งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com Xnattapong@hotmail.com

2 Microsoft Visual Studio 2005

3 Solution Explorer

4

5 Properties

6 ToolBox

7 เมนู

8 Name FrmHelloWord

9 BackColor กำหนดสีพื้นหลังCustomWebSystem

10 ใส่สีพื้นหลัง

11 BackGroundImage

12

13 กำหนด Cursor : Hand

14 ทดสอบการทำงานเรียกว่า RUN

15 การหยุดการรัน STOP

16 คุณสมบัติ ของ Form ( ต่อ ) Text – เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการ กำหนด ข้อความที่จะปรากฏอยู่ บนแถบไตเติ้ลบาร์ของฟอร์ม ดังรูป

17 Text พิมพ์ โปรแกรมสวัสดีชาวโลก

18 คุณสมบัติ ของ Form ( ต่อ ) Startposition – เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการ กำหนด ตำแหน่งของฟอร์มเมื่อ รันโปรแกรมว่าจะต้องการให้ ฟอร์มปรากฏอย่างไร โดยจะมี 5 แบบให้เลือก ดังนี้ Manual CenterScreen WindowsDefaultLocation WindowsDefaultBounds CenterParent

19 คุณสมบัติ ของ Form ( ต่อ ) WindowState – เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการ กำหนด ขนาดของฟอร์มเมื่อ รันโปรแกรมว่าจะต้องการให้ ขนาดของฟอร์มเป็นแบบไหน โดยจะมี 3 แบบให้เลือก ดังนี้ Manual :: – ตามขนาดเดิมที่เรากำหนด Maximize – ขนาดใหญ่สุด เต็มจอภาพ Minimize – ขนาดเล็กสุด ย่อเล็กสุด นั่นเอง

20 GroubBox

21 Label

22 นำ GroubBox มาวางไว้ดังรูป

23 กำหนดคุณสมบัติของ GroubBox Name : GB Text : ป้อนข้อมูล

24 นำ Label มาวางไว้ 2 ตัวดังรูป

25 กำหนดคุณสมบัติของ Label ดังนี้ Label ตัวที่ 1 Name :: LbName Text :: ชื่อนักศึกษา Label ตัวที่ 2 Name :: LbID Text :: รหัสนักศึกษา

26 นำ TextBox มาวาง 2 ตัวดังรูป

27 กำหนดคุณสมบัติของ TextBox ดังนี้ TextBox ตัวที่ 1 Name :: TxtName Text :: TextBox ตัวที่ 2 Name :: TxtID Text ::

28 นำ Button มาวางดังรูป

29 กำหนดคุณสมบัติของ Button ดังนี้ Button ตัวที่ 1 Name :: BtnOK Text :: OK Button ตัวที่ 2 Name :: BtnCancel Text :: Cancel Button ตัวที่ 3 Name :: BtnExit Text :: Exit

30 Double click ที่ปุ่ม OK

31 Double click ที่ปุ่ม OK แล้วเขียน คำสั่งดังนี้

32 รันดูผลลัพธ์

33 เขียนคำสั่งในปุ่ม Cancel ดังนี้

34 เขียนคำสั่งในปุ่ม Exit


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย vb.net2005 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google