งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์คอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3 อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์ภายนอก 2. อุปกรณ์ภายใน

4 คีย์บอร์ด จอภาพ เมาส์ อุปกรณ์ภายนอก Optical Drive ลำโพง Floppy disk Drive Case

5 Monitor หรือ จอภาพ ใช้แสดงผลการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีให้ เลือกหลายแบบ เช่น แบบ CRT ซึ่งเป็นแบบที่ใช้หลอดภาพหรือ เป็นแบบ LCD ซึ่งมีหน้าจอแบบราบ ขนาดจอบาง น้ำหนักเบาและ ทันสมัย

6 Keyboard หรือ แป้นพิมพ์
ใช้สำหรับป้อนข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

7 Mouse หรือ เมาส์ ใช้สำหรับควบคุม cursor บนหน้าจอเพื่อจัดการคำสั่ง
การทำงานต่าง ๆ บนหน้าจอ

8 ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเสียง เช่น เสียงเพลง
Speaker หรือ ลำโพง ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเสียง เช่น เสียงเพลง

9 Case Case โดยทั่วไปจะมี Power Supply อยู่ภายในด้วย ทำหน้าที่
บรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจ่ายพลังงานให้กับระบบ

10 ทำหน้าที่ในการอ่านและเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์เกต
Floppy Disk Drive ทำหน้าที่ในการอ่านและเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์เกต

11 มีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีความสามารถแตกต่างกันไป
Optical Drive CD DVD อ่าน เขียน CD-ROM Y N CD-RW DVD-ROM Combo Drive DVD-RW มีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีความสามารถแตกต่างกันไป ดังตารางที่แสดง

12 CPU LAN Card Mainboard อุปกรณ์ภายใน Sound Card RAM VGA Card Harddisk

13 CPU หรือ หน่วยประมวลผลกลาง
ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุมการทำงานในคอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับ " สมองของคอมพิวเตอร์ "

14 Mainboard หรือ Motherboard หรือ แผงวงจรหลัก
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์

15 RAM (Random Access Memory) หรือ หน่วยความจำ
ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ที่จะนำไปประมวลผล

16 ทำหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ
Harddisk ทำหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ

17 VGA Card หรือ Graphic Card หรือ การ์ดแสดงผล
ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ เชื่อมต่อกับ จอภาพหรือ Monitor

18 Sound Card หรือ การ์ดเสียง
ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของเสียงผ่านทางลำโพง

19 Modem ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ โดยมากจะใช้เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

20 LAN Card ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน

21 สรุป การศึกษาถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และจะเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผู้ใช้ทั่วไปนิยมกำหนดรายละเอียด และเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามความต้องการ และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

22 ลองมาทำ แบบทดสอบดูนะคะ แบบทดสอบ

23 RAM จัดเป็นอุปกรณ์ภายนอกใช่หรือไม่
ไม่ใช่

24 นำจับคู่รูปกับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
VGA CARD Modem Ram

25 อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ป้อนข้อมูลคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
60 อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ป้อนข้อมูลคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ก. Mouse ข. CPU ค. VGA ง. RAM

26 ให้โยงเส้นกับคู่ภาพกับข้อความที่กำหนดให้ ให้ถูกต้อง
1. Modem 2. Case 3. Harddisk

27 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์คอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google