งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ ใช้อุปกรณ์เสริมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ ใช้อุปกรณ์เสริมของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ ใช้อุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงานได้

3 ส่วนประกอบพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 ส่วน สำคัญ คือ หน่วย ประมวลผล กลาง หน่วน ส่งออก ข้อมูล หน่วย รับเข้า ข้อมูล หน่วยควา มจำหลัก หน่วยความ จำสำรอง

4 อุปกรณ์หน่วยประมวลผล กลาง ซีพียู (CPU) ซีพียูหรือหน่วย ประมวลผลกลาง เรียกอีกชื่อ หนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มี ความสำคัญมากที่สุดของ ฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการ ประมวลผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์นำเข้า ข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง

5 อุปกรณ์หน่วยความจำหลักอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก แรม (RAM) RAM ย่อมาจากคำว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวร ซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยง อุปกรณ์ตลอดในการทำงาน โดย ถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน หน่วยความจำจะหายไปทันที

6 อุปกรณ์หน่วยความจำหลักอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก รอม (ROM) ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิต ได้บรรจุคำสั่งเอาไว้แล้ว อย่าง ถาวร ไม่สามารถแก้ไข - เปลี่ยนแปลงได้ โดยปกติ หน่วยความจำนี้ติดตั้งมาจาก บริษัทผู้ผลิต โดยผู้ใช้ไม่มีโอกาส เลือก

7 อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สำคัญ ที่สุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของ เครื่องพิมพ์ดีด มีจำนวนแป้น 84 - 105 แป้น ขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้น ตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่ม แป้นควบคุมอื่น ๆ (Control keys) ซึ่ง การสั่งงานคอมพิวเตอร์และการทำงาน หลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์ เป็นหลัก

8 อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล เมาส์ (Mouse) อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรอง จากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการ บ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า " ตัวชี้ ตำแหน่ง (Pointer)" ซึ่งอาศัย การเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่ม บังคับทิศทางบนคีย์บอร์ด

9 อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล เครื่องสแกนภาพ (Scanner) เป็นอุปกรณ์สำหรับการ สแกนภาพที่เป็นภาพถ่าย ทั่วไปเพื่อนำไปใช้งานกับ คอมพิวเตอร์

10 อุปกรณ์รับส่งออกข้อมูลอุปกรณ์รับส่งออกข้อมูล จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มี ความสำคัญมากที่สุด เพราะจะ ติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ ชนิดของ จอภาพที่ใช้ในเครื่องพีซีโดยทั่วไป จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)

11 อุปกรณ์รับส่งออกข้อมูลอุปกรณ์รับส่งออกข้อมูล เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ เอกสารออกมาในรูปแบบของ รายงาน โดยใช้คำสั่งจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท เครื่องพิมพ์หัวเข็ม เครื่องพิมพ์ อิงเจ็ด เครื่องพิมพ์เลเซอร์

12 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรองอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ โดยฮาร์ดดิสค์จะมี ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเปลือก นอก เป็นโลหะแข็ง และมี แผงวงจรสำหรับการควบคุมการ ทำงานประกบอยู่ที่ด้านล่าง พร้อม กับช่องเสียบสายสัญญาณและ สายไฟเลี้ยง ส่วนประกอบภายใน จะถูกปิดผนึกไว้อย่าง

13 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรองอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง FDD (Floppy Disk Drive) เป็นไดร์ฟที่ใช้สำหรับ อ่าน / บันทึกข้อลงบนแผ่น แม่เหล็ก ปัจจุบันนี้จะใช้ Drive ที่มีขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่ง สามารถที่จะอ่านข้อมูลจาก แผ่น Diskette ขนาด 1.44 MB

14 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรองอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง ซีดีรอม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับอ่าน / บันทึกข้อ ลงเพื่อเก็บข้อมูล ภาพ และเสียง ที่มีขนาด 600- 800 MB

15 อุปกรณ์หน่วยความจำสำรองอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้กันมา นานตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งและ ยุคที่สอง ปัจจุบันได้รับความนิยม น้อยลง เทปแม่เหล็กมีหลักการทำงาน คล้ายเทปบันทึกเสียง แต่เปลี่ยนจาก การเล่น (Play) และบันทึก (Record ) เป็นการอ่าน (Read) และเขียน (Write) แทนในเครื่องเมนเฟรมเทปที่ใช้จะ เป็นแบบม้วนเทป (Reel-to-reel)


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ ใช้อุปกรณ์เสริมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google