งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ความหมาย ของ e-mail •อีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริการอินเตอร์เน็ต ชนิดหนึ่งที่ผู้คน นิยมใช้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ความหมาย ของ e-mail •อีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริการอินเตอร์เน็ต ชนิดหนึ่งที่ผู้คน นิยมใช้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

3 ความหมาย ของ e-mail •อีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริการอินเตอร์เน็ต ชนิดหนึ่งที่ผู้คน นิยมใช้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อ คนทั่วไป ให้สามารถติดต่อรับส่งข้อมูล ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

4 ตัวอย่างการสมัครใช้ e-mail WWW.hotmail.com

5 คลิกเพื่อเข้าไป กรอกข้อมูลการ สมัครสมาชิกหน้าแรกของการสมัครสมาชิก

6 การสร้าง e-mail address คลิกเพื่อ เลือก ประเทศ ตั้งชื่อ mail ที่ท่าน ต้องการ

7 การสร้างรหัสผ่าน (Password) กรอกรหัสผ่านที่ ต้องการ โดยไม่ ต่ำกว่า 6 ตัว กรอก รหัสผ่านซ้ำ อีกครั้ง เลือกคำถาม หากลืม รหัสผ่าน e-mail อื่นๆที่มี ( หากไม่มีไม่ ต้องใส่ ) คำตอบของคำถาม

8 การกรอกข้อมูลสมาชิก กรอก ชื่อ กรอก นามสกุลสกุล คลิก เลือก เพศ วัน / เดือน / ปี เกิด เลือก จังหวัด กรอก รหัสไปรษณี ย์ เลือก โซนเวลา เลือก อาชีพ

9 การกรอกตัวอักษรตามภาพที่เห็น กรอก ตัวอักษร ตามที่เห็น ให้ครบ

10 การยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก กรอกชื่อ e- mail ที่ได้ตั้งไว้ ในครั้งแรก กดปุ่มเพื่อ ตกลง เมื่อกดปุ่มตกลงก็ถือว่าสิ้นสุดการสมัครสมาชิกเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ความหมาย ของ e-mail •อีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริการอินเตอร์เน็ต ชนิดหนึ่งที่ผู้คน นิยมใช้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google