ่ม Enter พิมพ์ชื่อ รพ. จากนั้นกดปุ่ม Enter 123 หากใช้เครื่องหมาย * จะโชว์ทั้งหมด 1.ใส่ Hn ผู้ป่วย (หากไม่มีจะต้องกำหนดขึ้นเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อขอรับ Hn) 2.หากเป็นผู้ป่วยในให้ระบุ An ด้วย 3.ใส่เลขที่ สังคมสงเคราะห์ที่ผู้ป่วยได้รับ 4.จากนั้นก็ลงข้อมูลของผู้ป่วยตามฟอร์มที่กำหนด จนครบ แล้วกดปุ่มบันทึก แก้ไขข้อมูล ผู้ป่วย บันทึกข้อมูล ผู้ป่วย

8 ระบุ Hn ผู้ป่วย หาก จำไม่ได้ให้กดปุ่ม กล้อง 1. ทำการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย เสร็จแล้วกดปุ่ม Update 2. หากต้องการลบกดปุ่ม Delete การแก้ไข ข้อมูล ผู้ป่วย

9 การบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 2 พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่มค้นหา หากไม่ ทราบ Hn จากนั้นกด Enter

10 กดปุ่มบันทึกเมื่อ เลือกข้อมูลเสร็จ แล้ว การบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 2

11 การบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 3 Hn ได้มาจาก ส่วนที่ 2 กดปุ่มบันทึกเมื่อ เลือกข้อมูลเสร็จ แล้ว

12 การบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 4 Hn ได้มาจาก ส่วนที่ 2

13 คลิกเพื่อเลือก แหล่งที่อยู่ของ รูป (path) ควรสร้าง Folder เก็บรูปไว้ เช่น D:\Aid\picture คือเอารูปผู้ป่วยไปเก็บไว้ที่ Path D:\Aid\picture และเปลี่ยนชื่อตาม Hn จะต้องเป็นนามสกุล.JPG คลิกเลือกชื่อนัก สังคมสังเคราะห์ผู้ บันทึกข้อมูล กดปุ่มบันทึกเมื่อ เลือกข้อมูลเสร็จ แล้ว

14 การบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 5 พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่ม ค้นหา หากไม่ ทราบ Hn จากนั้นกด Enter กดปุ่มบันทึกเมื่อ เลือกข้อมูลเสร็จ แล้ว

15 การบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 6 พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกดปุ่ม ค้นหา หากไม่ ทราบ Hn จากนั้นกด Enter

16 กดปุ่มรวมคะแนน กดปุ่มบันทึกเมื่อ เลือกข้อมูลเสร็จ แล้ว

17 การทำรายงาน ส่วนที่ 7 1. คลิก ส่วนที่ 7 เพื่อทำ รายงาน 2. เลือก ช่วงวันที่ 3. ถึง วันที่ 4. คลิก ปุ่ม ประมวล ผล

18 5. คลิก ปุ่มปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ 7. เลือกรายงานที่ ต้องการ การทำรายงาน ส่วนที่ 7

19 8. คลิกรูป เครื่องพิมพ์หาก ต้องการพิมพ์ ออกทาง เครื่องพิมพ์ 9. หากไม่ต้องการ พิมพ์คลิกรูป Exit การทำรายงาน ส่วนที่ 7

20 1. ตั้งค่า เป็นการกำหนดครั้งแรกก่อนใช้โปรแกรม 2. เป็นการส่งข้อมูลทั้งหมดไปเป็นไฟล์ Excel 3. เป็นการสำรองข้อมูล ( เครื่องจะต้องมีโปรแกรม winzip) จะถูกเก็บไว้ใน folder backup อยู่ที่ d:\aid2\backup\ 1.1. 2.2. 3.3.

21 กำหนดรหัสสถานบริการของท่าน ครั้งเดียว เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่ง 1 2 3 4 กดปุ่มบันทึก เมือบันทึกเสร็จหาต้องการเพิ่มอีกให้ที่หมายเลข 2 แล้วลบชื่อคนที่บันทึกเสร็จออก จากนั้นพิมพ์ต่อได้เลย พิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่มบันทึก หาต้องการเพิ่มอีกให้ทำตามข้อ 2 – 4 5 5. เป็นการแก้ไขชื่อ และตำแหน่ง 6. เป็นการกำหนดแผนกที่ส่งผู้มารับบริการมาให้ 6

22 hn สามารถลงเครื่อง / ได้ (an,sn) เลข 13 หลัก หากไม่มีให้กดปุ่ม G เพื่อให้ โปรแกรม กำหนดให้ Auto เพื่อไม่ให้ เลขซ้ำกัน

23 ส่วนที่ 2 – 6 ดูประวัติเก่าแต่ละส่วนแต่ละ visit ได้


ดาวน์โหลด ppt 1. ดับเบิลคลิก Aid2 1. กดปุ่ม Unzip ( เลือกเป็น D:\) 3. กดปุ่ม ok และกด ปุ่มปิด 4. กดปุ่ม ปิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google