งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็น การประชุม 21 ก.พ. แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็น การประชุม 21 ก.พ. แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็น การประชุม 21 ก.พ. แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย – Suzuki – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – Uni Thai – Toyota – สสส. ทบทวนผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เอกสาร) ทบทวนผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เอกสาร) กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (mindset) โดย ผอ.ชยันต์ กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (mindset) โดย ผอ.ชยันต์ จากมอสโคว์ถึงทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย จากมอสโคว์ถึงทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แผนที่นำทาง แผนที่นำทาง – จะมีโครงการทำ Action Plan การแชร์ประสบการณ์ การแชร์ประสบการณ์ – เอไอพี: – ฮอนด้า: – บ.กลางฯ โครงการที่ร้อยเอ็ด (หมวกบุญ) มูลนิธิ “มิราเคิลออฟไลฟ์”

2 สรุปประเด็น การประชุม 21 ก.พ. กิจกรรม “บวร” บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน ของ บ.กลางฯ และ เครือข่าย กิจกรรม “บวร” บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน ของ บ.กลางฯ และ เครือข่าย เสนอให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ของภาคเอกชน เสนอให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ของภาคเอกชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – แผนแม่บท – ยุทธศาสตร์ – จุดเน้น สถานประกอบการ ในระบบนอกระบบ

3 สรุปประเด็น การประชุม 21 ก.พ. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ – สถิติ – กฎหมาย Honda ขอให้มี Timing ที่ชัดเจน Honda ขอให้มี Timing ที่ชัดเจน

4 2 nd Meeting, 21 February 2012

5 3 Govt. Agencies 6 Major Companies 1 Academia 5 Orgs ตำรวจ ?


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็น การประชุม 21 ก.พ. แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย แนะนำตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google