งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมาส์ ซีพียู คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ แรม ให้นักเรียนลากภาพมาวางใต้คำที่ กำหนดให้ต่อไปนี้ แรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมาส์ ซีพียู คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ แรม ให้นักเรียนลากภาพมาวางใต้คำที่ กำหนดให้ต่อไปนี้ แรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมาส์ ซีพียู คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ แรม ให้นักเรียนลากภาพมาวางใต้คำที่ กำหนดให้ต่อไปนี้ แรม

3 เมาส์เป็นอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูล ถูก ผิด

4 ให้บอกชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 90

5 ไมโครโฟนเมาส์ คีย์บอร์ดจอภาพ ก้านควบคุมฮาร์ดดิสก์ จอสัมผัส ลำโพง ให้นำคำว่า Input กับ Output ใส่ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความหมายของคำที่ กำหนด

6 ให้นักเรียนบอกว่าอุปกรณ์ ต่อไปนี้อยู่ในหน่วยใด โดยลากเครื่องหมาย วาง ในช่องให้ถูกต้อง ชื่ออุปกรณ์ ความ จำ รับเข้า ข้อมูล ส่งออก ข้อมูล 1. แรม 2. เมาส์ 3. จอภาพ 4. จอสัมผัส 5. เครื่อง กวาดตรวจ 6. ลำโพง 7. หูฟัง 

7 1. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ใน หน่วยส่งออกข้อมูล จอภาพ คีย์บอร์ ด เมาส์ ไมโคร โฟน

8 2. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ ในหน่วยรับข้อมูล แรม คีย์บอร์ ด เมาส์ ไมโคร โฟน

9 3. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ ในหน่วยประมวลผลกลาง คีย์บอร์ ด ซีพียู เมาส์ ไมโคร โฟน

10 4. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ ในหน่วยประมวลผลกลาง แรม คีย์บอร์ ด เมาส์ ไมโคร โฟน

11 5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ ในหน่วยความจำหลัก แรม คีย์บอร์ ด เมาส์ ไมโคร โฟน

12 ให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt เมาส์ ซีพียู คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ แรม ให้นักเรียนลากภาพมาวางใต้คำที่ กำหนดให้ต่อไปนี้ แรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google