งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้จัดการข้อมูลใน Data Center - ตอบสนองกลุ่มงานในการดึงข้อมูล จาก Data Center มาใช้วิเคราะห์ - สามารถดึงข้อมูลได้ ทั้งระดับ จังหวัด อำเภอ รพ.สต.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ได้ทั้งในระบบเครือข่ายท้องถิ่น และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายงานสามารถแสดงรายงานแบบ Pivot Table (ตารางที่สามารถ หมุน หรือปรับเปลี่ยนได้) โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงผลตามแนวตั้ง และแนวนอนได้เอง โดยสามารถเลือก ชื่อ,นามสกุล,วันที่รับบริการ,อายุ,เพศ,ชื่อยาและเวชภัณฑ์,ราคา และสิทธิการรักษา ฯลฯ ได้

14 สามารถเลือกช่วงระยะเวลา ทั้งวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด
มีมุมมองเพื่อรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อนำข้อมูลมาแสดง ได้ในมุมมองหลายๆ มิติ ได้ ด้วยตนเอง 5. รายงานที่เลือกสามารถแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นแผนภูมิต่างๆได้เช่น กราฟเส้น ,กราฟวงกลม,แผนภูมิแนวตั้ง ฯลฯ

15 6. สามารถส่งรายงานที่เลือก ออกมาเป็นไฟล์ Microsoft Excel หรือ ไฟล์ PDF ได้
7. มีรายงานที่สามารถกำหนดช่วงเวลา เลือกรายสถานบริการ และภาพรวมอำเภอได้ อีกประมาณ 100 รายงาน 8. มีระบบ Refer Online ระหว่าง รพ. กับ รพ.สต. 9. มีระบบการจัดการ Datacenter เช่น การ Sync ข้อมูล ฯลฯ 10. มีระบบการลงพิกัดบ้าน 11. มีระบบส่งข้อมูลเคลมเงิน สกส. 12. มีระบบส่งข้อมูล ประกันสังคม

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google