งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
มีการประชุมทบทวนบทบาทของคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ศูนย์ฯ จัดทำแผนบริการกับชุมชนในท้องที่ ส่งเสริมให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นเวทีประชาคมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนระดับตำบล

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การเป็นศูนย์บริการวิชาการและวิสาหกิจชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก สถานที่ตั้ง - ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ มะม่วงคุณภาพดี ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก ถ่ายทอดและสาธิตขั้นตอนการผลิต, ติดต่อบริษัทเพื่อทำการส่งออกไปต่างประเทศ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสุนทร สมาธิมงคล ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก, การฝากท้องมะม่วง

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การฝากท้องมะม่วง การเข้าระบบมาตรฐาน GAP

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อส่งออก


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google