งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อ - พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ใช้จัดการข้อมูลใน Data Center - ตอบสนองกลุ่มงานในการ ดึงข้อมูล จาก Data Center มาใช้วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อ - พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ใช้จัดการข้อมูลใน Data Center - ตอบสนองกลุ่มงานในการ ดึงข้อมูล จาก Data Center มาใช้วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อ - พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ใช้จัดการข้อมูลใน Data Center - ตอบสนองกลุ่มงานในการ ดึงข้อมูล จาก Data Center มาใช้วิเคราะห์ - สามารถดึงข้อมูลได้ ทั้ง ระดับ จังหวัด อำเภอ รพ. สต.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13  สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ได้ทั้ง ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  รายงานสามารถแสดงรายงานแบบ Pivot Table ( ตารางที่สามารถ หมุน หรือปรับเปลี่ยนได้ ) โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงผลตาม แนวตั้ง และแนวนอนได้เอง โดยสามารถเลือก ชื่อ, นามสกุล, วันที่รับบริการ, อายุ, เพศ, ชื่อยา และเวชภัณฑ์, ราคา และสิทธิการรักษา ฯลฯ ได้

14  สามารถเลือกช่วงระยะเวลา ทั้งวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด  มีมุมมองเพื่อรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถ เขียนคำสั่ง SQL เพื่อนำข้อมูลมาแสดง ได้ ในมุมมองหลายๆ มิติ ได้ ด้วยตนเอง  5. รายงานที่เลือกสามารถแสดงผลทาง หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นแผนภูมิต่างๆได้ เช่น กราฟเส้น, กราฟวงกลม, แผนภูมิ แนวตั้ง ฯลฯ

15  6. สามารถส่งรายงานที่เลือก ออกมาเป็น ไฟล์ Microsoft Excel หรือ ไฟล์ PDF ได้  7. มีรายงานที่สามารถกำหนดช่วงเวลา เลือกรายสถานบริการ และภาพรวมอำเภอ ได้ อีกประมาณ 100 รายงาน  8. มีระบบ Refer Online ระหว่าง รพ. กับ รพ. สต.  9. มีระบบการจัดการ Datacenter เช่น การ Sync ข้อมูล ฯลฯ 10. มีระบบการลงพิกัดบ้าน  11. มีระบบส่งข้อมูลเคลมเงิน สกส.  12. มีระบบส่งข้อมูล ประกันสังคม

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อ - พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ใช้จัดการข้อมูลใน Data Center - ตอบสนองกลุ่มงานในการ ดึงข้อมูล จาก Data Center มาใช้วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google