งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Memorandum of Understanding -MoU TISI - SAC - การมาตรฐาน - การแลกเปลี่ยนมาตรฐาน - การประสานงานด้านการมาตรฐาน ระหว่างประเทศ - การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและ วารสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Memorandum of Understanding -MoU TISI - SAC - การมาตรฐาน - การแลกเปลี่ยนมาตรฐาน - การประสานงานด้านการมาตรฐาน ระหว่างประเทศ - การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและ วารสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Memorandum of Understanding -MoU TISI - SAC - การมาตรฐาน - การแลกเปลี่ยนมาตรฐาน - การประสานงานด้านการมาตรฐาน ระหว่างประเทศ - การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและ วารสาร - การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ

2 Memorandum of Understanding -MoU TISI - CNCA - การมาตรฐาน - การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารด้านการ มาตรฐาน - การรับรอง - ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการ - การวัดและการทดสอบ - ข้อมูลทางเทคนิค - การฝึกอบรม

3 1. การมาตรฐาน ประกอบด้วย - การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารด้านการมาตรฐาน รวมถึงโครงสร้างแสดง องค์กรที่ทำหน้าที่ด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบ และขั้นตอนการร่างมาตรฐาน พร้อมทั้ง Work Programme การจัดทำมาตรฐาน - การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐานใน สาขาที่ทั้งสองฝ่าย สนใจ 2. การรับรองประกอบด้วย - การศึกษาโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ และ ขั้นตอนที่ใช้ในการรับรอง ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการ ซึ่งกันและกัน - การแลกเปลี่ยน In-house Manuals ใช้ในการ รับรองผลิตภัณฑ์และระบบบริหาร จัดการ - การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับกิจกรรม การรับรอง เพื่อเป็นการ พัฒนากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกันและกัน

4 T h a n k y o u


ดาวน์โหลด ppt Memorandum of Understanding -MoU TISI - SAC - การมาตรฐาน - การแลกเปลี่ยนมาตรฐาน - การประสานงานด้านการมาตรฐาน ระหว่างประเทศ - การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและ วารสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google