งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประมวลผล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประมวลผล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยประมวลผล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วย ประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์ ป.4 เรื่อง หน่วย ประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์ ป.4

3 บอก ความหมาย และการ ทำงานของ หน่วย ประมวลผล ข้อมูลได้ จุดประสงค์ การเรียนรู้

4 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผล ข้อมูล หน่วยประมวลผลข้อมูล เรียนอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู (Central Processing Unit - CPU)

5 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผล ข้อมูล

6 เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ เปรียบเสมือนสมองของ คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ สำคัญ 2 อย่าง คือ หน่วย ควบคุมและหน่วยคำนวณ ทางตรรกะ

7 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผล ข้อมูล ซีพียูที่ได้รับความนิยม ในปัจจุบันมี 3 ยี่ห้อ คือ ซีพียูเพนเทียม (Pentium) เซเรลอน (Cereion) และ เอเอ็มดี (AMD)

8 ซีพียูเพนเทียม (Pentium)

9 ซีพียู เอเอ็มดี (AMD)

10 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผล ข้อมูล ซีพียูจะรวมอยู่กับ แผงวงจรรวมขนาด ใหญ่ซึ่งประกอบด้วย วงจรต่างๆ เรียก แผงวงจรนี้ว่า เมนบอร์ด (Mainboard)

11 เมนบอร์ด (Mainboard)

12 ทำแบบทดสอบ หลังเรียน

13 ข้อ 1 ถูก ผิด

14 ข้อ 2 ถูก ผิด

15 ข้อ 3 ถูก ผิด

16 ข้อ 4 ถูก ผิด

17 ข้อ 5 ถูกผิด

18 ข้อ 6 ซีพียู เป็น ส่วนประกอบอยู่ส่วนใด Timer เมนบอร์ด เครื่องพิมพ์ จอภาพ ไม่มีข้อถูก

19 ข้อ 7 ซีพียู เป็น ส่วนประกอบอยู่ส่วนใด Timer เมนบอร์ด ตัวเครื่อง จอภาพ เมนบอร์ดและ ตัวเครื่อง ถูก

20 ข้อ 8 ซีพียู ที่ได้รับความ นิยม Timer เพนเทียม เอเอ็มดี เชเรลอน ถูกทุกข้อ

21 ข้อ 9 ให้นักเรียน โยงเส้น จับคู่ เพนเทียมเอเอ็มดี เมนบอร์ด

22 ข้อ 10 ให้นักเรียนวาดรูป CPU ของ AMD

23 สรุปผลคะแนน

24 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประมวลผล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google