งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางสาวศุภดาดีหงษ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางสาวศุภดาดีหงษ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางสาวศุภดาดีหงษ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. นักเรียนบอกความหมายของ คอมพิวเตอร์ได้ 2. นักเรียนบอกส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ได้ 3. นักเรียนจำแนกชนิดและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ความหมา ย คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ รับข้อมูลและคำสั่ง เข้าไป ประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการ

5 ส่วนประกอบพื้นฐานของ ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วย ประมวลผล หน่วย ส่งออก หน่วย รับเข้า หน่วยความ จำรอง หน่วยความ จำหลัก

6 หน่วยประมวลผล กลาง ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณ หรือประมวลข้อมูล โดยทำ ตามโปรแกรมที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำหลัก ประกอบด้วย หน่วยควบคุม  หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกยะ  หน่วยคำนวณ และตรรกยะ

7 หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูล และซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการประมวลผล ROMRAM

8 หน่วยความจำสำรอง มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล หรือ ซอฟท์แวร์ที่มีจำนวนมาก และ ต้องการนำกลับมาใช้อีกใน ภายหลัง มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล หรือ ซอฟท์แวร์ที่มีจำนวนมาก และ ต้องการนำกลับมาใช้อีกใน ภายหลัง  แผ่นบันทึก  ฮาร์ดดิสก์  เทปแม่เหล็ก  แผ่นซีดี  หน่วยความจำ แบบแฟลซ

9  แผงแป้นอักขระ  เมาส์  เครื่องกราดตรวจ  เครื่องอ่านอักขระ หมึกแม่เหล็ก  จอสัมผัส หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ ในหน่วยความจำหลัก จากนั้น ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วย ประมวลผลกลาง ได้แ ก่

10 หน่วยส่งออก เป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับ การประมวลผลแล้วมา แสดงผลหรือเก็บไว้ใน หน่วยความจำสำรอง  จอภาพ  เครื่องพิมพ์ ได้แ ก่

11 ชนิดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบ จุดเครื่องพิมพ์ แบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ เครื่องพิมพ์ราย บรรทัด

12 หน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีก อย่างหนึ่งว่า CUP ใช่หรือไม่ ? ใช่ไม่ใช่ 33

13 อุปกรณ์ในข้อใดเป็น หน่วยส่งออก 20202020 A. Mouse A. Mouse B. Printer B. Printer C. Keyboard C. Keyboard D. Harddisk D. Harddisk

14 ข้อใดเป็น หน่วยความจำหลัก 20202020 A. ROM A. ROM B. CD ROM B. CD ROM C. Flash Drive C. Flash Drive D. Harddisk D. Harddisk

15 ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้

16 ให้นักเรียนใส่ชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง จอภา พ เมาส์เมาส์ ซีพียูซีพียู แป้นพิ มพ์ เครื่อง พิมพ์ ลำโพงลำโพง

17 ให้นักเรียนลากเส้น จับคู่ให้ถูกต้อง หน่วยรับ ข้อมูล หน่วย ส่งออก หน่วยความ จำหลัก หน่วยความ จำสำรอง แรมแรม แผ่นซีดีแผ่นซีดี รอมรอม ฮาร์ดดิ สก์ แป้นพิม พ์ เครื่องพิ มพ์

18


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางสาวศุภดาดีหงษ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google