งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Web Page จาก Wizard โปรแกรม Word 97 สามารถสร้าง Web Page ได้โดยใช้ Wizard ในการ สร้าง Web Page ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  เลือกคำสั่ง File>New  Click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Web Page จาก Wizard โปรแกรม Word 97 สามารถสร้าง Web Page ได้โดยใช้ Wizard ในการ สร้าง Web Page ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  เลือกคำสั่ง File>New  Click."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Web Page จาก Wizard โปรแกรม Word 97 สามารถสร้าง Web Page ได้โดยใช้ Wizard ในการ สร้าง Web Page ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  เลือกคำสั่ง File>New  Click mouse เลือกแท็บ Web Pages  Click mouse เลือกไอคอน (Web Page Wizard)  เลือกชนิดของ Web Page ที่ ต้องการในรายการ จะ ปรากฎ รูปแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอภาพ.

2 การสร้าง Web Page จาก Wizard  Click mouse ปุ่ม  Click mouse เลือกสไตล์ของ Web Page จากรายการ  จะปรากฎรูปแสดงผลลัพธ์บน หน้าจอภาพด้านหลังเปลี่ยนไป คุณ จะเห็นสไตล์การใช้สีพื้น ปุ่มคำสั่ง หรือลักษณะฟอนต์ที่แตกต่างกัน ออกไป  Click mouse ปุ่ม  แก้ไขส่วนต่างๆใน Web page ได้แก่ การกรอกข้อความ การ กำหนด Hyperlink ฯลฯ

3 การสร้าง Web Page จาก Wizard  จัดเก็บแฟ้มข้อมูล  เลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ Web Page นี้ควนเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ที่ ว่างๆ  ตั้งชื่อ Web page ในช่อง File name:  ตรวจสอบว่าในช่อง Save As Type: ได้เลือก HTML document อยู่

4 สร้าง Web Page ด้วย ตัวคุณเอง ขั้นตอนการสร้าง Web Page มีดังนี้ เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่จะ นำไปใช้เป็น Web Page แปลงไฟล์ Word 97(.doc) ให้เป็นไฟล์ ในอินเตอร์เน็ต (.html) โดยใช้คำสั่ง File -> Save As HTML ตกแต่ง Web Page เช่น การตกแต่ง เอกสารและการกำหนด Hyperlink สำหรับเชื่อมโยงระหว่างเอกสาร ซึ่ง ควรเป็นการเชื่อมโยงระหว่างไฟล์ที่มี นามสกุลเป็น.html.Save ไฟล์ที่เป็นเวปเพจนี้เก็บไว้ใช้ งานต่อไป

5 การเปิดดูผลงานใน บราวเซอร์ ทดลองใช้งานกับ Browser โดยการ Click mouse ที่ปุ่ม รูปแสดงเวบเพจของคุณบนบราวเซอร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Web Page จาก Wizard โปรแกรม Word 97 สามารถสร้าง Web Page ได้โดยใช้ Wizard ในการ สร้าง Web Page ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  เลือกคำสั่ง File>New  Click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google