งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ VB บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ VB บทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ VB บทที่ 5

2 การประยุกต์ ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษา Visual Basic
คอมโพเนนท์, if-else, การวนรอบ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆได้แล้ว สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม Property ของคอมโพเนนท์แต่ละตัว และการใช้งาน ไวยากรณ์ของภาษา เทคนิคการเขียนโปรแกรม

3 สนุกกับคอมโพเนนท์ TextBox
คอมโพเนนท์นี้เป็นคอมโพเนนท์ที่ใช้บ่อยมาก ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบตัวหนังสือ (String) Property ที่สำคัญ Text -> ข้อความใน TextBox Enabled -> ใช้ล็อกไม่ให้ TextBox ทำงาน และปลดล็อก Event ที่สำคัญ Change -> เมื่อข้อมูลใน TextBox เปลี่ยนแปลง

4 ทดลอง ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป Property เป็น false

5 เขียนโค๊ด Double Click ที่ปุ่มแล้วเขียนโค๊ดดังนี้
เมื่อ Run โปรแกรม TextBox จะรับค่าไม่ได้ แต่เมื่อกดปุ่มจะ Key ค่าได้ การทำงาน Property ชื่อ Enabled หากเป็น True คอมโพเนนท์จะทำงานได้ หากเป็น False จะทำงานไม่ได้

6 การใช้ property ชื่อ visible
เราสามารถบังคอมโพเนนท์ไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นได้ นอกจากนั้น เราสามารทำให้มองเห็นเหมือนเดิมได้ เพิ่มปุ่มขึ้นมาแล้วเซ็ท Property ชื่อ Visible

7 เขียนโค๊ด Double Click ที่ปุ่ม Command1 แล้วเพิ่มเติมโค๊ดดังนี้
คราวนี้ เราสามารถส่งข้อมูลเป็น MessageBox ออกมาได้ แต่ต้องกดปุ่ม Click Me ก่อน

8 การแก้ปัญหาผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูล
จากตัวอย่างที่ผ่านมา หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูล ตัว Message Box จะไม่แสดงข้อมูล เราสามารถใช้ If, Else ในการตรวจสอบได้ดังนี้ โค๊ดใน Command2_Click() เครื่องหมาย < > หมายถึง ไม่เท่ากัน

9 สนุกกับคอมโพเนนท์ Label
ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ Property ที่สำคัญ Caption -> ข้อความใน Label Visible -> แสดงหรือไม่แสดง Label Forecolor -> สีของตัวหนังสือ Font -> ฟอนต์และขนาด Event ที่สำคัญ Click -> เมื่อมีการคลิ้กที่ Label

10 ทดลอง ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป กำหนด Caption เป็นค่าว่าง

11 เขียนโค๊ด Double Click ที่ปุ่ม Command1 แล้วเพิ่มเติมโค๊ดดังนี้
เมื่อกดปุ่ม จะส่งค่าไปที่ Label1

12 สนุกกับรูปภาพ คอมโพเนนท์ PictureBox ทำให้เราสามารถนำรูปภาพมาวางในฟอร์มได้ ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป Property ชื่อ Picture เลือกไฟล์รูปภาพ ** เราอาจเซ็ท Property ชื่อ BorderStyle ให้เป็น None ก็ได้

13 สนุกกับคอมโพเนนท์ Option Button
Property ที่สำคัญ Caption -> ข้อความใน OptionButton Enabled -> ทำงานหรือไม่ทำงาน Event ที่สำคัญ Click -> เมื่อมีการคลิ้กที่ OptionButton แต่นิยมใช้ปุ่มในการทำงานมากกว่า

14 ทดลอง ลองสร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป
อาจเซ็ท Label2 ให้มี Caption เป็นค่าว่างๆก็ได้

15 เขียนโค๊ด Double Click ที่ปุ่ม Command1 แล้วเพิ่มเติมโค๊ดดังนี้
เมื่อกดปุ่ม จะส่งค่าไปที่ Label2

16 ลองทำเอง ลองเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าข้อความจากผู้ใช้ดังนี้
ชื่อ, นามสกุล, เพศ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ความสูง เมื่อกดปุ่ม Enter แล้ว หากเป็นชาย ให้ส่ง Message Box ว่า สวัสดีนาย..... หากเป็นหญิงให้เป็นคำว่า สวัสดีนางสาว.... โดยแสดงที่ Label ทุกๆข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่ามีการกรอกข้อมูลหรือไม่ Note: ให้เริ่มทำ Project ได้แล้ว เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ส่งปลายเทอม


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ VB บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google