งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab Part Nattee Niparnan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab Part Nattee Niparnan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab Part Nattee Niparnan http://www.nattee.net/teaching

2

3 เราจะเรียนอะไรกัน ?  การใช้ “tools” ในการเขียนโปรแกรม  Eclipse for Java  ต้องรู้เรื่อง Java หรือไม่ ?  รู้บ้าง (Java เป็น prerequisite ของวิชานี้ )  ไม่รู้ไม่เป็นไร มีการปูพื้นให้ใหม่อยู่แล้ว

4 แล้วเรียนกันอย่างไร ?  เข้า Lab  ประมาณ 12 ครั้ง  มีโจทย์ให้  ทำโจทย์  มีคนตรวจ  วัดผลลัพธ์  สามารถตอบคำถามได้  แล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะ ?  มีคนช่วยสอนให้ ส่ง Sheet Lab

5 วิธีการทำ Lab  ทำเอง !!!!  แปลว่าห้ามลอกเพื่อน  ถามเพื่อนได้ คุยกันได้  ห้ามลอก !!!  ลอก == 0 คะแนน  ถามผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนได้  ควรจะถาม !!!

6 Who’re your instructor and TA  ผู้สอน  ผมเอง  อ. ดร. นัทที นิภานันท์  ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 18 ห้อง 18-18  http://www.nattee.net/teaching  nattee@gmail.com  ผู้ช่วยสอน  พี่เอกลักษณ์ ( นิสิต ป. โท เซียน programming)  ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 20 ห้อง ISL2

7

8 โปรแกรมคืออะไร  คำสั่งสำหรับ Computer ให้ทำงานต่าง ๆ ที่เราต้องการ  ที่ชัดเจน (computer ไม่มี common sense)  ไม่กำกวม  ตัวอย่าง ( ที่ไม่ค่อยดี )  ตรวจสอบว่าผู้ใช้กดแป้นพิมพ์ใด  แสดงตัวอักษรของแป้นพิมพ์นั้นบนหน้าจอ  ถ้าปุ่มทีกดเป็น Enter  ทำการส่งตัวอักษรทั้งหมดที่พิมพ์มาไปยังผู้ใช้อีกคน

9

10 Source Code และ Machine Code  Source Code  ภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ( คุณนั่นแหละ )  Machine Code  ชุดคำสั่งที่ Computer นำไปใช่  Computer สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย  คนเขียน Source Code  คอมพิวเตอร์ใช้ Machine Code

11 Compiler  โปรแกรมที่แปลง Source Code  Machine Code Compiler Source Code Source Code Machine Code Well, there are something called “interpreter” but we will skip that for now.

12 Programming Tools  โปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียน Source Code และช่วยเราใช้ Compiler แปลง Source Code ให้เป็น Machine Code

13

14 1. เปิดโปรแกรม Eclipse

15 2. เลือก Workspace  Workspace คืออะไร ?  Folder ที่จะเก็บแฟ้มต่าง ๆ เช่น Source Code และอื่น ๆ ของ คุณ  แต่ละคนควรจะมี Workspace เป็นของตนเอง  ให้แก้ Workspace เป็น folder ของคุณเอง

16 3. หน้า Welcome Screen  เลือกที่ปุ่ม Workbench  Workbench คือหน้าจอที่ เราจะใช้เขียนโปรแกรม

17 หน้าจอ Workbench Source code โครงร่างของ source code แฟ้มต่าง ๆ ใน project หน้าจอ แสดง ผลต่าง ๆ

18 4. สร้าง Project ใหม่  Eclipse จะใช้ Project เป็น ตัวเก็บโปรแกรม  แต่ละ Project มีได้หลาย โปรแกรม  แต่ละโปรแกรมต้องอยู่ใน 1 project  1. กด Menu File  2. เลือก New  3. เลือก Java Project

19 5. ใส่รายละเอียดของ Project  เราต้องตั้งชื่อให้ Project  แต่ละ Project จะมี Folder ของมันเองอยู่ใน Workspace ที่เราตั้งไว้  1. ทดลองใส่ชื่อ Lab1 ใน ช่อง Project Name  2. กดปุ่ม Finish

20  จะเห็นว่าด้านซ้าย (Package Explorer) มีชื่อ Project Lab1 ปรากฏขึ้นมา

21 6. สร้างโปรแกรมแรก  เราจะทำการสร้าง Source Code แรกสำหรับ Eclipse  1. Click ขวาที่ชื่อ project Lab1 ในส่วน Package Explorer  2. เลือก New / Class

22 6. สร้างโปรแกรมแรก ( ต่อ )  1. พิมพ์ชื่อเป็น test  2. เลือก option public static void main(String[] args)  3. ไม่เลือก option Interited abstract method  4. กด Finish

23 Eclipse จะทำการสร้าง แฟ้ม main.java พร้อมทั้ง พิมพ์ method เริ่มต้นให้ เรา

24 Small Quiz  ต้องการพิมพ์ข้อความ Hello, World! ออกบนหน้าจอ  ในภาษา Java ใช้คำสั่งอะไร ?

25 เฉลย  System.out.println(“ ”);  System.out.println(“Hello, World!”); คำที่ ต้องการ

26

27 7. ทดสอบใช้ code ที่เขียนขึ้น  1. กด menu run / run as / Java Application

28 7. ทดสอบใช้ code ที่เขียนขึ้น  2. หน้าจอ Save and Launch จะโผล่ขึ้นมา  3. ทำการ save code ที่เขียนขึ้นมา โดยกดปุ่ม OK ใน หน้าจอ Save and Launch

29 8. ตรวจผลลัพธ์  ดูได้จากด้านล่างของ Eclipse


ดาวน์โหลด ppt Lab Part Nattee Niparnan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google