งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

2 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่2ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
- เป็นหน่วยงานทหารที่มีภารกิจด้านการสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ - รับผิดชอบงานด้านจิตวิทยา โดยมีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้บังคับกองพัน ประกอบด้วย

3 พัน.ปจว. ร้อย.บก. ร้อย.ผสฆ. ร้อย.ปจว.(ทบ.) ร้อย.รณรงค์ฯ 4 3 2
ผังการจัด พัน.ปจว. ร้อย.บก. ร้อย.ผสฆ. ร้อย.ปจว.(ทบ.) ร้อย.รณรงค์ฯ 4 3 2 ร้อย.ปจว.1

4 ภารกิจหลักของกองร้อย ปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATION
ชุดวิทยากร กระบวนการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

5 1.การจัดค่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
การเป็นครูฝึก

6 การจัดค่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ(ต่อ)
ฝึกวินัยในการรับประทานอาหาร นำเข้ากิจกรรมเสริมทักษะ

7 การจัดค่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ(ต่อ)
กิจกรรมภาคกลางคืน

8 การจัดค่ายมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ(ต่อ)
ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในจังหวัดปัตตานี

9 พิธีประดับปีพลร่มสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน
การสาธิตเครื่องแต่งกายชุดโดดหอ/ลงทางดิ่ง

10 2.ภารกิจมวลชนสัมพันธ์ พัฒนาสัมพันธ์ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 บ้าน บางผึ้ง อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

11 3.การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อการสนับสนุน หน่วยต่างๆ

12 เป็นวิทยากรให้กับข้าราชการ ศูนย์สร้างอาวุธ กองทัพบก

13 4.ภารกิจต้อนรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

14 ชนะความคิด พิชิตจิตใจ

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google