งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

2 อนุสัญญา ฯ ข้อ 2 วรรคสองและ วรรคสาม รัฐภาคีไม่อาจอ้างสำหรับการทรมาน ได้แม้ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉิน และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา / จาก ทางการไม่อาจยกเป็นข้ออ้างสำหรับ การทรมานได้

3 อนุสัญญา ฯ ข้อ 10 รัฐภาคีต้องบรรจุการศึกษาและ ข้อสนเทศเกี่ยวกับการห้าม การทรมานในหลักสูตรฝึกอบรม บุคลากรบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงทหารด้วย และต้องนำข้อห้าม ไปอยู่ในคำสั่งกำหนด หน้าที่ภารกิจด้วย

4 อนุสัญญา ฯ ข้อ 19 รัฐภาคีเสนอรายงานเกี่ยวกับ มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

5 จบการบรรยาย

6 ซักถาม / แสดงความ คิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google