งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์. การทำงานของคอมพิวเตอร์  การทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการทำงานที่ เรียกว่า “ วงจร ไอพีโอ ” (IPO) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Input,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์. การทำงานของคอมพิวเตอร์  การทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการทำงานที่ เรียกว่า “ วงจร ไอพีโอ ” (IPO) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Input,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์

2 การทำงานของคอมพิวเตอร์  การทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการทำงานที่ เรียกว่า “ วงจร ไอพีโอ ” (IPO) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Input, Process, Output โดยมี ขั้นตอนการทำงาน คือ

3 วงจรการทำงานของ IPO  1. การนำเข้าข้อมูล (Input) เป็นการป้อน ข้อมูลเข้าไปในเครื่องโดยผ่านแป้นพิมพ์ หรือ เมาส์  2. การประมวลผล (Process) เมื่อนำเข้า ข้อมูลเข้าไปแล้วเครื่องก็จะดำเนินการกับ ข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยใช้หน่วย ประมวลผลกลาง  3. ข้อมูลผลลัพธ์ (Output) เมื่อประมวลผล แล้ว ก็จะแสดงผลที่ได้รับออกมาทางจอภาพ หรือเครื่องพิมพ์

4 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือตัวเครื่อง  2. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรม

5 Hardware  ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ เราสามารถมองเห็นและจับต้องได้ มี ส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้  1. หน่วยรับข้อมูล (Input) 2. หน่วยควบคุมส่วนกลางหรือซีพียู (CPU) 3. หน่วยความจำ (Memory) 4. หน่วยแสดงผล (Output) 5. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

6 หน่วยรับข้อมูล (Input)  1. แผงแป้นพิมพ์ (keyboard) หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์นำเข้า ข้อมูลอย่างหนึ่ง ลักษณะของแป้นพิมพ์จะ คล้ายคลึงกับแป้นพิมพ์ดีด ประกอบด้วยปุ่มที่ แทนตัวอักษร อักขระ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันมีจำนวน 108 ปุ่ม เพื่อสนับสนุน โปรแกรมที่ใช้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์

7 หน่วยรับข้อมูล  2. เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูล มี หน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ชี้ ตำแหน่งบนจอภาพ ไปมารอบๆ จอภาพ ซึ่ง ใช้ได้ง่ายกว่าแป้นพิมพ์มาก

8 หน่วยรับข้อมูล  วิธีการใช้เมาส์  1. คลิก (Click) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้ง แล้วปล่อย จะมีเสียงดังคลิกขึ้น ใช้คลิกเพื่อเลือก คำสั่งหรือส่วนต่าง ๆ ในโปรแกรม  2. ดับเบิลคลิก (Double Click) คือ การกดเมาส์ ปุ่มซ้ายติดกัน 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว ใช้เพื่อเลือกเปิด โปรแกรม  3. คลิกลากแล้วปล่อย (Drag and Drop) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์  4. คลิกขวา (Right Click) คือ การคลิกเมาส์ปุ่ม ขวาหนึ่งครั้ง ใช้เพื่อเปิดเมนูย่อย นิยมใช้ในการเปิด โปรแกรม Windows

9 หน่วยรับข้อมูล  3. สแกนเนอร์ (Scanner) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ป้อนข้อมูลประเภทรูปภาพเข้า เครื่องพีซี เพราะไม่สามารถนำเข้าทาง แป้นพิมพ์ได้ เช่น ภาพมนุษย์ ภาพโลโก้ เป็น ต้น ซึ่งลักษณะการทำงานนั้นจะเป็นการจับ ภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอ นาลอกเป็นดิจิตอล โดยคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง เรียบเรียง เก็บรักษาและผลิต ออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย ข้อความ ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ

10

11


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์. การทำงานของคอมพิวเตอร์  การทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการทำงานที่ เรียกว่า “ วงจร ไอพีโอ ” (IPO) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Input,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google