งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Samaporn Yendee VB6.  เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงใน ธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดใน โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Samaporn Yendee VB6.  เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงใน ธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดใน โลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Samaporn Yendee VB6

2  เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงใน ธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดใน โลก  ประกอบด้วย 2 ส่วน ◦ Programming environment  เป็นส่วนที่ช่วยให้สร้างโปรแกรมง่ายขึ้น เช่น กล่องเครื่องมือ (Tool Box) ซึ่งถือเป็น ส่วนสำคัญในการออกแบบโปรแกรม โดยเฉพาะส่วนจอภาพ (user interface) ◦ Language constructs  เป็นส่วนของรหัสคำสั่ง นอกจากนั้นยังมี กลไกในการแบ่งโปรแกรมออกเป็น โปรแกรมย่อย ซึ่งเรียกว่า Subroutine Procedure และ Function Procedure VB6

3  Start  Program  Microsoft visual studio 6.0  Visual Basic 6.0 VB6 New เลือกรูปแบบของงาน ใหม่ Existing เลือกรูปแบบของงาน ที่มีอยู่แล้ว Recent เลือกรูปแบบของงาน ครั้งล่าสุด

4 VB6

5

6  เมื่อคลิก open  สภาวะแวดล้อม ในการพัฒนา โปรแกรม ◦ Menu bar ◦ Tool bar ◦ Form window ◦ Tools Box ◦ Form layout ◦ Project explorer ◦ Code window VB6

7

8

9  Form layout windows กำหนดตำแหน่งที่จะให้แสดงผลการ ทำงานบนจอภาพ โดย drag & drop VB6

10 Event-Driven Programming  โปรแกรมบน windows จะเป็นโปรแกรม ที่สามารถทำงานพร้อมกันหลาย ๆ งาน (Multitasking) ได้ และทำได้หลายคน (Multi Users) ดังนั้นโปรแกรมจึงต้องมี ความสามารถในการดำเนินการ กับ เหตุการณ์ (Event) แต่ละเหตุการณ์ได้ เช่น การกดคีย์ การคลิกเม้าส์ ฯลฯ จึง จำเป็นต้องมีโปรแกรมย่อยมาดูแลแต่ละ เหตุการณ์ นั่นคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะ เป็นตัวกระตุ้น (driven) ให้โปรแกรม ทำงาน จึงเรียกเทคนิคการเขียน โปรแกรมนี้ ว่า Event-Driven Programming VB6

11  Control ( จาก Tools box) แต่ละ control จะรับรู้เหตุการณ์ได้จำนวน หนึ่ง เช่น Text box สามารถ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ change, click, dbclick etc ถ้าเราเขียน โปรแกรมย่อยไว้จัดการกับ เหตุการณ์ click ไว้ เมื่อเกิดการ click ที่ Text box นั้น โปรแกรมจะประมวลผลทันที  เมื่อกำหนด control ใด ๆ ให้กับ form แล้ว ต้องกำหนดคุณสมบัติ (Properties) ของ control นั้นด้วย VB6

12  ตัวอย่าง properties ของ text box ที่ชื่อ text1 VB6

13  ชื่อควรสื่อความหมาย  ความยาวไม่เกิน 256 ตัวอักษร  ห้ามขึ้นต้นอักษรพิเศษ เช่น $, # และไม่ซ้ำคำสงวน  ห้ามมีที่ว่างระหว่างชื่อ  สามารถใช้ Prefix หน้าชื่อ object ช่วยให้ทราบชนิดของ Object ง่ายในการจดจำ VB6

14  Prefix ◦ cbo ◦ chk ◦ dir ◦ drv ◦ fil ◦ frm ◦ grd ◦ hsb  Control ◦ Combo box ◦ Check box ◦ Directory list box ◦ Drive list box ◦ File list box ◦ Form ◦ Grid ◦ Horizontal scrollbar

15  ทดสอบโปรแกรมโดยกด F5 หรือ Start ใน Menu หรือ คลิกที่ไอคอน  เพื่อ ตรวจดูข้อบกพร่องของโปรแกรม  Compile โปรแกรมให้เป็น Executable โปแกรมที่สามารถแจกจ่ายนำไปทำงาน ที่อื่น ๆ ได้ VB6

16  Start Visual Basic  User interface design (Control used)  Properties setting  Procedure writing  Program testing  Make executable program (Compiled)  Make application (Application Setup wizard)  Documentation VB6

17  จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความบนจอภาพ โดยให้ ข้อความวิ่งจากด้านขวามือไปด้ายซ้ายมือ จนกว่าจะคลิก ที่ปุ่ม stop จึงจะหยุดวิ่ง และรอสักครู่ก็หยุดการทำงาน ของโปรแกรม VB6

18


ดาวน์โหลด ppt By Samaporn Yendee VB6.  เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงใน ธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดใน โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google