งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer, Netscape, Opera) สามารถแปลงคำสั่ง แสดงผลในลักษณะของ รูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยไฟล์ที่ สร้างจะมีนามสกุล.html หรือ.htm การสร้างและ แก้ไขสามารถใช้โปรแกรม NotePad, WordPad ใน วินโดวส์ ลักษณะของไฟล์จะเป็น Text ไฟล์ธรรมดา

2 สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการเขียน โฮมเพจ • ก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมภาษา HTML เพื่อ สร้างเว็บเพจ หรือ โฮมเพจ ได้นั้น ต้อง เช็ค ความพร้อม ของอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการ สร้าง ก่อนว่า มีครบหรือไม่ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดตั้งแต่ 486 หรือ pentium ขึ้นไป 2. หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 MB 3. พื้นที่ฮาร์ดดิสต์ขนาดไม่น้อยกว่า 20 MB 4. Mouse 5. โปรแกรม Internet Explorer Version 3.0 ขึ้น ไป 6. โปรแกรม Netscape Navigator Version 3.0 ขึ้นไป 7. โปรแกรม Notepad

3 ลักษณะของภาษา Html • คำสั่งของภาษา Html จะอยู่ใน เครื่องหมาย เสมอ •  ในแต่ละคำสั่ง (tags) ส่วนใหญ่จะ มีคำสั่งเปิด และคำสั่งปิด เสมอ เช่น ข้อความ •  สามารถใช้อักษรตัวใหญ่ หรือตัว เล็กก็ได้ เช่น หรือ จะ ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

4 ตัวอย่างโครงสร้างภาษา HTML โปรแกรมแรกของ ……… Sawasdee ค่ะ / ครับ นี่คือ Web Page แรกของ ………. หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML

5 • จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แต่ ละคำสั่งจะอยู่ใน เครื่องหมาย " " ซึ่งเรา เรียกว่า แทก "TAG" แต่ละ คำสั่งจะเป็นการบอก จุดเริ่มต้นของคำสั่ง และ จุดสิ้นสุดของคำสั่งจะมี สัญลักษณ์ " "

6 • โปรแกรม NotePad เป็น Text Editor ( โปรแกรมที่ใส่ข้อมูลได้ เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข รูปภาพ ไม่สามารถบันทึกได้ ) ตัวหนึ่งที่มี มาพร้อมกับ Windows ทุกเวอร์ชั่น เราสามารถเรียกโปรแกรม Notepad ขึ้นมาใช้งานได้โดย คลิก ปุ่ม Start • เลือกโปรแกรม Programs • เลือก Accessories • และเลือก NotePad

7 การแสดงผลที่เว็บเบราเซอร์ • เลือก Internet Explorer • จากนั้นเลือกเมนู File เลือก Open • และเลือกชื่อไฟล์ ทีเราตั้งชื่อไว้ อาจะ เป็น.html หรือ.htm • เลือก Browse • เลือกไฟล์งานที่ต้องการ • OK

8 รูปแบบขนาดตัวอักษร • รูปแบบ ข้อความ X แทน ขนาดตัวอักษร • มีทั้งหมด 7 ขนาด • ตั้งแต่ 1 - 7 • ขนาด 7 ใหญ่สุด • ขนาด 1 เล็กสุด

9 ตัวอย่าง • ขนาดตัวอักษร ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา

10


ดาวน์โหลด ppt HTML Language ภาษา HTML คืออะไร ? HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ ใช้ในการพัฒนา web page เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google