งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550. ปุ่มคำสั่ง ความหมาย วาดเส้นตรง วาดลูกศร วาดสี่เหลี่ยม วาดวงกลม สร้างภาพกราฟิกต่างๆ ด้วย Drawing Toolbar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550. ปุ่มคำสั่ง ความหมาย วาดเส้นตรง วาดลูกศร วาดสี่เหลี่ยม วาดวงกลม สร้างภาพกราฟิกต่างๆ ด้วย Drawing Toolbar."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550

2 ปุ่มคำสั่ง ความหมาย วาดเส้นตรง วาดลูกศร วาดสี่เหลี่ยม วาดวงกลม สร้างภาพกราฟิกต่างๆ ด้วย Drawing Toolbar

3 ปุ่มคำสั่ง ความหมาย เปลี่ยนสีพื้น เปลี่ยนสีเส้นขอบ ปรับความหนาและ รูปแบบของขอบ ใส่เงา ทำเป็นภาพ 3 มิติ ตกแต่งภาพกราฟิก

4  การย้ายตำแหน่งของภาพกราฟิกที่ สร้างขึ้น  การเพิ่มข้อความในภาพกราฟิก  คลิกเมาส์ขวาที่ภาพที่ต้องการจะเพิ่มข้อความ  เลือกคำสั่ง Add Text จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ ต้องการแล้วกดแป้น Esc หรือคลิกเมาส์นอก ออปเจ็คนั้นๆ  การหมุนรูปภาพ  ใช้ Menu Draw

5  การเปลี่ยนสีในออปเจ็ค  การสร้างภาพกราฟิก 3 D  การ Group และ Ungroup ภาพกราฟิก  การสร้างกราฟิกสำเร็จรูปด้วย AutoShapes และการใช้งาน

6  การสร้างกราฟิกสำเร็จ รูปด้วย AutoShapes  การสร้างอักษรศิลป์ ด้วย Word Art

7  การตกแต่ง Background ของสไลด์  การใส่สีให้กับ Background  การใส่ลวดลายให้กับ Background  การดูสไลด์สลับระหว่างสีและขาวดำ  การใส่ Date/Time, Slide Number และ Footerในสไลด์

8  การสร้างตารางในสไลด์

9  การสร้างแผนภูมิ หรือชาร์ตในสไลด์

10  สร้างชาร์ตจากการ Insert New Slide  สร้างชาร์ตจาก Microsoft Graph  นำข้อมูลจาก Excel มาสร้างชาร์ตในสไลด์

11  การสร้างแผนผังองค์กรด้วย Organization Chart  สร้าง Org. Chart จากการ Insert New Slide  สร้างกล่องเพิ่มเติมใน Org. Chart  การสร้างสไลด์ร่วมกับโปรแกรมอื่น


ดาวน์โหลด ppt การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550. ปุ่มคำสั่ง ความหมาย วาดเส้นตรง วาดลูกศร วาดสี่เหลี่ยม วาดวงกลม สร้างภาพกราฟิกต่างๆ ด้วย Drawing Toolbar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google