งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ Peopleware Hardware Data Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ Peopleware Hardware Data Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ Peopleware Hardware Data Software

3 Hardware ( ฮาร์ดแวร์ ) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

4 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด โอซีอาร์ (OCR) Mouse Scanner

5 1. แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

6 2.Mouse หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

7 3.Scanner หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

8 2. Wand Readers เป็นอุปกรณ์ที่ใช้มือควบคุม หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

9 4. Bar Code Reader หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

10 หน่วยประมวลผลกลาง

11 Software 1. ซอฟต์แวร์สำหรับ ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

12 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software) DOSWindows Unix Linux Basic Fortran Cobol C

13 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) •2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงาน เฉพาะด้าน โปรแกรมการทำบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการทำสินค้า User’s Program

14 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับ งานทั่วไป MS-Office Adobe Photoshop Internet Explorer อื่นๆอีกมากมาย Program สำเร็จรูป กลับเมนู

15 หน่วยแสดงผลข้อมูล จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) อุปกรณ์เสียง (Audio Output) เครื่องพิมพ์ (Printer)

16 จอภาพ (Monitor) จอภาพสี (Colour) จอภาพที่มีสีเดียว (Monochrome) หน่วยแสดงผล ข้อมูล

17 อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) หน่วยแสดงผลข้อมูล

18 อุปกรณ์เสียง (Audio Output) หน่วยแสดงผลข้อมูล

19 เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น (Ink Jet Printer) หน่วยแสดงผลข้อมูล

20 หน่วยแสดงผลข้อมูล เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)

21 จบบทเรียนแล้วค่ะ.... แบบฝึกหัด

22 แป้นพิมพ์หรือ Keyboard คือ อุปกรณ์ในการรับ ข้อมูล TrueFalse

23 ให้นักเรียนทำการต่อจับคู่คำศัพท์ ภาษาไทย - อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักเรียนทำการต่อจับคู่คำศัพท์ ภาษาไทย - อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Mouse Moniter SpeakerSpeaker Printer

24 ให้บอกชื่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่นักเรียนรู้จักมาคนละ 1 ชื่อ

25 ให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่นักเรียนรู้จักคนละ 1 ชิ้น

26 1. อุปกรณ์ในข้อใดเป็นอุปกรณ์ในหน่วย รับข้อมูล (Input Unit) ? Timer


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ Peopleware Hardware Data Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google