งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม ความสำคัญของ " นวัตกรรม " - เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม - ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ - เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ - เกิดกระบวนการผลิตใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม ความสำคัญของ " นวัตกรรม " - เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม - ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ - เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ - เกิดกระบวนการผลิตใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม ความสำคัญของ " นวัตกรรม " - เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม - ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ - เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ - เกิดกระบวนการผลิตใหม่ ๆ

2 เครื่องถนอม ผัก - ผลไม้ - ญี่ปุ่นผลิตกุหลาบน้ำเงินสำเร็จ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพดัดแปลงยีน เครื่องผลิตไบโอดีเซลแก้ปัญหาพลังงาน - ลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างชาติ

3 ขีดความสามารถทางการแข่งขันความสามารถทางการ ผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม === 

4 ทำไมจึงต้องมี " นวัตกรรม " ? ศาสตราจารย์ อาเธอร์ คาร์ที (Arthur Carty) “ งานวิจัยเป็นการใช้เงินเพื่อสร้างความรู้ แต่นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง ”

5 ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) ทำไมจึงต้องมี " นวัตกรรม " ? “ นวัตกรรมเป็นการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งในปัจจุบันอีกก้าวหนึ่ง นวัตกรรมผลักดันให้มีการเติบโตของผลิตภาพในระยะยาว และความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ”

6 ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไทย ตัวอย่างประเทศที่เน้นนโยบายด้านนวัตกรรม

7 ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ (Ministry of International Trade and Industry (MITI)) ปีคศ.1916 ได้ตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศแคนาดา ประเทศเกาหลีใต้ Korea Institute of Science and Technology (KIST) Korea Advanced Institute of Science (KAIS) Ex. แบล็กเบอรี Ex. LG SUMSUNG

8 ประเทศสหรัฐอเมริกา - หน่วยงานวิจัยรัฐฯ + เอกชน ประเทศไต้หวัน - SMEs  OEM  Reverse Engineering Ex. ACER Ex. Microsoft Intel IBM HP/Compaq

9 ประเทศไทย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ

10 แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการ สร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย (1) เชื่อมโยงพลังปัจจัยนวัตกรรมให้ครบวงจร การตลาด + การจัดการ + เงิน + เทคโนโลยี + Know How + การผลิต

11 (2) ลดความเสี่ยงในกระแสการลงทุน เงินทุนจากสถาบันการเงิน - ธนาคาร - Venture Capital (VC) - และอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย

12 (3) เชื่อมโยงและถ่ายทอดขีดความสามารถทางเทคโนโลยี หน่วยงานของรัฐ ==> เอกชน - สกว., - วว. (4) จัดทำ shopping list หาผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย นักวิจัย ม. มหิดล พัฒนาระบบตรวจสอบ คุณภาพอาหารอัจฉริยะ นาโนเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอาหารแทนนัก ชิม

13 (5) คัดสรร พัฒนา และสร้างการยอมรับโครงการเทคโนโลยี (6) สร้างความตื่นตัวและความกล้าในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ (7) เชื่อมโยงกลไก นโยบาย และองค์กรของรัฐ แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย - ปชส., ให้ความรู้ประชาชน

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม ความสำคัญของ " นวัตกรรม " - เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม - ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ - เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ - เกิดกระบวนการผลิตใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google