งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูวาสนา พลทองมาก โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

2 ให้นักเรียนลากภาพมาวางใต้คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้
ฮาร์ดดิสก์ คีย์บอร์ด ซีพียู เมาส์ แรม แรม

3 เมาส์เป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล
ถูก ผิด

4 ให้บอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
90

5 ให้นำคำว่า Input กับ Output ใส่ลงในช่องว่าง
ให้ตรงกับความหมายของคำที่กำหนด ไมโครโฟน เมาส์ คีย์บอร์ด จอภาพ ก้านควบคุม ฮาร์ดดิสก์ ลำโพง จอสัมผัส

6 ให้นักเรียนบอกว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้อยู่ในหน่วยใด โดยลากเครื่องหมาย วางในช่องให้ถูกต้อง
ชื่ออุปกรณ์ ความจำ รับเข้าข้อมูล ส่งออกข้อมูล 1. แรม 2. เมาส์ 3. จอภาพ 4. จอสัมผัส 5. เครื่องกวาดตรวจ 6. ลำโพง 7. หูฟัง

7 1. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหน่วยส่งออกข้อมูล
จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน

8 2. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
แรม คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน

9 3. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง
คีย์บอร์ด ซีพียู เมาส์ ไมโครโฟน

10 4. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง
แรม คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน

11 5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก
แรม คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน

12 ให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google