งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาฯ – สสส. แนวทางการสนับสนุน รพ สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาฯ – สสส. แนวทางการสนับสนุน รพ สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาฯ – สสส. แนวทางการสนับสนุน รพ สต.

2 เครือข่าย วิชาการ ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ กลไกการ สร้างความ เข้มแข็งของ ผู้บริโภคและ ความร่วมมือ ของ ผู้ประกอบกา ร กลไกบังคับใช้ กฎหมาย คุ้มครอง ผู้บริโภค กลไก พัฒนา นโยบายและ แผน คุ้มครอง ผู้บริโภค กลไก คุ้มครอง ผู้บริโภค ระดับ จังหวัดและ ท้องถิ่น เครือข่าย เครือข่าย ประชา สังคม เครือข่าย เครือข่าย ประชา สังคม เครือข่า ย เครือข่า ย นานาชา ติ เครือข่า ย เครือข่า ย นานาชา ติ เครือข่าย เครือข่าย ด้าน นโยบาย เครือข่าย เครือข่าย ด้าน นโยบาย ยุทธศาสตร์ 2 สร้าง ฐานความรู้ ยุทธศาสตร์ 2 สร้าง ฐานความรู้ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) ยุทธศาสตร์ 1 เสริม ศักยภาพภาคี ยุทธศาสตร์ 1 เสริม ศักยภาพภาคี ยุทธศาสตร์ 3 ผลักดันนโยบาย และสื่อสาร ยุทธศาสตร์ 3 ผลักดันนโยบาย และสื่อสาร เครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาครัฐ

3 พื้นที่ทำงานของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ - สสส.

4 4

5 ประเทศ ภาค / จังหวัด อำเภอ ตำบล • นโยบาย / สื่อสาร • จัดการความรู้ นโยบาย • เครือข่าย คบ จังหวัด • จัดการความรู้ ประเด็น • เครือข่าย คบ อำเภอ • จัดการความรู้ พื้นที่ • เครือข่าย คบ ตำบล • จัดการความรู้ ระดับพื้นที่

6 ตัวอย่างกิจกรรม • ประเทศ ( ตัวชี้วัดการคุ้มครอง ผู้บริโภค / การกระจายอำนาจ คบ./ ร่าง กม. องค์การอิสระผู้บริโภค / นโยบายเข้าถึงยา / การตลาด อาหาร ) • ภาค ( พัฒนาศักยภาพเภสัชกร 4 ภาค / จัดฟันแฟชั่น ) • จังหวัด ( สคบ จังหวัด, น้ำมันทอด ซ้ำฯ จ. ) • พัฒนา คบ. ใน รพสต. ( ผ่าน สป. รพสต.) • โรงเรียน อสม. ( ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพฯ )

7 www.thaihealthconsumer.org Consumer_sss@yahoo.com แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จุฬาฯ – สสส. แนวทางการสนับสนุน รพ สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google