งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Icon Start และ Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Icon Start และ Stop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Icon Start และ Stop
เมื่อมีการกำหนดให้โปรแกรมCAI เริ่มและหยุด ณ ตำแหน่งที่เราต้องการ เราจะใช้เมื่อต้องการดูผลงานเป็นช่วง ในกรณีที่ชิ้นงานของเรามีความยาวและไม่ต้องการดูในงานจากจุดเริ่มต้นทุกครั้ง แต่ต้องการดูเฉพาะส่วนที่แก้ไข วิธีการคือต้องการดูช่วงไหนให้ Click mouse ปุ่มธง Start หรือ ธง Stop แล้วลากไปวางยังช่วงชิ้นงานที่ต้องการดู จากนั้น Click mouse ปุ่ม Icon

2 การใช้ Icon Start และ Stop
Restart from Flag บนแถบเครื่องมือ หรือ Click mouse ปุ่ม Control>Restsrt from Flag (Ctrl+Alt+R)ก็ได้ เพื่อให้แสดงในงานเริ่มจากจุดที่เราปักธง Start ไว้โดยจะสิ้นสุดเมื่อจบในงานหรือเมื่อมาถึงธง Start ที่เราปักไว้ ส่วนวิธีการยกเลิก Start และ Stop ก็ง่ายมากเพียงแค่นำเมาส์ไป Click mouse ปุ่มที่แถบเครื่องมือที่ช่อง Start กับ Stop เท่านั้น

3 การโต้ตอบแบบ Keypress

4 Keypress Tab Key (s) กำหนดแป้นที่ต้องการให้ผู้ใช้กด ถ้าไม่กำหนดจะใช้ชื่อจาก Icon แทนซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้ ถ้าต้องการกำหนดแป้นให้กดหลายตัวให้ใส่สัญลักษณ์บาร์ ”|” คั่น เช่น a|b หมายถึงกดแป้น a หรือ b ก็ได้ ถ้าต้องการกำหนดให้เป็นทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ให้กำหนดดังนี้ a|A ถ้าต้องการใช้ร่วมกันหลายแป้นให้เขียนติดกัน เช่น CtrlA หมายถึง กด <Ctrl+A>

5 Keypress Tab ถ้าไม่ใช้เครื่องหมายบาร์ ”|” คั่น ก็ให้ใช้เครื่องหมาย Backspace ”\” นำหน้าแป้นก็ได้ เช่น \p\d หมายถึงกดแป้น p หรือ d ก็ได้ ถ้าต้องการให้ผู้ใช้กดแป้นใดๆ ก็ได้ให้ใส่เครื่องหมาย ”?” แต่ถ้าต้องการให้กดแป้น<?> ต้องใส่เครื่องหมาย \ ก่อนหน้าเครื่องหมาย? เป็น “\?” Response Tab เหมือนกับแบบ Button

6

7


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Icon Start และ Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google