งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Icon Start และ Stop เมื่อมีการกำหนดให้โปรแกรม CAI เริ่มและหยุด ณ ตำแหน่งที่ เราต้องการ เราจะใช้เมื่อต้องการ ดูผลงานเป็นช่วง ในกรณีที่ ชิ้นงานของเรามีความยาวและไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Icon Start และ Stop เมื่อมีการกำหนดให้โปรแกรม CAI เริ่มและหยุด ณ ตำแหน่งที่ เราต้องการ เราจะใช้เมื่อต้องการ ดูผลงานเป็นช่วง ในกรณีที่ ชิ้นงานของเรามีความยาวและไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Icon Start และ Stop เมื่อมีการกำหนดให้โปรแกรม CAI เริ่มและหยุด ณ ตำแหน่งที่ เราต้องการ เราจะใช้เมื่อต้องการ ดูผลงานเป็นช่วง ในกรณีที่ ชิ้นงานของเรามีความยาวและไม่ ต้องการดูในงานจากจุดเริ่มต้นทุก ครั้ง แต่ต้องการดูเฉพาะส่วนที่ แก้ไข วิธีการคือต้องการดูช่วง ไหนให้ Click mouse ปุ่มธง Start หรือ ธง Stop แล้วลากไป วางยังช่วงชิ้นงานที่ต้องการดู จากนั้น Click mouse ปุ่ม Icon

2 การใช้ Icon Start และ Stop Restart from Flag บนแถบ เครื่องมือ หรือ Click mouse ปุ่ม Control>Restsrt from Flag (Ctrl+Alt+R) ก็ได้ เพื่อให้แสดง ในงานเริ่มจากจุดที่เราปักธง Start ไว้โดยจะสิ้นสุดเมื่อจบใน งานหรือเมื่อมาถึงธง Start ที่เรา ปักไว้ ส่วนวิธีการยกเลิก Start และ Stop ก็ง่ายมากเพียงแค่นำ เมาส์ไป Click mouse ปุ่มที่แถบ เครื่องมือที่ช่อง Start กับ Stop เท่านั้น

3 การโต้ตอบแบบ Keypress การโต้ตอบแบบ Keypress เป็นการ โต้ตอบที่ให้ผู้ใช้กดแป้นตามที่ผู้สร้าง กำหนดผู้สร้างอาจจะกำหนดแป้นเฉพาะ ลงไปให้ว่ากดแป้นนี้เท่านั้น ก็หรือไม่ กำหนดเฉพาะเจาะจงก็ได้ คือกำหนดให้ กดแป้นใด ๆ ก็ได้

4 Keypress Tab Key (s) กำหนดแป้นที่ต้องการให้ผู้ใช้ กด ถ้าไม่กำหนดจะใช้ชื่อจาก Icon แทนซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้ ถ้าต้องการกำหนดแป้นให้กดหลาย ตัวให้ใส่สัญลักษณ์บาร์ ”|” คั่น เช่น a|b หมายถึงกดแป้น a หรือ b ก็ได้ ถ้าต้องการกำหนดให้เป็นทั้งตัวเล็ก และตัวใหญ่ให้กำหนดดังนี้ a|A ถ้าต้องการใช้ร่วมกันหลายแป้นให้ เขียนติดกัน เช่น CtrlA หมายถึง กด

5 Keypress Tab ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายบาร์ ”|” คั่น ก็ให้ ใช้เครื่องหมาย Backspace ”\” นำหน้าแป้นก็ได้ เช่น \p\d หมายถึง กดแป้น p หรือ d ก็ได้ ถ้าต้องการให้ผู้ใช้กดแป้นใดๆ ก็ได้ ให้ใส่เครื่องหมาย ”?” แต่ถ้าต้องการ ให้กดแป้น ต้องใส่เครื่องหมาย \ ก่อนหน้าเครื่องหมาย ? เป็น “\?” Response Tab เหมือนกับแบบ Button

6

7


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Icon Start และ Stop เมื่อมีการกำหนดให้โปรแกรม CAI เริ่มและหยุด ณ ตำแหน่งที่ เราต้องการ เราจะใช้เมื่อต้องการ ดูผลงานเป็นช่วง ในกรณีที่ ชิ้นงานของเรามีความยาวและไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google