งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูวาสนา พลทองมาก โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

3 ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ คือ หน่วยรับเข้าข้อมูล หน่วนส่งออกข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำสำรอง หน่วยความจำหลัก

4 อุปกรณ์หน่วยประมวลผลกลาง
ซีพียู (CPU)         ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง

5 อุปกรณ์หน่วยความจำหลัก
แรม (RAM)          RAM ย่อมาจากคำว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวร ซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทำงาน โดยถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำจะหายไปทันที

6 อุปกรณ์หน่วยความจำหลัก
รอม (ROM)     ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้แล้ว อย่างถาวร ไม่สามารถแก้ไข - เปลี่ยนแปลงได้ โดยปกติหน่วยความจำนี้ติดตั้งมาจากบริษัทผู้ผลิต โดยผู้ใช้ไม่มีโอกาสเลือก

7 อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล
คีย์บอร์ด (Keyboard)      เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สำคัญที่สุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ดีด มีจำนวนแป้น แป้น ขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้นตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้นควบคุมอื่น ๆ (Control keys) ซึ่งการสั่งงานคอมพิวเตอร์และการทำงานหลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์เป็นหลัก

8 อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล
เมาส์ (Mouse)          อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรองจากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า "ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer)" ซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่มบังคับทิศทางบนคีย์บอร์ด

9 อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล
เครื่องสแกนภาพ (Scanner)    เป็นอุปกรณ์สำหรับการสแกนภาพที่เป็นภาพถ่ายทั่วไปเพื่อนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์

10 อุปกรณ์รับส่งออกข้อมูล
จอภาพ (Monitor)              เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะจะติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ ชนิดของจอภาพที่ใช้ในเครื่องพีซีโดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube)   จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)

11 อุปกรณ์รับส่งออกข้อมูล
เครื่องพิมพ์ (Printer)         เป็นอุปกรณ์สำหรับพิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบของรายงาน โดยใช้คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท เครื่องพิมพ์หัวเข็ม เครื่องพิมพ์อิงเจ็ด เครื่องพิมพ์เลเซอร์

12 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง
ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยฮาร์ดดิสค์จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเปลือกนอก เป็นโลหะแข็ง และมีแผงวงจรสำหรับการควบคุมการทำงานประกบอยู่ที่ด้านล่าง พร้อมกับช่องเสียบสายสัญญาณและสายไฟเลี้ยง ส่วนประกอบภายในจะถูกปิดผนึกไว้อย่าง

13 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง
FDD (Floppy Disk Drive)         เป็นไดร์ฟที่ใช้สำหรับอ่าน / บันทึกข้อลงบนแผ่นแม่เหล็ก ปัจจุบันนี้จะใช้ Drive ที่มีขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่งสามารถที่จะอ่านข้อมูลจากแผ่น Diskette ขนาด 1.44 MB

14 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง
ซีดีรอม         เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน / บันทึกข้อลงเพื่อเก็บข้อมูล ภาพ และเสียง ที่มีขนาด MB

15 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง
เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)      เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้กันมานานตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งและยุคที่สอง ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง เทปแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเทปบันทึกเสียง แต่เปลี่ยนจากการเล่น (Play) และบันทึก (Record ) เป็นการอ่าน (Read) และเขียน (Write) แทนในเครื่องเมนเฟรมเทปที่ใช้จะเป็นแบบม้วนเทป (Reel-to-reel)


ดาวน์โหลด ppt การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google