งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Atlas.ti Date 24/03/10. การสั่งให้เครื่องเลือกที่ code ไว้เพื่อ เขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Atlas.ti Date 24/03/10. การสั่งให้เครื่องเลือกที่ code ไว้เพื่อ เขียนรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Atlas.ti Date 24/03/10

2 การสั่งให้เครื่องเลือกที่ code ไว้เพื่อ เขียนรายงาน

3 Editor โชว์หน้าจอ Printer พิมพ์ File ออกเป็น file

4 ผลจากการสั่ง editor

5 Code list จะได้ขื่อ code ทั้งหมดเพื่อใช้ ในการวางแผนจัด กลุ่ม

6

7 สร้าง family โดยจัดกลุ่ม สาเหตุตามที่ทบทวน วรรณกรรม

8

9

10

11 Double click ที่ family ที่สร้างขึ้นเพื่อนำ code ไปใส่

12 เลือก code ที่ต้องการใส่ใน family โดย double click ที่ code

13 การเรียกดู network

14 แก้ front เป็นภาษาไทย

15 1 2

16 ปิด network เดิม แล้วเปิดใหม่จะได้ ภาษาไทย

17 การทำ family เป็นการจัดกลุ่มแบบหยาบๆ แบบ ชั้นเดียว แต่หากต้องการเห็นความเชื่อมโยงของ แต่ละสาเหตุเป็นชั้นๆ ควรจัดกลุ่มก่อนที่กำหนด code เพื่อที่จะได้ไม่ หลุด บาง code อาจอยู่ได้ในหลาย family เครื่องสรุปภาพรวมไม่ได้ว่า code เหลือกี่ตัว network สามารถปรับแต่งสีและรูปร่างได้ โดย เข้าที่ display สามารถ save network ได้

18 การเรียนดูข้อมูลเฉพาะ family โดย click ขวาที่ family และ เลือก output –yes  ok.

19 ผลลัพธ์

20 การเชื่อมโยง network เลือกที่ code เพื่อ link เชื่อมกับ code ตัวอื่น จะมีเส้นสี แดงขึ้นลากไป code ที่ต้องการเชื่อมแล้วเลือกว่าเป็น สาเหตุหรือ...

21 การเพิ่มคำอธิบายใน ภาพโดยเลือก ข้อความที่จะให้แสดง

22 ผลจากการเพิ่มคำอธิบายใน ภาพตามที่เลือกข้อความที่จะ ให้แสดง

23 การแทรก file เสียง เพื่อนำเสนอใน ppt

24 เลือก file เสียงที่ต้องการ

25 เลือก file จะได้เสียงแทรก

26 ถ้าจะให้เริ่มต้น ให้กด หยุด

27 แสดงจุดเริ่มกับจุดหยุด

28 ตั้งชื่อ code เสียงที่เลือกไว้

29

30 การแทรก file เสียง

31 เลือกว่าจะไปไว้ใน family ไหน

32 การเพิ่ม file ภาพ เพื่อนำเสนอใน ppt

33 เลือก file ที่ต้องการแทรก

34 Double click ที่ file ที่ต้องการแล้วตัด ภาพเหมือนตัดเสียง

35 ช่วงที่เราตัดภาพไว้ save ภาพที่ตัดไว้

36


ดาวน์โหลด ppt Atlas.ti Date 24/03/10. การสั่งให้เครื่องเลือกที่ code ไว้เพื่อ เขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google