งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMEs SMALL MEDIUM ENTERPRIS ES วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการ ในกิจการ อุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMEs SMALL MEDIUM ENTERPRIS ES วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการ ในกิจการ อุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SMEs SMALL MEDIUM ENTERPRIS ES

3 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการ ในกิจการ อุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

4

5 ไม่รวมชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ไม่รวมกรรมกร ผู้ใช้แรงงาน

6 ประโยชน์ของ SMEs 1. ก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบ เศรษฐกิจ1. ก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบ เศรษฐกิจ กว่าร้อยละ 90.0 - สร้างงาน สร้างรายได้ กว่าร้อยละ 90.0 - สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม 2. ก่อให้เกิดการสร้างสรร / อำนวยการต่อเศรษฐกิจ2. ก่อให้เกิดการสร้างสรร / อำนวยการต่อเศรษฐกิจ - เป็นผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ ให้บริการ- เป็นผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ ให้บริการ 3. ป้องกันการผูกขาดในระบบ3. ป้องกันการผูกขาดในระบบ

7 บทบาทของ SMEs 1. เป็นจุดกำเนิดผู้ประกอบการ รายใหม่ที่จะเจริญเติบโตเป็น พลังพัฒนาประเทศ 2. เป็นสถานฝึกงานและพัฒนา ทักษะแรงงาน 3. ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ กิจการขนาดใหญ่และ กิจการอื่น ๆ ในรูปแบบรับช่วง การผลิต

8 4. ป้องกันการผูกขาด หรือ ช่วยให้เกิดการแข่งขันใน ระบบเศรษฐกิจ 5. เป็นแหล่งสร้างรายได้ รายรับ ให้กับครอบครัวและ ชุมชนต่าง ๆ ให้รักษาสถานะ ครอบครัวและสังคมอยู่ ร่วมกันได้

9 ปัญหาที่รุมเร้า SMEs ขาดสภาพคล่อง ( สถาบันการเงิน ไม่ปล่อยสินเชื่อ ) ภาระหนี้สูงขึ้น กำลังซื้อลดลง

10 ต้นทุนสูงขึ้น ลด / ชะลอการผลิต ปัญหาอื่น ๆ ปิดกิจการ

11 ปัญหาของ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง เงินทุน ขาดข้อมูลข่าวสาร ขาดการรวมกลุ่ม ขาดการพัฒนาทักษะ

12 ขาดความรู้ด้านการ จัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีต่ำ รัฐและเอกชนไม่มีการ ตื่นตัว

13 ทางรอดของ SMEs จิ๋วแต่แจ๋ว Small but Beautiful. ไม่ชนกับช้าง เล็กจนเขามองข้าม สะสมทุน / กำไร หาแหล่งเงินทุนราคาถูก

14


ดาวน์โหลด ppt SMEs SMALL MEDIUM ENTERPRIS ES วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการ ในกิจการ อุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google