งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Atlas.ti Date 24/03/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Atlas.ti Date 24/03/10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Atlas.ti Date 24/03/10

2 การสั่งให้เครื่องเลือกที่ code ไว้เพื่อเขียนรายงาน

3 Editor โชว์หน้าจอ Printer พิมพ์ File ออกเป็น file

4 ผลจากการสั่ง editor

5 Code list จะได้ขื่อcode ทั้งหมดเพื่อใช้ในการวางแผนจัดกลุ่ม

6

7 สร้าง family โดยจัดกลุ่มสาเหตุตามที่ทบทวนวรรณกรรม

8

9

10

11 Double click ที่ family ที่สร้างขึ้นเพื่อนำ code ไปใส่

12 เลือก code ที่ต้องการใส่ใน family โดย double click ที่ code

13 การเรียกดู network

14 แก้ front เป็นภาษาไทย

15 1 2

16 ปิด network เดิม แล้วเปิดใหม่จะได้ภาษาไทย

17 การทำ family เป็นการจัดกลุ่มแบบหยาบๆ แบบชั้นเดียว แต่หากต้องการเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละสาเหตุเป็นชั้นๆ ควรจัดกลุ่มก่อนที่กำหนด code เพื่อที่จะได้ไม่หลุด บาง code อาจอยู่ได้ในหลาย family เครื่องสรุปภาพรวมไม่ได้ว่า code เหลือกี่ตัว network สามารถปรับแต่งสีและรูปร่างได้ โดยเข้าที่ display สามารถ save network ได้

18 การเรียนดูข้อมูลเฉพาะ family โดย click ขวาที่ family และ เลือกoutput –yes ok.

19 ผลลัพธ์

20 การเชื่อมโยง network เลือกที่ code เพื่อlink เชื่อมกับ code ตัวอื่น จะมีเส้นสีแดงขึ้นลากไป code ที่ต้องการเชื่อมแล้วเลือกว่าเป็นสาเหตุหรือ...

21 การเพิ่มคำอธิบายใน ภาพโดยเลือกข้อความที่จะให้แสดง

22 ผลจากการเพิ่มคำอธิบายใน ภาพตามที่เลือกข้อความที่จะให้แสดง

23 การแทรก file เสียง เพื่อนำเสนอใน ppt

24 เลือก file เสียงที่ต้องการ

25 เลือก file จะได้เสียงแทรก

26 หยุด ถ้าจะให้เริ่มต้น ให้กด

27 แสดงจุดเริ่มกับจุดหยุด

28 ตั้งชื่อ code เสียงที่เลือกไว้

29 ตั้งชื่อ code เสียงที่เลือกไว้

30 การแทรก file เสียง

31 เลือกว่าจะไปไว้ใน family ไหน

32 การเพิ่ม file ภาพ เพื่อนำเสนอใน ppt

33 เลือก file ที่ต้องการแทรก

34 Double click ที่ file ที่ต้องการแล้วตัดภาพเหมือนตัดเสียง

35 ช่วงที่เราตัดภาพไว้ save ภาพที่ตัดไว้

36


ดาวน์โหลด ppt Atlas.ti Date 24/03/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google