งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ส่วนประกอบของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่การทำงาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ส่วนประกอบของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่การทำงาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ส่วนประกอบของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่การทำงาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4 อุปกรณ์ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์ภายนอก 2. อุปกรณ์ภายใน

5 อุปกรณ์ภายนอก จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ ลำโพง Case Floppy disk Drive Optical Drive

6 Monitor หรือ จอภาพ ใช้แสดงผลการทำงานต่าง ๆ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีให้ เลือกหลายแบบ เช่น แบบ CRT ซึ่งเป็น แบบที่ใช้หลอดภาพหรือ เป็นแบบ LCD ซึ่งมีหน้าจอแบบราบ ขนาดจอบาง น้ำหนักเบาและ ทันสมัย

7 Keyboard หรือ แป้นพิมพ์ ใช้สำหรับป้อนข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ เข้า เครื่องคอมพิวเตอร์

8 Mouse หรือ เมาส์ ใช้สำหรับควบคุม cursor บนหน้าจอ เพื่อจัดการคำสั่ง การทำงานต่าง ๆ บนหน้าจอ

9 Speaker หรือ ลำโพง ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ ของเสียง เช่น เสียงเพลง

10 Case Case โดยทั่วไปจะมี Power Supply อยู่ ภายในด้วย ทำหน้าที่ บรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจ่ายพลังงาน ให้กับระบบ

11 Floppy Disk Drive ทำหน้าที่ในการอ่านและเขียนข้อมูลลง แผ่นดิสก์เกต

12 Optical Drive มีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มี ความสามารถแตกต่างกันไป ดังตารางที่แสดง CDDVD อ่านเขียนอ่านเขียน CD-ROMYNNN CD-RWYYNN DVD-ROMYNYN Combo DriveYYYN DVD-RWYYYY

13 อุปกรณ์ภายใน LAN Card CPU Mainboard RAM Harddisk VGA Card Sound Card

14 CPU หรือ หน่วยประมวลผล กลาง ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุม การทำงานในคอมพิวเตอร์ เปรียบได้ กับ " สมองของคอมพิวเตอร์ "

15 Mainboard หรือ Motherboard หรือ แผงวงจรหลัก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของ คอมพิวเตอร์

16 RAM (Random Access Memory) หรือ หน่วยความจำ ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ใช้ สำหรับเก็บข้อมูล ที่จะนำไปประมวลผล

17 Harddisk ทำหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลและ โปรแกรมต่างๆ

18 VGA Card หรือ Graphic Card หรือ การ์ดแสดงผล ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงบน หน้าจอ เชื่อมต่อกับ จอภาพหรือ Monitor

19 Sound Card หรือ การ์ดเสียง ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดง ออกมาในรูปแบบของเสียงผ่านทาง ลำโพง

20 Modem ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านทาง สายโทรศัพท์ โดยมากจะใช้เชื่อมต่อ ระบบอินเตอร์เน็ต

21 LAN Card ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ผ่านทางเครือข่ายท้องถิ่น (LAN )

22 สรุป การศึกษาถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และจะเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผู้ใช้ทั่วไปนิยมกำหนดรายละเอียด และเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามความต้องการ และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

23 ลองมาทำ แบบทดสอบ ดูนะคะ แบบทดสอบ

24 RAM จัดเป็นอุปกรณ์ ภายนอกใช่หรือไม่ ใช่ไม่ใช่

25 นำจับคู่รูปกับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง Modem VGA CARD Ram

26 อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ป้อนข้อมูลคำสั่ง เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 60 ก. Mouse ข. CPU ค. VGA ง. RAM

27 ให้โยงเส้นกับคู่ภาพกับข้อความที่ กำหนดให้ ให้ถูกต้อง 1. Modem 2. Case 3. Harddisk

28


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ส่วนประกอบของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่การทำงาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google