งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ และ สามารถส่งไปยังที่ต่างๆได้ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ และ สามารถส่งไปยังที่ต่างๆได้ตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ และ สามารถส่งไปยังที่ต่างๆได้ตาม ต้องการอย่างรวดเร็วทันใจ

3 ฝ่ายส่ง ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่าย รับ

4

5 โปรแกรม ( ซอฟต์แวร์ ) อุปกรณ์นำเข้า (input device) ( ฮาร์ดแวร์ ) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit or CPU) ( ฮาร์ดแวร์ ) อุปกรณ์ส่งออก (Output device) ( ฮาร์ดแวร์ )

6

7 ชื่ออุปกรณ์ ความ จุ วัสดุที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล การอ่าน / บันทึก ฮาร์ดดิสก์ 10- 80G B แผ่นโลหะฉาบสาร แม่เหล็กถาวร อ่านและบันทึก ฟลอปปี้ ดิสก์ 1.44 MB แผ่นอ่อนฉาบสาร แม่เหล็กถอดเปลี่ยน ได้ อ่านและบันทึก เครื่องขับ แผ่น ซีดีรอม 650- 700 MB แผ่นพลาสติกฉาบ สารสะท้อนแสง อ่านอย่างเดียว เครื่อง บันทึกแผ่น ซีดี 650- 700 MB แผ่นพลาสติกฉาบ สารสะท้อนแสง อ่านและบันทึกแผ่น CD-R บันทึกได้ ครั้งเดียว แผ่น CD- RW บันทึกซ้ำได้หลาย ครั้ง

8 คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆมีขนาด ใหญ่มาก ใหญ่มาก แต่มีความสามารถไม่ เท่าปัจจุบัน เท่าปัจจุบัน ในปัจจุบันเครื่อง คอมพิวเตอร์กะทัดรัดมี ความสามารถสูงมาก ความสามารถสูงมาก จากระบบที่ ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ อย่างเดียวมาเป็นระบบที่ทำการ ประมวลผลได้หลายอย่าง ประมวลผลได้หลายอย่าง เช่น ประมวลผลเกี่ยวกับภาพและเสียง หรือจากที่แยกกันทำงานสามารถ ทำงานร่วมกันได้

9

10 คือการรับส่งข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สอง เครื่องขึ้นไป เครื่องขึ้นไป โดยผ่าน ระบบสาย ระบบสาย หรือ หรือ ระบบไร้ สายก็ได้ซึ่งข้อมูลที่รับส่ง จะต้องอยู่ในรูปแบบรหัส ดิจิทัลหรือสามารถแปล เป็นรหัสดิจิทัลได้

11

12 1. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Natwork) หรือ แลน (Lan) 2. เครือข่ายบริเวณนครหลวง (Metropolitan Area Natwork) 3. เครือค่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network) หรือแวน (Wan) 4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ และ สามารถส่งไปยังที่ต่างๆได้ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google