งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash. ทักทายหน้าแรก ป้อนชื่อผู้ใช้งาน แสดงเมนูหลัก คำนำวัตถุประสงค์ผู้จัดทำแบบฝึกหัดบทเรียน ออก สรุปผลเรียน แบบฝึกหัด สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash. ทักทายหน้าแรก ป้อนชื่อผู้ใช้งาน แสดงเมนูหลัก คำนำวัตถุประสงค์ผู้จัดทำแบบฝึกหัดบทเรียน ออก สรุปผลเรียน แบบฝึกหัด สรุปผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash

2 ทักทายหน้าแรก ป้อนชื่อผู้ใช้งาน แสดงเมนูหลัก คำนำวัตถุประสงค์ผู้จัดทำแบบฝึกหัดบทเรียน ออก สรุปผลเรียน แบบฝึกหัด สรุปผล การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash

3 คำสั่งสำหรับการทำ CAI ด้วย Flash เบื้องต้น คำสั่ง gotoAndPlay คำสั่ง gotoAndPlay รูปแบบการใช้ gotoAndPlay(“Scene”,frame); รูปแบบการใช้ gotoAndPlay(“Scene”,frame); คุณสมบัติใช้ในการความคุมการทำงานของ timeline ควบคุมการทำงานของปุ่ม คุณสมบัติใช้ในการความคุมการทำงานของ timeline ควบคุมการทำงานของปุ่ม คำสั่ง gotoAndStop คำสั่ง gotoAndStop รูปแบบการใช้ gotoAndStop(“Scene”,frame); รูปแบบการใช้ gotoAndStop(“Scene”,frame); คุณสมบัติใช้ในการความคุมการทำงานของ timeline ควบคุมการทำงานของปุ่มแต่จะหยุดที่ frame ที่ระบุ เอาไว้ คุณสมบัติใช้ในการความคุมการทำงานของ timeline ควบคุมการทำงานของปุ่มแต่จะหยุดที่ frame ที่ระบุ เอาไว้

4 การประการตัวแปรและเงื่อนไข การประกาศตัวแปรในโปรแกรม flash จะใช้ var การประกาศตัวแปรในโปรแกรม flash จะใช้ var ตัวอย่าง var temp; ตัวอย่าง var temp; การใช้คำสั่งเงื่อนไข การใช้คำสั่งเงื่อนไข If – else If – else รูปแบบ รูปแบบ if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; }else{ คำสั่ง ; คำสั่ง ;}

5 คำสั่งในการควบคุมปุ่ม คำสั่งในการควบคุมปุ่มon(press){ gotoAndStop(“Scene 2”,1); } ทักทายหน้าแรก

6 คำสั่งในการควบคุมปุ่ม คำสั่งในการควบคุมปุ่มon(press){ gotoAndStop(“Scene 3”,1); } ป้อนชื่อผู้ใช้งาน

7 คำนำon(press){gotoAndStop("perface",1);}วัตถุประสงค์on(press){gotoAndStop("objective",1);} แสดงเมนูหลัก

8 แบบทดสอบ แบบทดสอบ on(press) { gotoAndStop("test",1); }ผู้จัดทำ on(press) { gotoAndStop("create",1); } แสดงเมนูหลัก

9 บทเรียน on(press) { gotoAndStop("learn",1); }ออกจากโปรแกรม on(press) { fscommand("quit”); } แสดงเมนูหลัก

10 เขียน script ลงใน frame ที่ 1 stop(); var sum; sum=0; แบบฝึกหัด

11 ข้อที่ 1(frame 1) ข้อที่ผิด on(press) { gotoAndStop(2) ; } แบบฝึกหัด ข้อที่ถูก on(press) { gotoAndStop(2 ); sum++; }

12 ข้อที่ 2(frame 2) ข้อที่ผิด on(press) { gotoAndStop(3); }ข้อที่ถูก on(press) { gotoAndStop(3); sum++; } แบบฝึกหัด

13 การแสดงคะแนน ให้สร้างกล่องสี่เหลี่ยม มีใส่สี เพื่อให้พื้นหลังกับ ตัวหนังสือต่างกันดังรูป ให้สร้างกล่องสี่เหลี่ยม มีใส่สี เพื่อให้พื้นหลังกับ ตัวหนังสือต่างกันดังรูป ให้นำ text มาใส่แล้วเปลี่ยนชนิดเป็น Dynamic มาใส่ไว้ในกล่อง ให้นำ text มาใส่แล้วเปลี่ยนชนิดเป็น Dynamic มาใส่ไว้ในกล่อง ตรง variable ให้ใส่ sum ลงไป เนื่องจากเป็น ตัวแปรที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ตรง variable ให้ใส่ sum ลงไป เนื่องจากเป็น ตัวแปรที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก จบขั้นตอนแล้วจ้า ลองเล่นดู จบขั้นตอนแล้วจ้า ลองเล่นดู


ดาวน์โหลด ppt การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Flash. ทักทายหน้าแรก ป้อนชื่อผู้ใช้งาน แสดงเมนูหลัก คำนำวัตถุประสงค์ผู้จัดทำแบบฝึกหัดบทเรียน ออก สรุปผลเรียน แบบฝึกหัด สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google