งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ความสามารถใน การคำนวณ อัตโนมัติตาม คำสั่งประกอบ ไปด้วย อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิว เตอร์ หมายถึ งอะไร นะคะ ซีพี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ความสามารถใน การคำนวณ อัตโนมัติตาม คำสั่งประกอบ ไปด้วย อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิว เตอร์ หมายถึ งอะไร นะคะ ซีพี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ความสามารถใน การคำนวณ อัตโนมัติตาม คำสั่งประกอบ ไปด้วย อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิว เตอร์ หมายถึ งอะไร นะคะ ซีพี ยู จอภา พ แป้นพิ มพ์ เมาส์

3 จอภาพ เป็น อุปกรณ์ที่รับ สัญญาณจากการ์ด แสดงผล มาแสดง เป็นภาพบนจอภาพ ซึ่งเทคโนโลยี จอภาพในปัจจุบัน คงจะเป็น จอแบน เพราะมี ประสิทธิภาพ ใน การแสดงผล มากกว่าจอปกติ สามารถลดแสง สะท้อนได้ดีกว่าทำ ให้ไม่เกิดอาการ เมื่อยล้า และปวด ตา

4 ซีพียู CPU ย่อมาจาก Central processing unit เปรียบได้กับสมอง ของมนุษย์ถูกเก็บอยู่ ในตัวเครื่อง มีหน้าที่ ประมวลผลคิด คำนวณจัด เรียงลำดับ ตัวเครื่อ ง

5 แป้นพิมพ์ (keyboard) แป้นพิมพ์หรือ คีย์บอร์ด เป็น อุปกรณ์หลักมี หน้าที่รับข้อมูล เข้าไปยังซีพียู คลิกหน้า ต่อไป

6 นิ้วชี้วาง นิ้วกลางวาง เมาส์ ( อังกฤษ : mouse) อังกฤษ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ คลิกหน้า ต่อไป

7 ปุ่มหลัก ล้อสำหรับเลื่อน ปุ่มรอง ใช้นิ้วชี้ ใช้นิ้วกลาง คลิก คลิกขวา การคลิก ( การคลิกครั้งเดียว ) เมื่อต้องการคลิกรายการหนึ่ง ให้ชี้ไปที่รายการนั้นบน หน้าจอ จากนั้นกดและปล่อย ปุ่มหลัก การคลิกขวา เมื่อต้องการคลิก ขวาที่รายการ ให้ ชี้ไปที่รายการนั้น บนหน้าจอ จากนั้นกดและ ปล่อยปุ่มรอง

8 ปุ่มหลัก ล้อสำหรับเลื่อน ปุ่มรอง ใช้นิ้วชี้ ใช้นิ้วกลาง คลิก คลิกขวา การดับเบิ้ลคลิก เมื่อต้องการคลิกสองครั้งที่ รายการ ให้ชี้ไปที่รายการ นั้นบนหน้าจอ แล้วคลิกสอง ครั้งอย่างรวดเร็ว การคลิกลาก เมาส์ คลิกที่ปุ่มหลัก ค้างไว้แล้วลาก เมาส์ไปยัง ตำแหน่งที่ ต้องการ

9 ใช้รับรู้คำสั่งและเลื่อนบรรทัด ใช้ควบคู่ไปกับตัวอักษรซึ่งอยู่ด้านบน มีชื่อเรียกว่าสเปซบา ใช้สำหรับเว้นวรรค แค็ปล็อค เมื่อกดแล้วแสดงว่าต้องการใช้ตัวอักษรด้านบน มีชื่อเรียกว่า เอ็สเค็ป คำสั่งยกเลิก เรียกว่าแบ็คสเปซ ลบตัวอักษรย้อนกลับ เรียกว่า แป้นไทล์ด เปลี่ยนไทย / อังกฤษ แป้นพิมพ์เป็นหน่วยรับ ข้อมูลเข้าไปยังซีพียู เรา มารู้จักกับแป้นพิมพ์กัน นะคะ ปุ่มต่าง ๆที่ใช้เป็น ประจำมีดังนี้ค่ะ

10 สำหรับลบตัวอักษรย้อนกลับหรือลบ ไปทางซ้ายมือ เลื่อนบรรทัด หรือรับ คำสั่ง เป็นตัวอักษร สำหรับพิมพ์ ใช้สำหรับเคาะ เว้นวรรค แป้นชิพใช้คู่กับ ตัวอักษรที่อยู่ ด้านบนมีทั้งซ้าย และขวา ใช้เปลี่ยนตัว อักษรไทยอังกฤษ ใช้ยกเลิกหรือออก จากโปรแกรม แป้น ตัวเล ข แค็ปล็อคใช้เมื่อต้องการพิมพ์ ตัวอักษรด้านบน

11 ฟ ห ก ด า ส ว วางบนสเปซบา


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ความสามารถใน การคำนวณ อัตโนมัติตาม คำสั่งประกอบ ไปด้วย อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิว เตอร์ หมายถึ งอะไร นะคะ ซีพี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google