งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน
ผศ. ดร.โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

2 องค์การที่มีความสุข เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ทีมงานที่มีความสุข

3 ทำค่านิยมให้ชัด ปฏิบัติได้จริง ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
ทำค่านิยมให้ชัด ปฏิบัติได้จริง ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมใหม่ ปรับปรุงค่านิยม เดิม อัตลักษณ์ของ พช. คือ อะไร (เราจะเป็นอะไร เพื่อใคร) ค่านิยมใหม่ คืออะไร สร้างอย่างไร ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ( A B C D E F ) ให้คำจำกัดความ ของ ค่านิยมเดิม (วัดได้ สังเกตได้ ในระดับองค์การ) การประเมิน การวัด ในระดับปัจเจก (วิธีการวัด) การบูรณาการการสร้างค่านิยม กับ ภารกิจหลัก


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google