งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 1. ประเภทของคอมพิวเตอร์ •Super Computer •Mainframe •Mini Computer •Micro Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 1. ประเภทของคอมพิวเตอร์ •Super Computer •Mainframe •Mini Computer •Micro Computer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 1

2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ •Super Computer •Mainframe •Mini Computer •Micro Computer

3 Super Computer • เหมาะกับงานที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นคอมฯ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับงานเฉพาะงาน - งานพยากรณ์อากาศ - งานควบคุมการบิน - งานด้านวิทยาศาสตร์ - งานด้านวิศวกรรม - ฯลฯ

4 Mainframe • ใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์กรขนาด ใหญ่ เป็นศูนย์กลางกระจายการใช้งาน - ระบบธนาคาร - ATM

5 Mini Computer • ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันใน องค์กรขนาดเล็ก มีขนาดเล็กกว่าเครื่อง เมนเฟรม - เครื่อง Server -Hosting

6 Micro Computer • หรือ PC คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีขนาดเล็ก ใช้กับงานทั่วไป - งานทั่วไป

7 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ •Hardware ฮาร์ดแวร์ •Software ซอฟต์แวร์

8 Hardware • ฮาร์ดแวร์ หมายถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่สามารถสัมผัสได้ เช่น จอภาพ เมนบอร์ด ซีพียู แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

9 Software • ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่กำหนดให้ คอมพิวเตอร์ทำงานตามจุดประสงค์ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ –Operating System = ระบบปฏิบัติการ –Application Software = โปรแกรมทั่วไป

10 การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ รับข้อมูล (Input) ประมวลผล (Process) แสดงผล (Output) หน่วยความจำ (Memory)

11 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

12 • อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) • อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output) • อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Processing)

13 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) • เมาส์สแกนเนอร์ • คีย์บอร์ดวีดีโอแคม • เคส • ไมโครโฟน

14 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output) • จอภาพ โปรเจกเตอร์ • ลำโพง • เครื่องพิมพ์

15 อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Processing) • แรม = พักข้อมูลระหว่างซีพียูประมวลผล • ซีพียู = เป็นตัวประมวลผล • การ์ดแสดงผล = แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็น ภาพ • การ์ดเสียง = แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นเสียง

16 สื่อบันทึกข้อมูล • ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก ข้อมูลแบบถาวรปิดเครื่องข้อมูลจะไม่หายไป

17 สื่อบันทึกข้อมูล • ไดว์อ่าน / เขียนแผ่นซีดี / ดีวีดี

18 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ • เครื่อง UPS หรือเครื่องสำรองไฟ ปรับ แรงดันไฟฟ้าให้คงที่

19 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ • โมเดม Modem ใช้แปลงสัญญาณจากดิจิตอล ให้เป็นแอนนาลอก เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์

20 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ • ซอฟต์แวร์ระบบ Operating System • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software

21 ประเภทของโปรแกรม • โปรแกรมลิขสิทธิ์ Copyright • โปรแกรมฟรี Freeware • โปรแกรมทดลองใช้ Shareware


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 1. ประเภทของคอมพิวเตอร์ •Super Computer •Mainframe •Mini Computer •Micro Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google