งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ
หน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง หน่วยประมวลผลข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ป.4

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกความหมายและการทำงานของหน่วยประมวลผลข้อมูลได้

4 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล
เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยประมวลผลข้อมูล เรียนอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู (Central Processing Unit - CPU)

5 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล
เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล

6 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล
เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่สำคัญ 2 อย่าง คือ หน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณทางตรรกะ

7 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล
เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล ซีพียูที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมี 3 ยี่ห้อ คือ ซีพียูเพนเทียม (Pentium) เซเรลอน (Cereion) และเอเอ็มดี (AMD)

8 ซีพียูเพนเทียม (Pentium)

9 ซีพียู เอเอ็มดี (AMD)

10 เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล
เรียนรู้เนื้อหา หน่วยประมวลผลข้อมูล ซีพียูจะรวมอยู่กับแผงวงจรรวมขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยวงจรต่างๆ เรียกแผงวงจรนี้ว่า เมนบอร์ด (Mainboard)

11 เมนบอร์ด (Mainboard)

12 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

13 ข้อ 1 <หน่วยประมวลผลข้อมูล เรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ซีดีรอม>
ผิด ถูก

14 ข้อ 2 < หน่วยประมวลผลข้อมูล เรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ซีพียู >
ถูก ผิด

15 ข้อ 3 < หน่วยประมวลผลข้อมูล เปรียบเสมือนมือของคอมพิวเตอร์ >
ถูก ผิด

16 ข้อ 4 < หน่วยประมวลผลข้อมูล เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ >
ถูก ผิด

17 ข้อ 5 <ซีพียู มีหน้าที่ควบคุม และคำนวณทางตรรกะ>
ถูก ผิด

18 ข้อ 6 ซีพียู เป็นส่วนประกอบอยู่ส่วนใด
Timer ข้อ 6 ซีพียู เป็นส่วนประกอบอยู่ส่วนใด เมนบอร์ด เครื่องพิมพ์ จอภาพ ไม่มีข้อถูก

19 ข้อ 7 ซีพียู เป็นส่วนประกอบอยู่ส่วนใด
Timer ข้อ 7 ซีพียู เป็นส่วนประกอบอยู่ส่วนใด เมนบอร์ด ตัวเครื่อง จอภาพ เมนบอร์ดและตัวเครื่อง ถูก

20 ข้อ 8 ซีพียู ที่ได้รับความนิยม
Timer ข้อ 8 ซีพียู ที่ได้รับความนิยม เพนเทียม เอเอ็มดี เชเรลอน ถูกทุกข้อ

21 ข้อ 9 ให้นักเรียน โยงเส้น จับคู่
เพนเทียม เอเอ็มดี เมนบอร์ด

22 ข้อ 10 ให้นักเรียนวาดรูป CPU ของ AMD

23 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
สรุปผลคะแนน <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

24 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google