งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP LANGUAGE. Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP LANGUAGE. Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP LANGUAGE

2 Introduction

3 ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง ( Download) มาใช้ได้ฟรี โดยไม่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ภาษา PHP ยัง สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรมดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเช่นเดียวกัน Introduction

4 Active Sever Page 4 เว็บเพจหน้าเอกสารที่ใช้แสดง ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์ โดย ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นจาก ภาษา HTML แต่ละเว็บเพจสามารถประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ เป็นต้น เว็บเพจจะถูกแสดงบนบราวเซอร์ โดย การกำหนด URL ในช่อง URL Address เว็บเพจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เว็บเพจ คืออะไร

5 Active Sever Page 5 Static Web Page เว็บเพจหยุดนิ่ง คือ เว็บที่แสดงผล เหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อมูล รูปภาพต่างๆ จะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการตอบสนอง การใช้งานของผู้ใช้อย่างจำกัด

6 Active Sever Page 6 Dynamic Web Page เว็บเพจไม่หยุดนิ่ง คือ เว็บเพจที่ จะแสดงผล ก็ต่อเมื่อผู้ใช้เรียกดูเท่านั้น เนื้อหาภายในแตกต่างกันไป เช่น การแสดง วัน เวลา เหตุการณ์พิเศษต่างๆ สามารถ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้

7 Active Sever Page 7 static Dynamic

8 Appserv คือ โปรแกรมที่รวมเอา Package ของ php, apache, mysql มาใว้ รวมกัน ซึ่งครบในการพัฒนาโปรแกรม PHP หลังจากที่ downloads เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ โปรแกรมดังรูปดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง การติดตั้ง Appserv จำลองเป็น Server

9 ลงโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ขึ้นไป

10 Program HTML Language ส่วนกำหนดรายละเอียดหัว เรื่อง หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ

11 Format block Statement for PHP Tag ใช้สำหรับจุดเริ่มต้นและ สิ้นสุดของคำสั่ง PHP …

12 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ โปรแกรมภาษา PHP จัดเตรียมคำสั่งไว้ 3 รูปแบบ 1.

13 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ 2. 3.

14 Comment ( คำสั่งหมาย เหตุ ) เขียนข้อความบางอย่างเพื่ออธิบาย คำสั่งในแต่ละบรรทัด ว่าคืออะไร หรือทำงานอย่างไร เพื่อเวลาที่ย้อนกลับ มาศึกษาโปรแกรมที่เขียนอีกครั้ง โดยส่วน ที่ถูก Comment ไว้จะไม่ถูกแปลภาษา ไม่ ว่าจะเขียนอะไรลงไปจะไม่มีความ ผิดพลาดเกิดขึ้น Comment ในภาษา PHP มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. เครื่องหมาย # สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด 2. เครื่องหมาย // สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด 3. เครื่องหมาย /* สามารถ comment ได้หลายบรรทัด */

15 The End ชั่วโมงหน้านักศึกษาท่านใดไม่มี โปรแกรม Dream and Appserv หัก 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt PHP LANGUAGE. Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google