งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น. ส. ภาสุรภัค ขวัญพรหม 5510610306 5. นาย อาลียัส เวาะและ 5510610397 6. น. ส. เสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว 5510610417

2 เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร

3 เกษตรอินทรีย์คือ ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของ ธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ไม่ใช้พืชหรือ สัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษ ในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดม สมบูรณ์

4 ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์

5 ที่ต้องใช้เกษตรอินทรีย์เพราะ การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึง ผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ต่อเนื่อง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นได้สูญเสีย ความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุ ทำให้ผลิตผลมี แร่ธาตุ วิตามิน และ พลังชิวิตต่ำ พืชจะอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรค ก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซอาหาร และระบบการเกษตรของเรา ซึง ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยิ่งในโลก ปัจจุบัน

6 จากรายงานการสำรวจขององค์กรการอาหารและ การเกษตรแห่งประชาชาติ เมื่อปี พ. ศ. 2543 ประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต่ ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก ใช้ฮอร์โมนเป็นอันดับ 4 ของโลก ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงินสามหมื่นล้านบาทต่อปี

7 สนใจปลูกพืชแบบ อินทรีย์จะทำอย่างไร

8 วิธีการปลูกพืชแบบอินทรีย์  การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน หางแปลงปลูกที่ ใช้สารเคมี และศึกษาประวัติพื้นที่ก่อน  การวางแผนจัดการ วางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอกวางแผนระบบการปลูกพืช และวางแผนป้องกันภายในจัดระบบการระบายน้ำ  การเลือกพันธุ์ปลูก คำนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทานต่อ โรค - แมลง และวัชพืช

9 การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล 1. ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ต้องแยกออกจาก ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจน และต้อง ทำตลอดทุกกระบวนการ 2. ต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสและปนเปื้อนวัสดุสังเคราะห์ ต้องห้ามในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3. การเก็บรักษาและขนส่ง ต้องรักษาความสะอาดอย่าง เคร่งครัด

10 อ้างอิง http://www.doae.go.th/library/html/detail/nsfng/indexh.htm https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0 %B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E 0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2% E0%B9%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9qvLUumhD8a siAfNjIHADQ&sqi=2&ved=0CDwQsAQ&biw=1366&bih=666#imgdii=_ &imgrc=_

11 กลุ่มผลไม้ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอินทรีย์ ชื่อกลุ่ม : ผลไม้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย กษิดิศ มาศจิตต์ 5510610159 2. น. ส. ชุติมา ธรรมณี 5510610196 3. น. ส. พัชร อินทสโร 5510610291 4. น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google