งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศิลา กลั่นแกล้ว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศิลา กลั่นแกล้ว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศิลา กลั่นแกล้ว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

2 * เพื่อดึงข้อมูลสรุปของ รพ. มาตรวจสอบกับ Datacenter จังหวัด * เพื่อใช้รายงานข้อมูลที่ต้องการเร่งด่วน เช่น ข้อมูลสรุปอุบัติเหตุเป็นรายชั่วโมง * เพื่อต่อยอดระบบ Wm-webmanager ที่ใช้ ในการบริหารจัดการข้อมูลจังหวัด

3 * ระบบ data center พัฒนาโดยภาษา PHP * ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยบริการที่ใช้ ฐานข้อมูล Mysql * ระบบรายงานข้อมูล * ระบบตรวจสอบข้อมูล * ระบบแจ้งเตือน

4 * ต้องการทำระบบ data center ระดับ อำเภอ * ใช้งานโปรแกรมเดียวกันทั้งอำเภอ * Hosxp,Jhcis

5 * ระบบรับส่งข้อมูลผ่าน web service * ระบบรายงาน * ระบบจัดการ Sync ข้อมูล * ระบบจัดการ SQL Command สำหรับ ดึงข้อมูล * ระบบ Update โปรแกรมอัตโนมัติ

6 WM-WEBSERVICE DATABASE WM-SYNCDATA WM-SUMMARY หน่วยบริการ รพ. หรือ รพ. สต. หน่วยบริการ สสจ. หรือ สสอ. WM-WEBMANAGER WEBSERVICE

7 WM-SYNCDATA WM-WEBSERVICE

8

9

10

11

12

13

14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี www.spo.go.th e-mail ผู้พัฒนาระบบ นายศิลา กลั่นแกล้ว ( ต้อง ) p_taung@hotmail.com แหล่ง Download http://ptaung.blogspot.com/


ดาวน์โหลด ppt นายศิลา กลั่นแกล้ว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google