งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของหน้าต่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของหน้าต่าง
โปรแกรม Microsoft Visual C# ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 เนื้อหา 1 2 3 4 5 6 7 วิธีการใช้งาน Toolbox
ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม วิธีเรียกส่วนประกอบสำคัญของหน้าต่าง วิธีการใช้งานฟอร์ม วิธีการใช้งาน Toolbox การกำหนดหมายเลขบรรทัด การปรับขนาดและรูปแบบตัวอักษร การสร้างเมนูให้กับฟอร์ม 2 3 4 5 6 7

3 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม MS Visual C#
Form Designer / Code Editor  ToolBox  Solution Explorer  Properties Window  Error List  Title Bar  Menu bar  Standard Toolbar

4 วิธีการเรียกส่วนประกอบสำคัญของหน้าต่างโปรแกรม
คลิกเลือกที่ ToolBar คลิกที่เมนู View มี 2 วิธี ดังนี้

5 วิธีการเรียกใช้ Toolbox
วิดีโอสาธิต

6 วิธีการเรียกใช้ Solution Explorer
วิดีโอสาธิต

7 วิธีการเรียกใช้ Properties Window
วิดีโอสาธิต

8 วิธีการเรียกใช้ Error List
วิดีโอสาธิต

9 วิธีการใช้งานฟอร์ม ดับเบิ้ลคลิกที่ Form1.cs ในหน้าต่าง Solution Explorer ดังรูปหมายเลข  จะปรากฏ ส่วนของการออกแบบ ดังหมายเลข  จะเป็นแท็บ Form1.cs[Design]*

10 วิธีการใช้งาน Toolbox
วิดีโอสาธิต

11 การกำหนดหมายเลขบรรทัดในส่วนของการเขียน code
วิดีโอสาธิต

12 การปรับขนาดและรูปแบบตัวอักษรบนหน้าต่างการเขียน code
วิดีโอสาธิต

13 การสร้างเมนูให้กับฟอร์ม
วิดีโอสาธิต


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของหน้าต่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google