งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ น. ส. ชุติมา ธรรมณี น. ส. พัชร อินทสโร น. ส. ภาสุรภัค ขวัญพรหม นาย อาลียัส เวาะและ น. ส. เสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว

2 เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร

3 เกษตรอินทรีย์คือ ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของ ธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ไม่ใช้พืชหรือ สัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษ ในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดม สมบูรณ์

4 ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์

5 ที่ต้องใช้เกษตรอินทรีย์เพราะ การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึง ผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ต่อเนื่อง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นได้สูญเสีย ความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุ ทำให้ผลิตผลมี แร่ธาตุ วิตามิน และ พลังชิวิตต่ำ พืชจะอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรค ก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซอาหาร และระบบการเกษตรของเรา ซึง ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยิ่งในโลก ปัจจุบัน

6 จากรายงานการสำรวจขององค์กรการอาหารและ การเกษตรแห่งประชาชาติ เมื่อปี พ. ศ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต่ ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก ใช้ฮอร์โมนเป็นอันดับ 4 ของโลก ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงินสามหมื่นล้านบาทต่อปี

7 สนใจปลูกพืชแบบ อินทรีย์จะทำอย่างไร

8 วิธีการปลูกพืชแบบอินทรีย์  การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน หางแปลงปลูกที่ ใช้สารเคมี และศึกษาประวัติพื้นที่ก่อน  การวางแผนจัดการ วางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอกวางแผนระบบการปลูกพืช และวางแผนป้องกันภายในจัดระบบการระบายน้ำ  การเลือกพันธุ์ปลูก คำนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทานต่อ โรค - แมลง และวัชพืช

9 การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล 1. ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ต้องแยกออกจาก ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจน และต้อง ทำตลอดทุกกระบวนการ 2. ต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสและปนเปื้อนวัสดุสังเคราะห์ ต้องห้ามในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3. การเก็บรักษาและขนส่ง ต้องรักษาความสะอาดอย่าง เคร่งครัด

10 อ้างอิง https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0 %B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E 0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2% E0%B9%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9qvLUumhD8a siAfNjIHADQ&sqi=2&ved=0CDwQsAQ&biw=1366&bih=666#imgdii=_ &imgrc=_

11 กลุ่มผลไม้ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google