งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุน รพสต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุน รพสต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุน รพสต.
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาฯ – สสส.

2 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ กลไกการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคและความร่วมมือของผู้ประกอบการ กลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับ จังหวัดและท้องถิ่น กลไกบังคับใช้ กฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค กลไกพัฒนา นโยบายและแผน คุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย ประชาสังคม เครือข่ายวิชาการ เครือข่าย ภาครัฐ เครือข่าย ด้านนโยบาย เครือข่าย นานาชาติ ยุทธศาสตร์ 1 เสริมศักยภาพภาคี ยุทธศาสตร์ 2 สร้างฐานความรู้ ยุทธศาสตร์ 3 ผลักดันนโยบายและสื่อสาร แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

3 พื้นที่ทำงานของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ-สสส.

4 4 4

5 ประเทศ ภาค/จังหวัด อำเภอ ตำบล นโยบาย/สื่อสาร จัดการความรู้ นโยบาย
เครือข่าย คบ จังหวัด จัดการความรู้ ประเด็น อำเภอ เครือข่าย คบ อำเภอ จัดการความรู้ พื้นที่ ตำบล เครือข่าย คบ ตำบล จัดการความรู้ระดับพื้นที่

6 ตัวอย่างกิจกรรม ประเทศ (ตัวชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภค/การกระจายอำนาจ คบ./ร่าง กม.องค์การอิสระผู้บริโภค/นโยบายเข้าถึงยา/การตลาดอาหาร) ภาค (พัฒนาศักยภาพเภสัชกร 4 ภาค/จัดฟันแฟชั่น) จังหวัด (สคบ จังหวัด, น้ำมันทอดซ้ำฯ จ. ) พัฒนา คบ. ใน รพสต. (ผ่าน สป. รพสต.) โรงเรียน อสม. (ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพฯ)

7 www.thaihealthconsumer.org Consumer_sss@yahoo.com
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุน รพสต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google