งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic. Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโปรแกรม ต่างๆ เช่น - โปรแกรมที่รันบน ระบบปฏิบัติการ windows เช่น โปรแกรมคำนวณเลข - โปรแกรมฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic. Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโปรแกรม ต่างๆ เช่น - โปรแกรมที่รันบน ระบบปฏิบัติการ windows เช่น โปรแกรมคำนวณเลข - โปรแกรมฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic

2 Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโปรแกรม ต่างๆ เช่น - โปรแกรมที่รันบน ระบบปฏิบัติการ windows เช่น โปรแกรมคำนวณเลข - โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft access, Microsoft SQL server - คอมโพแน้นต์ทางด้าน Active X - โปรแกรมที่รันบนอินเตอร์เน็ต

3 ส่วนประกอบของ Visual Basic โดยทั่วไป เราจะ ใช้ Project Standard. EXE ซึ่งเป็น การเขียนโปรแกรมที่รันบนวินโดวส์ Project คือ กลุ่มของ File ที่เราจะ นำมารวมกันเพื่อสร้างโปรแกรมรายระ เอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ - Menu bar - Tool bar - Tool box - Project explorer - Properties window - Form

4 หลักในการเขียนโปรแกรมใน Visual Basic ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน หลัก คือ - การออกแบบหน้าจอของ โปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับ ผู้ใช้ เรียกว่า ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส : user interface - การเขียนโปรแกรม เป็นการ กำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล บนฟอร์มให้เหมาะสม และเขียน คำสั่งตอบสนองอีเว็นต์

5 การออกแบบหน้าจอของ โปรแกรมด้วยคอนโทรล - คอนโทรล (Control) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน การออกแบบคอนโทรลที่เป็นพื้นฐาน - เท็กบ็อกซ์ text box ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ - เลเบล (Label) ใช้แสดงข้อมูลบางอย่างแก่ ผู้ใช้ - ปุ่มคำสั่ง (Command button) ให้ผู้ใช้ คลิกเมาส์เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน บางอย่าง - คุณสมบัติ (Properties) คือ ลักษณะ ต่างๆ ของคอนโทรลที่ถูกนำมาวางบนฟอร์ม ที่เราสามารถกำหนดได้เช่น ข้อความที่ ปรากฏบนคอนโทรล, รูปแบบฟอนต์

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6

7 - Form เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ จอภาพของโปรแกรมขึ้นใช้งาน โดยจะทำหน้าที่เป็น Background ขอจอภาพ - Toolbox เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Icon ต่าง ๆ หรือ ที่ เรียกว่า Control ที่จะนำไปใช้ งานโดยการนำไปวางบน Form - Toolbar เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน การพัฒนาโปรแกรม หรือเป็น เครื่องมือที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ

8 ส่วนประกอบของ โปรแกรม Visual Basic 6 - Project Explorer Window เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเรียก Form ต่าง ๆ ขึ้นมาแก้ไข ในกรณีที่มี Form มากกว่า 1 Form - Properties Window เป็น จอภาพที่ใช้กำหนดคุณสมบัติ ต่าง ๆ ของ Project ที่เราได้ ออกแบบไว้เพื่อให้ทำงานตาม ความต้องการ

9 ส่วนประกอบของ โปรแกรม Visual Basic 6 - Form Layout Window ใช้ สำหรับกำหนดตำแหน่งของ Form ที่จะให้แสดงอยู่ในจอภาพ เมื่อทำการ Run

10 Toolbox คือ แถบสัญลักษณ์ Controls ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. คอนโทรลภายใน (Intrinsic controls) เป็นชุดคอนโทรล มาตรฐานของ Visual Basic ทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียกใช้ Form เพื่อสร้าง โปรแกรมประยุกต์ คอลโทรลชุดนี้จะ ถูกเรียกขึ้นมาอัตโนมัติ สามารถ เลือกใช้งานคอลโทรลกลุ่มนี้ได้ทันที

11 Toolbox

12 ทดลองปฏิบัติ Label2 Caption = “” Label1 Text1

13 ทดลองปฏิบัติ Double Click ที่ปุ่มแล้วเขียน โปรแกรมลงไปดังนี้ สั่งโปรแกรมให้ Run


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic. Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโปรแกรม ต่างๆ เช่น - โปรแกรมที่รันบน ระบบปฏิบัติการ windows เช่น โปรแกรมคำนวณเลข - โปรแกรมฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google