งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงาน คอมพิวเตอร์. . การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดย หลักๆแล้วการทำงานมี 3 ขั้นตอน คือ 1.Input ( หน่วยรับข้อมูล ) 2.Process( หน่วยประมวลผล ) 3.Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงาน คอมพิวเตอร์. . การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดย หลักๆแล้วการทำงานมี 3 ขั้นตอน คือ 1.Input ( หน่วยรับข้อมูล ) 2.Process( หน่วยประมวลผล ) 3.Output."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงาน คอมพิวเตอร์

2 . การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดย หลักๆแล้วการทำงานมี 3 ขั้นตอน คือ 1.Input ( หน่วยรับข้อมูล ) 2.Process( หน่วยประมวลผล ) 3.Output ( หน่วยแสดงผลลัพธ์ ของข้อมูล ) 4.Memory ( หน่วยความจำ )

3 Process Output Input ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับข้อมูลเข้าประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memory

4 หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit : CPU) หน่วยประมวลผลกลาง หรือไม โครโพรเซสเซอร์มีหน้าที่นำคำสั่ง และข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตาม โดยคำสั่งพื้นฐาน ของ ไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วย รหัสเลขฐานสอง

5 (Central Processing Unit : CPU) เป็นการรับข้อมูลมา คิดวิเคราะห์ จาก หน่วยความจำ เมื่อ ประมวลผล หรือคิด คำนวณหาผลต่างๆได้และ จึงจะส่งต่อไป ยัง Output โดยขั้นตอนนี้มีความสำคัญ เปรียบได้กับ “ สมอง ” ของคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูล การจาก คีย์บอร์ด ที่พิมพ์มา 10+10 หน่วยประมวลผลรับจะข้อมูล 10+10 มา หาคำตอบ เมื่อได้คำตอบ หน่วย ประมวลผล จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผล ออก ทาง Output

6 หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit : CPU) แบ่งการทำงานได้ 3 หน่วย 1. หน่วยควบคุม (Control Unti) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูลระหว่าง หน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไก การทำงาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุม จังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา เป็น ตัวกำหนดจังหวะการทำงาน

7 2. หน่วยคำนวณ (ALU: Arithmetic and logic unit ) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอา ข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมา ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และ ตรรกะ เช่น การบวก การลบ การเปรียบเทียบ และ การสลับตัวเลข เป็นต้นการคำนวณทำ ได้เร็วตามจังหวะการควบคุม ของ หน่วยควบคุม

8 3. หน่วยความจำ (Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ส่งมา จากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งไปประมวลผลยังหน่วย ประมวลผลกลาง และเก็บผลลัพธ์ที่ได้มา จากการประมวลผลแล้ว เพื่อเตรียม ส่งไปยังหน่วยแสดงผล เป็น หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้รวดเร็ว ที่สุด ซึ่งสามารถจำแนก ตามลักษณะการ ใช้งานได้ 2 ประเภท

9 1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยความจำภายใน (Internal Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รอม (Read Only Memory - ROM) เป็นหน่วยความจำที่มีโปรแกรมหรือ ข้อมูลอยู่แล้ว สามารถเรียกออกมา ใช้งานได้แต่จะไม่สามารถเขียน เพิ่มเติมได้ ถึงจะไม่มีกระแสไฟฟ้า ไปเลี้ยงให้แก่ระบบข้อมูลก็ไม่สูญ หายไป

10 แรม (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อ มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อใดไม่มี กระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ใน หน่วยความจำ ชนิดนี้จะหายไปทันที

11 หน่วยความจำรอง (Secondary Memory) เป็นหน่วยความจําที่สามารถรักษา ข้อมูลได้ หลังจากที่ได้ทําการ ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจํา รองมีประโยชน์ต่อระบบฐานข้อมูลเป็น อย่างมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจํา รองแล้วเราจะไม่สามารถเก็บรักษา ข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต

12 การทำงานของหน่วยความจำ สำรอง หน่วยควา มจำหลัก บันทึก ข้อมูล ข้อมูล เข้า ความจำ สำรอง เรียก ใช้ แสดง ข้อมูล ออก หน่วย ควบคุ ม ALU CPU

13


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงาน คอมพิวเตอร์. . การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดย หลักๆแล้วการทำงานมี 3 ขั้นตอน คือ 1.Input ( หน่วยรับข้อมูล ) 2.Process( หน่วยประมวลผล ) 3.Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google