งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net

2 O UTLINE Reproductive health Reproductive health Survey 2006 and 2009 Family planning Mother and child health Ante-natal care Delivery Low birth weight Exclusive breastfeeding Teenage pregnancy and unwanted child Violence AIDs Breast and Cervical cancer

3 R EPRODUCTIVE HEALTH ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และ จิตใจ เพศสัมพันธ์ที่พึงใจและปลอดภัย ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การให้กำเนิด สิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตรที่ปลอดภัย วิธีคุมกำเนิดที่ปลอดภัย

4 R EPRODUCTIVE HEALTH S URVEY 2006 AND 2009 VariablesNumeratorDenominator การคุมกำเนิดหญิงสมรส ปี และคุมกำเนิดหญิงสมรส ปี การคุมกำเนิดในวัยรุ่นหญิง ปี และคุมกำเนิดหญิง ปี การฝากครรภ์หญิงเคยสมรส ปี และลูกคนสุดท้อง < 1 ปี ที่ไปฝากครรภ์ หญิงเคยสมรส ปี และ ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี การทำคลอดโดย skilled birth attendant หญิงเคยสมรส ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และทำคลอดโดย skilled ฯ หญิงเคยสมรส ปี ลูก คนสุดท้อง < 1 ปี สถานที่คลอดบุตรหญิงเคยสมรส ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และรายงานสถานที่คลอดบุตร หญิงเคยสมรส ปี ลูก คนสุดท้อง < 1 ปี น้ำหนักตัวแรกคลอดหญิงเคยสมรส ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และลูก นน.<2.5 g หญิงเคยสมรส ปี ลูก คนสุดท้อง < 1 ปี

5 VariablesNumeratorDenominator การให้นมบุตรหญิงเคยสมรส ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และ ให้นมลูกอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน หญิงเคยสมรส ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี แม่วัยรุ่นหญิง ปี ที่คลอดบุตรคนแรกอายุ ≤ 20 ปี หญิง ปี Unwanted child หญิง ปี ที่คลอดบุตรคนแรกอายุ ≤ 20 ปี และไม่ต้องการมีบุตร หญิง ปี ที่ คลอดบุตรคนแรกอายุ ≤ 20 ปี ความรุนแรงใน ครอบครัว หญิงสมรสอายุ ปีที่เคยโดนทำ ร้ายร่ายกายหรือจิตใจ หญิงสมรสอายุ ปี โรคเอดส์หญิงอายุ ปี ที่ตอบคำถาม “ ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้ ” หญิงอายุ ปี การคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก หญิงอายุ ปี ที่เคยได้รับการคัด กรองมะเร็งปากมดลูก หญิงอายุ ปี การคัดกรองมะเร็งเต้า นม หญิงอายุ ปี ที่เคยได้รับการคัด กรองมะเร็งเต้านม หญิงอายุ ปี

6 F AMILY PLANNING

7

8 A NTE - NATAL CARE ปี 2549 เท่ากับ ปี 2552 เท่ากับ 99.11

9 D ELIVERY CARE Skilled birth attendant

10 สถานพยาบาลที่คลอดบุตร

11 L OW BIRTH WEIGHT INFANTS

12 E XCLUSIVE BREASTFEEDING 54.6%  69.0%

13 T EENAGE PREGNANCY

14

15 U NWANTED CHILD

16 A คุมกำเนิดวิธีนับระยะปลอดภัย / หลั่งภายนอก D ลืมกินยาคุมกำเนิด / ฉีดยาคุม B คุมกำเนิดแต่ตั้งครรภ์ โดยคุมวิธีอื่น E ไม่มีเงินซื้อยา / อุปกรณ์คุมกำเนิด C ไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ U NWANTED CHILD

17 F AMILY PLANNING IN FEMALE YOUTH

18 V IOLENCE

19

20 ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์

21 มะเร็งปากมดลูก

22 มะเร็งเต้านม

23 CONCLUSION ตัวชี้วัดที่ประสบผลสำเร็จ การฝากครรภ์ การทำคลอดโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยมชาญ (skilled birth attendants) ปัญหา การให้นมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน (exclusive breastfeeding) แม่วัยรุ่น


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google