งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP LANGUAGE. Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP LANGUAGE. Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP LANGUAGE

2 Introduction

3 ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง ( Download) มาใช้ได้ฟรี โดยไม่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ภาษา PHP ยัง สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรมดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเช่นเดียวกัน Introduction

4 Active Sever Page 4 เว็บเพจหน้าเอกสารที่ใช้แสดง ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์ โดย ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นจาก ภาษา HTML แต่ละเว็บเพจสามารถประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ เป็นต้น เว็บเพจจะถูกแสดงบนบราวเซอร์ โดย การกำหนด URL ในช่อง URL Address เว็บเพจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เว็บเพจ คืออะไร

5 Active Sever Page 5 Static Web Page เว็บเพจหยุดนิ่ง คือ เว็บที่แสดงผล เหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อมูล รูปภาพต่างๆ จะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการตอบสนอง การใช้งานของผู้ใช้อย่างจำกัด

6 Active Sever Page 6 Dynamic Web Page เว็บเพจไม่หยุดนิ่ง คือ เว็บเพจที่ จะแสดงผล ก็ต่อเมื่อผู้ใช้เรียกดูเท่านั้น เนื้อหาภายในแตกต่างกันไป เช่น การแสดง วัน เวลา เหตุการณ์พิเศษต่างๆ สามารถ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้

7 Active Sever Page 7 static Dynamic

8 Appserv คือ โปรแกรมที่รวมเอา Package ของ php, apache, mysql มาใว้ รวมกัน ซึ่งครบในการพัฒนาโปรแกรม PHP หลังจากที่ downloads เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ โปรแกรมดังรูปดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง การติดตั้ง Appserv จำลองเป็น Server

9 ลงโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ขึ้นไป

10 Program HTML Language ส่วนกำหนดรายละเอียดหัว เรื่อง หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ

11 Format block Statement for PHP Tag ใช้สำหรับจุดเริ่มต้นและ สิ้นสุดของคำสั่ง PHP 1. 2. 3. …

12 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ โปรแกรมภาษา PHP จัดเตรียมคำสั่งไว้ 3 รูปแบบ 1.

13 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ 2. 3.

14 Comment ( คำสั่งหมาย เหตุ ) เขียนข้อความบางอย่างเพื่ออธิบาย คำสั่งในแต่ละบรรทัด ว่าคืออะไร หรือทำงานอย่างไร เพื่อเวลาที่ย้อนกลับ มาศึกษาโปรแกรมที่เขียนอีกครั้ง โดยส่วน ที่ถูก Comment ไว้จะไม่ถูกแปลภาษา ไม่ ว่าจะเขียนอะไรลงไปจะไม่มีความ ผิดพลาดเกิดขึ้น Comment ในภาษา PHP มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. เครื่องหมาย # สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด 2. เครื่องหมาย // สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด 3. เครื่องหมาย /* สามารถ comment ได้หลายบรรทัด */

15 The End ชั่วโมงหน้านักศึกษาท่านใดไม่มี โปรแกรม Dream and Appserv หัก 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt PHP LANGUAGE. Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัว หนึ่งที่มีความสามารถสูง มีผู้นิยมใช้จำนวน มาก สามารถบรรจุลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google