งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
WM-WEBSERVICE WM-DATACENTER นายศิลา กลั่นแกล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

2 ที่มาของ Wm-webservice
เพื่อดึงข้อมูลสรุปของ รพ. มาตรวจสอบกับ Datacenter จังหวัด เพื่อใช้รายงานข้อมูลที่ต้องการเร่งด่วน เช่น ข้อมูลสรุปอุบัติเหตุเป็น รายชั่วโมง เพื่อต่อยอดระบบ Wm-webmanager ที่ใช้ในการบริหาร จัดการข้อมูลจังหวัด

3 Wm-webservice คืออะไร
ระบบ data center พัฒนาโดยภาษา PHP ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยบริการที่ใช้ฐานข้อมูล Mysql ระบบรายงานข้อมูล ระบบตรวจสอบข้อมูล ระบบแจ้งเตือน

4 Wm-webservice เหมาะกับใคร
ต้องการทำระบบ data center ระดับอำเภอ ใช้งานโปรแกรมเดียวกันทั้งอำเภอ Hosxp,Jhcis

5 Wm-webservice มีอะไรบ้าง
ระบบรายงาน ระบบจัดการ Sync ข้อมูล ระบบจัดการ SQL Command สำหรับดึงข้อมูล ระบบ Update โปรแกรมอัตโนมัติ

6 หน่วยบริการ สสจ. หรือ สสอ. หน่วยบริการ รพ. หรือ รพ.สต.
WM-WEBSERVICE WM-SYNCDATA WEBSERVICE DATABASE DATABASE WM-WEBMANAGER WM-SUMMARY หน่วยบริการ สสจ. หรือ สสอ. หน่วยบริการ รพ. หรือ รพ.สต.

7 wm-webservice WM-SYNCDATA WM-SYNCDATA WM-WEBSERVICE WM-SYNCDATA

8 wm-webservice

9 wm-webservice

10 wm-webservice

11 wm-webservice

12 wm-webservice

13 wm-webservice

14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี www.spo.go.th
ผู้พัฒนาระบบ นายศิลา กลั่นแกล้ว (ต้อง) แหล่ง Download


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google