งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6

2 Visual Basic programming
เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งาน ได้จริงในธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดในโลก ประกอบด้วย 2 ส่วน Programming environment เป็นส่วนที่ช่วยให้สร้างโปรแกรมง่ายขึ้น เช่น กล่องเครื่องมือ (Tool Box) ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบโปรแกรม โดยเฉพาะส่วน จอภาพ (user interface) Language constructs เป็นส่วนของรหัสคำสั่ง นอกจากนั้นยังมีกลไกในการแบ่งโปรแกรม ออกเป็นโปรแกรมย่อย ซึ่งเรียกว่า Subroutine Procedure และ Function Procedure VB6

3 เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม
Start  Program  Microsoft visual studio 6.0  Visual Basic 6.0 New เลือกรูปแบบของงานใหม่ Existing เลือกรูปแบบของงานที่มีอยู่แล้ว Recent เลือกรูปแบบของงานครั้งล่าสุด VB6

4 เริ่มต้นกับ Visual Basic 6.0
VB6

5 เริ่มต้นกับ Visual Basic 6.0

6 สภาวะแวดล้อมในการ พัฒนาโปรแกรม Menu bar Tool bar Form window Tools Box
เมื่อคลิก open สภาวะแวดล้อมในการ พัฒนาโปรแกรม Menu bar Tool bar Form window Tools Box Form layout Project explorer Code window VB6

7 VB6

8 เครื่องมือที่สำคัญ ๆ Tool Box
VB6

9 Form layout windows กำหนดตำแหน่งที่จะให้แสดงผลการทำงานบนจอภาพ โดย drag & drop
VB6

10 Event-Driven Programming
โปรแกรมบน windows จะเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานพร้อมกัน หลาย ๆ งาน (Multitasking) ได้ และทำได้หลายคน (Multi Users) ดังนั้นโปรแกรมจึงต้องมีความสามารถในการดำเนินการ กับ เหตุการณ์ (Event) แต่ละเหตุการณ์ได้ เช่น การกดคีย์ การคลิกเม้าส์ ฯลฯ จึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมย่อยมาดูแลแต่ละเหตุการณ์ นั่นคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้น (driven) ให้โปรแกรมทำงาน จึงเรียกเทคนิคการเขียนโปรแกรมนี้ ว่า Event-Driven Programming VB6

11 Control & Event Control (จาก Tools box) แต่ละ control จะรับรู้เหตุการณ์ ได้จำนวนหนึ่ง เช่น Text box สามารถตอบสนองต่อ เหตุการณ์ change, click, dbclick etc ถ้าเราเขียนโปรแกรม ย่อยไว้จัดการกับเหตุการณ์ click ไว้ เมื่อเกิดการ click ที่ Text box นั้น โปรแกรมจะประมวลผลทันที เมื่อกำหนด control ใด ๆ ให้กับ form แล้ว ต้องกำหนด คุณสมบัติ (Properties) ของ control นั้นด้วย VB6

12 ตัวอย่าง properties ของ text box ที่ชื่อ text1
VB6

13 การตั้งชื่อ Object ชื่อควรสื่อความหมาย ความยาวไม่เกิน 256 ตัวอักษร
ห้ามขึ้นต้นอักษรพิเศษ เช่น $, # และไม่ซ้ำคำสงวน ห้ามมีที่ว่างระหว่างชื่อ สามารถใช้ Prefix หน้าชื่อ object ช่วยให้ทราบชนิดของ Object ง่ายในการจดจำ VB6

14 Prefix Prefix Control cbo Combo box chk Check box dir
drv fil frm grd hsb Control Combo box Check box Directory list box Drive list box File list box Form Grid Horizontal scrollbar VB6

15 Running Application ทดสอบโปรแกรมโดยกด F5 หรือ Start ใน Menu หรือ คลิกที่ ไอคอน เพื่อตรวจดูข้อบกพร่องของโปรแกรม Compile โปรแกรมให้เป็น Executable โปแกรมที่สามารถแจกจ่าย นำไปทำงานที่อื่น ๆ ได้ VB6

16 สรุปขั้นตอนการสร้าง Application
Start Visual Basic User interface design (Control used) Properties setting Procedure writing Program testing Make executable program (Compiled) Make application (Application Setup wizard) Documentation VB6

17 ปัญหาที่ 1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความบนจอภาพ โดยให้ข้อความวิ่งจากด้านขวามือไป ด้ายซ้ายมือ จนกว่าจะคลิกที่ปุ่ม stop จึงจะหยุดวิ่ง และรอสักครู่ก็หยุดการ ทำงานของโปรแกรม VB6

18 VB6


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google