งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฮโดรโปนิกส์ ( อังกฤษ : Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการ ปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและ พืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฮโดรโปนิกส์ ( อังกฤษ : Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการ ปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและ พืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไฮโดรโปนิกส์ ( อังกฤษ : Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการ ปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและ พืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัด พื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็น อาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูก พืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน

3 ตัวอย่างของความพยายามในช่วงแรกๆ ที่จะ ปลูกพืชไร้ดิน ก็คือ สวนลอยบาบิโลน เมื่อราว 600 ปี ก่อนคริสตกาล และสวยลอยแห่งอัสเต็กซ์ ในช่วงคริ สตศวรรษที่ 11 นักวิจัยการปลูกพืชไร้ดินคนแรกๆ คือ จอห์น วูดเวิด (John Woodward) ชาวอังกฤษ เมื่อ พ. ศ เขาได้ปลูกพืชในน้ำ โดยได้เติมดินลงไป หลายชนิด การปลูกพืชครั้งนั้นเป็นการสาธิตว่า นอกจากน้ำแล้วในโลกเรานั้นมีสสารหลายขนิดที่พืช ต้องการ ครั้นเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 นัก สรีรวิทยาพืช (plant physiologists) ชาวเยอรมัน ชื่อซาคส์ (Sachs) และคนอพ (Knop) ได้ปลูกพืชใน สารละลายอย่างง่ายของเกลืออนินทรีย์ เมื่อ พ. ศ ศาสตราจารย์ Gericke แห่ง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่เมืองเดวิส ได้สาธิตว่า พืชจะเติบโตโดยไม่ใช้ดิน สามารถเติบโตไปได้จนโต เต็มที่ ครั้งนั้นเขาได้ปลูกมะเขือเทศในน้ำ จนได้ผล ขนาดใหญ่อย่างน่าแปลกใจ และเขาได้เทียบคำศัพท์ ในภาษากรีก ที่มีความหมายว่า การเกษตร คือ geoponics ซึ่งหมายถึง ศาสตร์แห่งการปลูกพืชโดย ใช้ดิน ด้วยเหตุนี้เขาจึง คิดคำใหม่ว่า " ไฮโดรโปนิกส์ " (hydroponics) ซึ่งหมายถึง การปลูกพืชในน้ำ จาก ภาษากรีก hydros ( น้ำ ) และ ponos ( แรงงาน ) ประวัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์

4 ข้อดี * ให้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจาก ปลูกในโรงเรือนที่มีมุ้งตาข่าย ปิดมิดชิดจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลง ศัตรูพืช * พืชเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกในดิน เนื่องจากพืชได้รับธาตุอาหารต่างๆ ครบถ้วนในสัดส่วนที่พอเหมาะ และตลอดเวลาที่พืชต้องการ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ รสชาติดี * พืชที่ปลูกอยู่รอดมากขึ้น และให้ผลผลิตสูง เพราะสามารถ ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ให้แก่พืชได้ดีกว่าปลูกในดิน ลดความเสี่ยง จากสภาพดินฟ้าอากาศไม่แน่นอน เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง * ใช้พื้นที่น้อย เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าปลูกในดิน และปลูก ต่อได้ทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวพืชชุดแรกแล้ว จึงสามารถปลูกได้ หลายครั้งต่อปี * ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช * ทดแทนการปลูกพืชในดินที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินกรด ดินด่าง ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกพืช เช่น ดินลูกรัง ดินที่มีน้ำท่วมขัง บ่อยครั้ง * เหมาะสำหรับปลูกในสถานที่ที่มีพื้นผิวดินสำหรับปลูกพืชน้อย เช่น ระเบียงบ้าน หรือ คอนโดมีเนียม * ปลูกได้ตลอดปี ไม่ต้องรอฤดูกาล สามารถเลือกปลูกพืชในช่วงที่ มีราคาแพง ทำให้ผลผลิตได้ราคาดีขึ้น * ใช้แรงงานในการดูแลน้อย

5 ข้อจำกัด ลงทุนสูงในระยะแรก และต้องมีปัจจัยในการปลูก พืชในระบบนี้ คือ ไฟฟ้า น้ำ และธาตุอาหารที่พืชต้องการ ในรูปของสารเคมีอย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในระบบ ไฮโดรโพนิคส์ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากสำหรับปลูก ผักอนามัย และวิธีการปลูก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ก็มี การพัฒนาให้สะดวกและทันสมัยมากขึ้น ตลาดของผัก อนามัยในปัจจุบัน เริ่มมีผู้หันมานิยมบริโภคมากขึ้น การ วางจำหน่ายผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิคส์ ปัจจุบันจะ บรรจุถุงทั้งต้น โดยไม่ตัดรากและบางรายภาชนะปลูกที่ ใช้พยุงต้นซึ่งเป็นกระถางพลาสติกโปร่ง ขนาดเล็กๆ ยังมี ติดที่โคนต้นเป็นการยืนยันว่าเป็นผักที่ปลูกในระบบ ไฮโดรโพนิคส์จริง ๆ ปราศจากสารเคมีป้องกันกำจัด แมลงแน่นอน * ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืช * ไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลง ศัตรูพืช ประหยัดน้ำและสารละลายธาตุอาหารพืช * พืชโตเร็ว เก็บเกี่ยวได้เร็ว และให้ผลผลิตสูง * สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ ทั้งนี้มีตัวเลขยืนยัน ดังนี้

6 ภาพการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์


ดาวน์โหลด ppt ไฮโดรโปนิกส์ ( อังกฤษ : Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการ ปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและ พืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google