งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic บทที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic บทที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic บทที่ 1

2 Visual Basic คืออะไร โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ภาษา Basic เป็นหลักในการพัฒนา มีค่าลิขสิทธ์ของซอฟท์แวร์ ทำงานแบบ Graphic mode (Drag and Drop) ง่ายในการพัฒนา ความเร็วในการทำงานของโปรแกรมอาจจะช้าบ้าง

3 การเปิดโปรแกรม Start -> Programs -> Microsoft Visual Studio 6.0 -> Microsoft Visual Basic 6.0

4 เมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามา
ให้เลือกที่ Standard EXE เป็นการสร้าง Window Application แบบทั่วไป

5 ส่วนของพื้นที่การพัฒนา (Workspace)
ปุ่ม Run

6 หน้าต่าง Form เมื่อเราเปิดโปรแกรมใหม่ จะมี Form1 สร้างขึ้นให้
โดยอัตโนมัติ Component ใช้ในการสร้าง Form ซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เราจะนำ Component มาวางบนนี้

7 หน้าต่าง Properties Window
ใช้ในการกำหนดค่าคุณสมบัติ (property) ต่างๆของคอมโพเนนท์ เมื่อเราคลิ้กที่คอมโพเนนท์ใดๆ ก็จะมีค่า property ของคอมโพเนนท์นั้นๆขึ้นมาที่ Window นี้

8 หน้าต่าง Form Layout ใช้กำหนดตำแหน่งของ Form ว่าเมื่อ Run แล้ว
จะอยู่ที่ตำแหน่งใดใน Window เราสามารถใช้ เมาส์ลากไปมาได้ เมื่อ Run แล้ว

9 Code Window เขียนโปรแกรมตรงกลาง
ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน จะใช้หลักการดักจับ Event เมื่อเรา Double Click ที่คอมโพเนนท์จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้

10 Component Frame Label TextBox Button Image Option Button ComboBox
ListBox HScrollBar VScrollBar Timer CheckBox

11 ทดลอง ให้สร้างฟอร์มขี้นมาดังนี้
Label1 -> Caption = “What’s your name” Text1 -> Text = “” Command1 -> Caption = “Click”

12 เขียนโค๊ด Double Click ที่ปุ่ม (Command1) แล้ว เขียนโค๊ดลงไปใน Code Window ตามนี้

13 Run เมื่อกดปุ่ม Run โปรแกรมจะทำงาน

14 คอมโพเนนท์ Label ใช้ในการสร้างตัวหนังสือที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ property ที่ใช้บ่อยได้แก่ Caption ใช้กำหนดค่าของข้อความบน Label property อื่นๆเช่น backcolor, font, forecolor สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม นศ. ลองกำหนดค่าต่างๆของ Label ดู ตัวอย่าง

15 คอมโพเนนท์ TextBox ใช้ในการรับข้อความจากผู้ใช้ (Input)
property -> Text => กำหนดข้อความภายใน TextBox Backcolor => สีของพื้นหลัง Forecolor => สีของข้อความ ให้ นศ. ลองกำหนดค่า property ต่างๆของ TextBox ดู ตัวอย่าง

16 คอมโพเนนท์ Button ใช้สำหรับผู้ใช้ในการส่งคำสั่งต่างๆเข้ามาในโปรแกรม
property -> Caption => ข้อความบนปุ่ม อื่นๆ Backcolor Style หากเซ็ทเป็น Graphic สามารถนำไฟล์รูปภาพมาวางบนปุ่มได้

17 คอมโพเนนท์ CheckBox ใช้กำหนดทำเครื่องหมายติ้ก (check) ในเรื่องต่างๆ
property => Caption -> กำหนดข้อความของ CheckBox

18 คอมโพเนนท์ OptionButton
ใช้กำหนดตัวเลือกต่างๆ ผู้ใช้เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว property => Caption -> กำหนดข้อความของ OptionButton

19 คอมโพเนนท์ ComboBox ใช้สร้างตัวเลือกสำหรับผู้แบบ Drop Down
property -> Text => กำหนดข้อความใน ComboBox คำสั่ง AddItem => เพิ่มข้อความเข้าใน ComboBox ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ฟอร์มแล้วเขียนดังนี้

20 คอมโพเนนท์ ListBox ใช้สร้างรายการของข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงแก่ผู้ใช้
ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลในรายการได้ ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ฟอร์มแล้วเขียนดังนี้

21 เขียนโปรแกรมใน ListBox
ลองทดสอบโดยกดปุ่ม Run


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic บทที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google