งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ มีการประชุมทบทวนบทบาทของ คณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ศูนย์ฯ จัดทำแผน บริการกับชุมชนในท้องที่ ส่งเสริมให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นเวที ประชาคมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนระดับตำบล ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนระดับตำบล

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การเป็นศูนย์บริการวิชาการ และวิสาหกิจชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตมะม่วงเพื่อการ ส่งออก สถานที่ตั้ง - ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ มะม่วง คุณภาพดี ขั้นตอนและวิธีการ ประชุม คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก ถ่ายทอดและสาธิตขั้นตอนการผลิต, ติดต่อบริษัทเพื่อทำการส่งออกไป ต่างประเทศ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ต. มงคลธรรมนิมิต อ. สามโก้ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสุนทร สมาธิมงคล ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก, การฝากท้องมะม่วง การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก, การฝากท้องมะม่วง

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การฝากท้อง มะม่วง การเข้าระบบ มาตรฐาน GAP

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อ ส่งออก


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google