งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic

2 Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง
เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโปรแกรมต่างๆ  เช่น -  โปรแกรมที่รันบนระบบปฏิบัติการ   windows เช่น  โปรแกรมคำนวณเลข -  โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น  Microsoft  access , Microsoft  SQL server -  คอมโพแน้นต์ทางด้าน Active X -  โปรแกรมที่รันบนอินเตอร์เน็ต

3 ส่วนประกอบของ Visual Basic
โดยทั่วไป เราจะใช้   Project  Standard . EXE ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมที่รันบนวินโดวส์ Project  คือ กลุ่มของ File  ที่เราจะนำมารวมกันเพื่อสร้างโปรแกรมรายระเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ - Menu bar  - Tool bar - Tool box - Project  explorer - Properties  window - Form

4 หลักในการเขียนโปรแกรมใน Visual Basic
ได้แบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอนหลัก คือ - การออกแบบหน้าจอของโปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ เรียกว่า  ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส : user interface  - การเขียนโปรแกรม เป็นการกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล บนฟอร์มให้เหมาะสม และเขียนคำสั่งตอบสนองอีเว็นต์

5 การออกแบบหน้าจอของโปรแกรมด้วยคอนโทรล
- คอนโทรล (Control)   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบคอนโทรลที่เป็นพื้นฐาน - เท็กบ็อกซ์  text box ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ - เลเบล (Label)  ใช้แสดงข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ใช้ - ปุ่มคำสั่ง  (Command button)  ให้ผู้ใช้คลิกเมาส์เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง - คุณสมบัติ (Properties) คือ ลักษณะต่างๆ  ของคอนโทรลที่ถูกนำมาวางบนฟอร์ม ที่เราสามารถกำหนดได้เช่น  ข้อความที่ปรากฏบนคอนโทรล ,  รูปแบบฟอนต์

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6

7 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6
- Form เป็นส่วนที่ใช้สำหรับจอภาพของโปรแกรมขึ้นใช้งาน โดยจะทำหน้าที่เป็น Background ขอจอภาพ - Toolbox เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Icon ต่าง ๆ หรือ ที่เรียกว่า  Control ที่จะนำไปใช้งานโดยการนำไปวางบน Form - Toolbar เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม หรือเป็นเครื่องมือที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ

8 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6
- Project Explorer Window เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเรียก Form ต่าง ๆ ขึ้นมาแก้ไข ในกรณีที่มี Form มากกว่า 1 Form - Properties Window เป็นจอภาพที่ใช้กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Project ที่เราได้ออกแบบไว้เพื่อให้ทำงานตามความต้องการ

9 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6
- Form Layout Window ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของ Form ที่จะให้แสดงอยู่ในจอภาพเมื่อทำการ Run

10 Toolbox คือ แถบสัญลักษณ์ Controls ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. คอนโทรลภายใน (Intrinsic controls) เป็นชุดคอนโทรลมาตรฐานของ Visual Basic ทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียกใช้ Form เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ คอลโทรลชุดนี้จะถูกเรียกขึ้นมาอัตโนมัติ สามารถเลือกใช้งานคอลโทรลกลุ่มนี้ได้ทันที

11 Toolbox

12 ทดลองปฏิบัติ Label1 Text1 Label2 Caption = “”

13 ทดลองปฏิบัติ Double Click ที่ปุ่มแล้วเขียนโปรแกรมลงไปดังนี้
สั่งโปรแกรมให้ Run


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google