งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด.....................................................................................................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด....................................................................................................................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายละเอียด ขนาดตัวอักษร Cordia New …… ไม่น้อยกว่า 28 ………………… ก

3 ขนาดตัวอักษร Cordia New … ไม่น้อยกว่า 28 ………………… ข

4 สาระสำคัญ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 2 สารบัญ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน 4 หัวข้อ 1 7 หัวข้อ 2 15 สาระสำคัญ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 2 สารบัญ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน 4 หัวข้อ 1 7 หัวข้อ 2 15 หัวข้อ 3 … หัวข้อ 4 … หัวข้อ 5 … หนังสืออ้างอิง... แบบทดสอบหลังเรียน … ประวัติผู้จัดทำ... หัวข้อ 3 … หัวข้อ 4 … หัวข้อ 5 … หนังสืออ้างอิง... แบบทดสอบหลังเรียน … ประวัติผู้จัดทำ... ค

5 1. คำถาม ? ก ข ค ง คำถาม ? ก ข ค ง คำถาม ? ก ข ค ง คำถาม ? ก ข ค ง ง

6 3. คำถาม ? ก ข ค ง คำถาม ? ก ข ค ง จ

7 รายละเอียด ไม่เกิน 3 บรรทัด ขนาดตัวอักษร Cordia New ไม่น้อยกว่า 28 ……… 1

8 2

9 รายละเอียด ตัวอักษร.... Cordia New ไม่น้อยกว่า 28 …………… ………………………… ……………. ………………………… …………….. ช่วยคิด... 3

10 รายละเอียด ไม่เกิน 3 บรรทัด ขนาดตัวอักษร Cordia New ไม่น้อยกว่า 28 ……… 4

11 ช่วยคิด... รายละเอียด ตัวอักษร.... Cordia New ไม่น้อยกว่า 28 …………… ………………………………… ……. ………………………………… …….. 4

12 6

13 ช่วยคิด... 5 รายละเอียด ตัวอักษร.... Cordia New ไม่น้อยกว่า 28 …………… ………………………… ……………. ………………………… ……………..

14 6

15 6

16 6 หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ซีพียู (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ซีพียู (CPU)

17 รายละเอียด ไม่เกิน 3 บรรทัด ขนาดตัวอักษร Cordia New ไม่น้อยกว่า 28 ……… 3

18 1. คำถาม ? ก ข ค ง คำถาม ? ก ข ค ง …

19 หลักสูตรโรงเรียน หนังสือเรียน เว็บไซต์ …

20 ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทรศัพท์ ………………………………… ………. …

21

22


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด.....................................................................................................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google