งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 บทนำ การเขียนโปรแกรม ภาษาซี. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 บทนำ การเขียนโปรแกรม ภาษาซี. สาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 บทนำ การเขียนโปรแกรม ภาษาซี

2 สาระการเรียนรู้

3 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มี ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขนาดเล็กลง ราคาถูกลง แต่ประสิทธิภาพหรือ ความสามารถในการทำงานสูงขึ้น ทำให้ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนบุคลได้นำ คอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เช่น การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การสร้างภาพ กราฟิก การเล่นเกม การดูหนังฟังเพลง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในลักษณะ เครือข่าย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ ติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การเลือก ซื้อสินค้า ด้านการศึกษา เป็นต้น

4 ต้นกำเนิดภาษาซี

5

6 ชนิดของซอฟต์แวร์

7

8 ภาษาคอมพิวเตอร์

9 การเข้าใช้โปรแกรมภาษาซี

10 หน้าต่างโปรแกรมภาษาซี 1 2 4 3

11 รายละเอียดของเมนู

12

13 หลักการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

14 การเขียนผังงาน

15 สัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart Symbol)

16

17

18 ตัวอย่างผังงานแบบ เรียงลำดับ

19 ตัวอย่างผังงานแบบกำหนด เงื่อนไข

20 ตัวอย่างผังงานแบบวนรอบ

21 ขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรม

22 บทนำ การเขียนโปรแกรม ภาษาซี จบหน่วยที่ 1


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 บทนำ การเขียนโปรแกรม ภาษาซี. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google