งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี

2 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระ นารายณ์ มหาราช - เป็นหน่วยงานทหารที่มีภารกิจ ด้านการสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ - รับผิดชอบงานด้านจิตวิทยา โดย มีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเป็น ผู้ดำเนินการ ภายใต้บังคับกองพัน ประกอบด้วย

3 ร้อย. ปจว.( ทบ.) ผังการจัด 4 3 2 ร้อย. ปจว. 1 ร้อย. รณรงค์ฯ ร้อย. บก. ร้อย. ผสฆ. พัน. ปจว.

4 ภารกิจหลักของกองร้อย ปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATION ชุดวิทยากร กระบวนการ กองร้อยปฏิบัติการ จิตวิทยา

5 1. การจัดค่ายมวลชนเพื่อความ มั่นคงของชาติ การเป็นครูฝึก

6 การจัดค่ายมวลชนเพื่อความ มั่นคงของชาติ ( ต่อ ) ฝึกวินัยในการรับประทานอาหาร นำเข้ากิจกรรมเสริมทักษะ

7 การจัดค่ายมวลชนเพื่อความ มั่นคงของชาติ ( ต่อ ) กิจกรรมภาค กลางคืน

8 การจัดค่ายมวลชนเพื่อความ มั่นคงของชาติ ( ต่อ ) ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในจังหวัด ปัตตานี

9 พิธีประดับปีพลร่มสัมพันธ์ให้แก่ นักเรียน การสาธิตเครื่องแต่งกายชุด โดดหอ / ลงทางดิ่ง

10 2. ภารกิจมวลชนสัมพันธ์ พัฒนาสัมพันธ์ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 บ้าน บางผึ้ง อ. บ้านหมี่ จว. ลพบุรี

11 3. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อการสนับสนุน หน่วยต่างๆ

12 เป็นวิทยากรให้กับข้าราชการ ศูนย์สร้างอาวุธ กองทัพบก

13 4. ภารกิจต้อนรับ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

14

15


ดาวน์โหลด ppt กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google