งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมนันทนาการอบรมนันทนาการ 1-3 มิ. ย.53. นันทนาการ กิจกรรมที่กระทำยามว่างจากภารกิจงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำด้วยความสมัครใจ และมีความพอใจโดยกิจกรรมนั้นต้องไม่ขัดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมนันทนาการอบรมนันทนาการ 1-3 มิ. ย.53. นันทนาการ กิจกรรมที่กระทำยามว่างจากภารกิจงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำด้วยความสมัครใจ และมีความพอใจโดยกิจกรรมนั้นต้องไม่ขัดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมนันทนาการอบรมนันทนาการ 1-3 มิ. ย.53

2 นันทนาการ กิจกรรมที่กระทำยามว่างจากภารกิจงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำด้วยความสมัครใจ และมีความพอใจโดยกิจกรรมนั้นต้องไม่ขัดต่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ กฎหมายบ้านเมืองทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมที่กระทำยามว่างจากภารกิจงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำด้วยความสมัครใจ และมีความพอใจโดยกิจกรรมนั้นต้องไม่ขัดต่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ กฎหมายบ้านเมืองทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

3 ความสำคัญของนันทนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี / สมานฉันท์ สังคมดี / สมานฉันท์ เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการดำรงชีวิต เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการดำรงชีวิต

4 กิจกรรมนันทนาการ ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม เกมและกีฬา เกมและกีฬา ดนตรีและร้องเพลง ดนตรีและร้องเพลง งานอดิเรกต่างๆ งานอดิเรกต่างๆ กิจกรรมกลางแจ้ง / นอกเมือง กิจกรรมกลางแจ้ง / นอกเมือง กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล

5 การเต้นรำ การเต้นรำ การละคร การละคร การบริการอาสาสมัคร การบริการอาสาสมัคร วรรณกรรม / การพูด / การอ่าน วรรณกรรม / การพูด / การอ่าน

6

7 วิสัยทัศน์ นันทนาการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย สร้างสัมพันธภาพของคนในชุมชน ก่อให้เกิด สังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นคง เศรษฐกิจรุ่งเรือง เป็นรากฐานที่สำคัญในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นันทนาการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย สร้างสัมพันธภาพของคนในชุมชน ก่อให้เกิด สังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นคง เศรษฐกิจรุ่งเรือง เป็นรากฐานที่สำคัญในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

8 เพราะมนุษย์เป็น ทรัพยากรที่สำคัญใน การพัฒนาองค์กรและ ประเทศ

9 เกมส์ลับสมอง

10 การจะพัฒนา งานที่ดีได้ต้อง งอกงามจาก ความสุขภายใน ใจของบุคลากร การจะพัฒนา งานที่ดีได้ต้อง งอกงามจาก ความสุขภายใน ใจของบุคลากร

11


ดาวน์โหลด ppt อบรมนันทนาการอบรมนันทนาการ 1-3 มิ. ย.53. นันทนาการ กิจกรรมที่กระทำยามว่างจากภารกิจงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำด้วยความสมัครใจ และมีความพอใจโดยกิจกรรมนั้นต้องไม่ขัดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google