งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net

2 O UTLINE Reproductive health Reproductive health Survey 2006 and 2009 Family planning Mother and child health Ante-natal care Delivery Low birth weight Exclusive breastfeeding Teenage pregnancy and unwanted child Violence AIDs Breast and Cervical cancer

3 R EPRODUCTIVE HEALTH ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และ จิตใจ เพศสัมพันธ์ที่พึงใจและปลอดภัย ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การให้กำเนิด สิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตรที่ปลอดภัย วิธีคุมกำเนิดที่ปลอดภัย

4 R EPRODUCTIVE HEALTH S URVEY 2006 AND 2009 VariablesNumeratorDenominator การคุมกำเนิดหญิงสมรส 15-49 ปี และคุมกำเนิดหญิงสมรส 15-49 ปี การคุมกำเนิดในวัยรุ่นหญิง 15-24 ปี และคุมกำเนิดหญิง 15-24 ปี การฝากครรภ์หญิงเคยสมรส 15-49 ปี และลูกคนสุดท้อง < 1 ปี ที่ไปฝากครรภ์ หญิงเคยสมรส 15-49 ปี และ ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี การทำคลอดโดย skilled birth attendant หญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และทำคลอดโดย skilled ฯ หญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูก คนสุดท้อง < 1 ปี สถานที่คลอดบุตรหญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และรายงานสถานที่คลอดบุตร หญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูก คนสุดท้อง < 1 ปี น้ำหนักตัวแรกคลอดหญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และลูก นน.<2.5 g หญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูก คนสุดท้อง < 1 ปี

5 VariablesNumeratorDenominator การให้นมบุตรหญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี และ ให้นมลูกอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน หญิงเคยสมรส 15-49 ปี ลูกคนสุดท้อง < 1 ปี แม่วัยรุ่นหญิง 15-49 ปี ที่คลอดบุตรคนแรกอายุ ≤ 20 ปี หญิง 15-49 ปี Unwanted child หญิง 15-49 ปี ที่คลอดบุตรคนแรกอายุ ≤ 20 ปี และไม่ต้องการมีบุตร หญิง 15-49 ปี ที่ คลอดบุตรคนแรกอายุ ≤ 20 ปี ความรุนแรงใน ครอบครัว หญิงสมรสอายุ 15-59 ปีที่เคยโดนทำ ร้ายร่ายกายหรือจิตใจ หญิงสมรสอายุ 15-59 ปี โรคเอดส์หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ตอบคำถาม “ ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้ ” หญิงอายุ 15-49 ปี การคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก หญิงอายุ 30-59 ปี ที่เคยได้รับการคัด กรองมะเร็งปากมดลูก หญิงอายุ 30-59 ปี การคัดกรองมะเร็งเต้า นม หญิงอายุ 30-59 ปี ที่เคยได้รับการคัด กรองมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 30-59 ปี

6 F AMILY PLANNING

7

8 A NTE - NATAL CARE ปี 2549 เท่ากับ 98.95 ปี 2552 เท่ากับ 99.11

9 D ELIVERY CARE Skilled birth attendant

10 สถานพยาบาลที่คลอดบุตร

11 L OW BIRTH WEIGHT INFANTS

12 E XCLUSIVE BREASTFEEDING 54.6%  69.0%

13 T EENAGE PREGNANCY

14

15 U NWANTED CHILD

16 A คุมกำเนิดวิธีนับระยะปลอดภัย / หลั่งภายนอก D ลืมกินยาคุมกำเนิด / ฉีดยาคุม B คุมกำเนิดแต่ตั้งครรภ์ โดยคุมวิธีอื่น E ไม่มีเงินซื้อยา / อุปกรณ์คุมกำเนิด C ไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ U NWANTED CHILD

17 F AMILY PLANNING IN FEMALE YOUTH

18 V IOLENCE

19

20 ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์

21 มะเร็งปากมดลูก

22 มะเร็งเต้านม

23 CONCLUSION ตัวชี้วัดที่ประสบผลสำเร็จ การฝากครรภ์ การทำคลอดโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยมชาญ (skilled birth attendants) ปัญหา การให้นมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน (exclusive breastfeeding) แม่วัยรุ่น


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มอนามัยการเจริญ พันธุ์ ระหว่างปี 2549 และ 2552 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Health Equity Monitoring Network : HEM-Net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google