งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หน่วย แสดงผล. ห น่วยแสดงผล หรือ หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งข้อมูลที่ประมวลผลเก็บไว้ที่ หน่วยความจำหลักและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หน่วย แสดงผล. ห น่วยแสดงผล หรือ หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งข้อมูลที่ประมวลผลเก็บไว้ที่ หน่วยความจำหลักและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หน่วย แสดงผล

2 ห น่วยแสดงผล หรือ หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งข้อมูลที่ประมวลผลเก็บไว้ที่ หน่วยความจำหลักและ ถูกส่งมาที่หน่วยแสดงผลนี้ ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในการ แสดงผลข้อมูล มีหลายประเภทดังนี้

3 จ อภาพ ทำหน้าที่ แสดงข้อมูลใน ขณะที่คอมพิวเตอร์ กำลังทำงาน เพื่อ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ ทำงานร่วมกับ การ์ดจอ ซึ่งมีทั้งแบบ ติดตั้งมากับเมนบอร์ดและเป็นแผงแยก ต่างหาก

4 1. จอภาพแบบซีอาร์ที (CRT) มีรูปทรงเหมือนจอโทรทัศน์ จอนูน ใช้ หลอดภาพซีอาร์ทีจากด้านหลังไปกระทบกับ สารเคลือบผิว ทำให้เกิดการเรืองแสงเป็น ภาพที่เราเห็น

5 2. จอภาพแบบแอลซีดี (LCD) มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย ใช้พื้นที่ติดตั้ง น้อย บาง ใช้เทคโนโลยีของผลึกเหลวที่เป็น สสารโปร่ง เมื่อมีแสงผ่านเกิดการเรียง โมเลกุลใหม่กลายเป็นของแข็งเพื่อแสดงภาพ

6 ลำ โพง ลำ โพง หน้าที่ แสดงผลในรูปแบบเสียง ทำงานร่วมกับการ์ดเสียง โดยที่การ์ดเสียงรับ สัญญาณดิจิตอลมาแปลง เป็นสัญญาณเสียงส่งไป ยังสายสัญญาณของ ลำโพงและส่งข้อมูลเสียง ให้ผู้ใช้ได้ยินต่อไป

7 ใช้แสดงข้อมูลประเภทเสียง ทำงานเหมือนลำโพง แต่ขนาดเล็กกว่า พกพาสะดวก ในปัจจุบันหูฟังมีหลาย รูปแบบ มีสายเชื่อมต่อ 2 เส้นเส้นหนึ่ง รับสัญญาณเสียง อีกเส้นหนึ่งใช้ส่ง สัญญาณเสียง

8 เ ครื่องพิมพ์ จะทำหน้าที่ใน การพิมพ์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ ออกมาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือ กระดาษ แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

9 1. เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ มีขนาด ใหญ่ เสียงดัง เหมาะกับชิ้นงานต้นทุนต่ำ อาศัยการ หลักการสร้างจุดด้วยหัวเข็มกระแทกผ่านผ้า หมึก

10 2. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ขนาด เล็ก ทันสมัย เวลาการทำงานน้อย มี คุณภาพมากกว่าชนิดแรก หลักการหยด หมึกเป็นจุดเล็กๆ

11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รูปร่าง เหมือนกับ เครื่องพิมพ์อิงค์เจท เร็ว และความคมชัดสูง วิธีการก็คือ ยิงผง หมึกด้วยระบบเลเซอร์

12 4. เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องพิมพ์ โดยทั่วไป ใช้กับงานเขียนแบบ เครื่องพิมพ์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องพิมพ์ โดยทั่วไป ใช้กับงานเขียนแบบ เครื่องพิมพ์

13 เ ครื่องพิมพ์แอลซีดีโพรเจคเตอร์ เ ครื่องพิมพ์แอลซีดีโพรเจคเตอร์ เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้นำเสนอข้อมูล เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้นำเสนอข้อมูล บนจอภาพขนาดใหญ่ ภายในบรรจุ บนจอภาพขนาดใหญ่ ภายในบรรจุ กระจกสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว กระจกสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว

14 วาดผังลำดับความคิด ในเรื่อง หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หน่วย แสดงผล. ห น่วยแสดงผล หรือ หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งข้อมูลที่ประมวลผลเก็บไว้ที่ หน่วยความจำหลักและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google