งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เนื้อหา ส่วนประกอบของหน้าต่าง โปรแกรม MS Visual C#  Form Designer / Code Editor  ToolBox  Solution Explorer  Properties Window  Error List.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เนื้อหา ส่วนประกอบของหน้าต่าง โปรแกรม MS Visual C#  Form Designer / Code Editor  ToolBox  Solution Explorer  Properties Window  Error List."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เนื้อหา

3 ส่วนประกอบของหน้าต่าง โปรแกรม MS Visual C#  Form Designer / Code Editor  ToolBox  Solution Explorer  Properties Window  Error List  Title Bar  Menu bar  Standard Toolbar

4 วิธีการเรียกส่วนประกอบสำคัญ ของหน้าต่างโปรแกรม มี 2 วิธี ดังนี้ คลิกเลือกที่ ToolBar คลิกที่เมนู View

5 วิธีการเรียกใช้ Toolbox

6 วิธีการเรียกใช้ Solution Explorer

7 วิธีการเรียกใช้ Properties Window

8 วิธีการเรียกใช้ Error List

9 วิธีการใช้งานฟอร์ม   ดับเบิ้ลคลิกที่ Form1.cs ในหน้าต่าง Solution Explorer ดังรูปหมายเลข  จะปรากฏ ส่วนของการ ออกแบบ ดังหมายเลข  จะเป็นแท็บ Form1.cs[Design]*

10 วิธีการใช้งาน Toolbox

11 การกำหนดหมายเลขบรรทัดในส่วน ของการเขียน code

12 การปรับขนาดและรูปแบบตัวอักษรบน หน้าต่างการเขียน code

13 การสร้างเมนูให้กับฟอร์ม


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เนื้อหา ส่วนประกอบของหน้าต่าง โปรแกรม MS Visual C#  Form Designer / Code Editor  ToolBox  Solution Explorer  Properties Window  Error List.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google