งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ VB บทที่ 5. การประยุกต์  ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษา Visual Basic  คอมโพเนนท์, if-else, การวนรอบ  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ VB บทที่ 5. การประยุกต์  ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษา Visual Basic  คอมโพเนนท์, if-else, การวนรอบ  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ VB บทที่ 5

2 การประยุกต์  ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษา Visual Basic  คอมโพเนนท์, if-else, การวนรอบ  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียน โปรแกรมอย่างง่ายๆได้แล้ว  สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม –Property ของคอมโพเนนท์แต่ละตัว และการใช้ งาน – ไวยากรณ์ของภาษา – เทคนิคการเขียนโปรแกรม

3 สนุกกับคอมโพเนนท์ TextBox  คอมโพเนนท์นี้เป็นคอมโพเนนท์ที่ใช้บ่อย มาก  ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้  ข้อมูลอยู่ในรูปแบบตัวหนังสือ (String)  Property ที่สำคัญ –Text -> ข้อความใน TextBox –Enabled -> ใช้ล็อกไม่ให้ TextBox ทำงาน และ ปลดล็อก  Event ที่สำคัญ –Change -> เมื่อข้อมูลใน TextBox เปลี่ยนแปลง

4 ทดลอง  ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป Property เป็น false

5 เขียนโค๊ด  Double Click ที่ปุ่มแล้วเขียนโค๊ดดังนี้  เมื่อ Run โปรแกรม TextBox จะรับค่าไม่ได้  แต่เมื่อกดปุ่มจะ Key ค่าได้  การทำงาน –Property ชื่อ Enabled หากเป็น True คอม โพเนนท์จะทำงานได้ หากเป็น False จะทำงาน ไม่ได้

6 การใช้ property ชื่อ visible  Property นี้มีประโยชน์มาก  เราสามารถบังคอมโพเนนท์ไม่ให้ผู้ใช้ มองเห็นได้  นอกจากนั้น เราสามารทำให้มองเห็น เหมือนเดิมได้ เพิ่มปุ่มขึ้นมาแล้วเซ็ท Property ชื่อ Visible

7 เขียนโค๊ด  Double Click ที่ปุ่ม Command1 แล้วเพิ่มเติม โค๊ดดังนี้  แล้ว Double Click ที่ปุ่ม Command2 แล้ว เพิ่มเติมโค๊ดดังนี้  คราวนี้ เราสามารถส่งข้อมูลเป็น MessageBox ออกมาได้ แต่ต้องกดปุ่ม Click Me ก่อน

8 การแก้ปัญหาผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูล  จากตัวอย่างที่ผ่านมา หากผู้ใช้ไม่กรอก ข้อมูล ตัว Message Box จะไม่แสดงข้อมูล  เราสามารถใช้ If, Else ในการตรวจสอบได้ ดังนี้ – โค๊ดใน Command2_Click() เครื่องหมาย หมายถึง ไม่เท่ากัน

9 สนุกกับคอมโพเนนท์ Label  คอมโพเนนท์ Label จะใช้สื่อสารข้อมูลกับ ผู้ใช้  ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  Property ที่สำคัญ –Caption -> ข้อความใน Label –Visible -> แสดงหรือไม่แสดง Label –Forecolor -> สีของตัวหนังสือ –Font -> ฟอนต์และขนาด  Event ที่สำคัญ –Click -> เมื่อมีการคลิ้กที่ Label

10 ทดลอง  ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป กำหนด Caption เป็นค่าว่าง

11 เขียนโค๊ด  Double Click ที่ปุ่ม Command1 แล้วเพิ่มเติม โค๊ดดังนี้  เมื่อกดปุ่ม จะส่งค่าไปที่ Label1

12 สนุกกับรูปภาพ  คอมโพเนนท์ PictureBox ทำให้เราสามารถ นำรูปภาพมาวางในฟอร์มได้  ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป Property ชื่อ Picture เลือกไฟล์รูปภาพ ** เราอาจเซ็ท Property ชื่อ BorderStyle ให้เป็น None ก็ได้

13 สนุกกับคอมโพเนนท์ Option Button  คอมโพเนนท์ OptionButton ใช้ในการกำหนด ตัวเลือกให้กับผู้ใช้  Property ที่สำคัญ –Caption -> ข้อความใน OptionButton –Enabled -> ทำงานหรือไม่ทำงาน  Event ที่สำคัญ –Click -> เมื่อมีการคลิ้กที่ OptionButton – แต่นิยมใช้ปุ่มในการทำงานมากกว่า

14 ทดลอง  ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป อาจเซ็ท Label2 ให้มี Caption เป็นค่าว่างๆก็ได้

15 เขียนโค๊ด  Double Click ที่ปุ่ม Command1 แล้วเพิ่มเติมโค๊ด ดังนี้  เมื่อกดปุ่ม จะส่งค่าไปที่ Label2

16 ลองทำเอง  ลองเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าข้อความจาก ผู้ใช้ดังนี้ – ชื่อ, นามสกุล, เพศ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ความ สูง  เมื่อกดปุ่ม Enter แล้ว หากเป็นชาย ให้ส่ง Message Box ว่า สวัสดีนาย..... หากเป็น หญิงให้เป็นคำว่า สวัสดีนางสาว.... โดย แสดงที่ Label  ทุกๆข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่ามีการกรอก ข้อมูลหรือไม่  Note: ให้เริ่มทำ Project ได้แล้ว เริ่มทำตั้งแต่ วันนี้ ส่งปลายเทอม


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ VB บทที่ 5. การประยุกต์  ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษา Visual Basic  คอมโพเนนท์, if-else, การวนรอบ  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google