งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แบ่งเป็น 5 หน่วย 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) รับข้อมูลส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) เก็บข้อมูลที่ถูกประมวลผล 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Storage) ใช้เก็บข้อมูลอย่างถาวร 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

2 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) เม้าส์/อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
แป้นพิมพ์ เม้าส์/อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง จอภาพสัมผัส เครื่องอ่านรหัสปากกา อุปกรณ์กราดข้อมูล

3 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) ต่อ
อื่นๆ

4 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ด้านล่าง ด้านบน ภายในประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ จำนวนมากมายมหาศาล ทำหน้าที่ ประมวลผลคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปแล้ว แปลความหมายและสั่งให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

5 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต่อ
ด้านล่าง ด้านบน CPU ทำงานโดยสัญญาณนาฬิกาเรียกว่า เฮิรตซ์ (Hz) ยิ่ง CPU มีเฮิรตซ์มากก็ยิ่งเร็ว หน่วยการทำงานของ CPU ที่ควรรู้จักคือ 1 เมกะเฮิรตซ์ (1 MHz) มีค่าเท่ากับทำงานได้ 1 ล้านครั้งใน 1 วินาที 1 จิกะเฮิรตซ์ (1 GHz) มีค่าเท่ากับทำงานได้ 1 พันล้านครั้งใน 1 วินาที

6 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต่อ
ด้านล่าง ด้านบน CPU มีหน่วยการทำงาน 2 หน่วย คือ 1. หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นใน ระบบคอมพิวเตอร์ 2. หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่คำนวณค่าต่างๆ

7 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต่อ
ด้านล่าง ด้านบน CPU มีองค์ประกอบสำคัญอีก 2 องค์ประกอบ 1. เรจิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ชั่วคราวใน CPU 2. บัส เป็นเส้นทางการรับส่งข้อมูล

8 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
RAM ใช้เก็บข้อมูลจากการประมวลผล ข้อมูลจะหายไปถ้าปิดเครื่อง RAM มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าสื่อ บันทึกชนิดอื่นเช่น แฟลชไดรฟ์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ หน่วยวัดความเร็วของ RAM 1 ไบต์ = ตัวอักษร 1 กิโลไบต์ = 1,024 ตัวอักษร 1 เมกะไบต์ = 1,048,576 ตัวอักษร 1 กิกะไบต์ = 1,073,741,824 ตัวอักษร ปัจจุบันหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ จะเป็น กิกะไบต์

9 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)
เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยจะต่อภายนอกคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

10 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) ต่อ
ประเภทของแผ่น CD แผ่นซีดีรอม และ แผ่นซีดีอาร์ เป็นแผ่นที่บันทึกได้ครั้งเดียวเหมือนกัน ต่างกันที่ แผ่นซีดีรอมบันทึกแล้วไม่สามารถเขียนต่อได้ แต่แผ่นซีดีอาร์บันทึกแล้วสามารถเขียนต่อจนกว่าจะเต็มแผ่นได้ ปัจจุบันเราจะเห็นแผ่นซีดีอาร์เป็นส่วนใหญ่ แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว เป็นแผ่นที่บันทึกได้และลบข้อมูลทิ้งได้ หลายครั้ง ราคาแพงกว่าแผ่นซีดีอาร์ หลายสิบบาท

11 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) ต่อ
ประเภทของแผ่น DVD แผ่นดีวีดีรอม และ แผ่นดีวีดีอาร์ เป็นแผ่นที่บันทึกได้ครั้งเดียวเหมือนกัน ต่างกันที่ แผ่นดีวีดีรอมบันทึกแล้วไม่สามารถเขียนต่อได้ แต่แผ่นดีวีดีอาร์บันทึกแล้วสามารถเขียนต่อจนกว่าจะเต็มแผ่น ปัจจุบันเราจะเห็นแผ่นดีวีดีอาร์เป็นส่วนใหญ่ แผ่นดีวีดีอาร์ดับบลิว เป็นแผ่นที่บันทึกได้และลบข้อมูลทิ้งได้ หลายครั้ง ราคาแพงกว่าแผ่นดีวีดีอาร์ หลายสิบบาท

12 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) ต่อ
แผ่น บลูเรย์ดิสก์ เป็นแผ่นที่บันทึกข้อมูลได้มากกว่า แผ่นดีวีดี หลายสิบเท่า แต่มีราคาแพง มักใช้บันทึกงานพวกถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นส่วนใหญ่

13 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์แบบกระทบ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์พลอตเตอร์

14 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยเขียนคำถามและคำตอบใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษรายงาน หรือกระดาษสมุด คนละ 1 แผ่น 1. อธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ว่ามีหน้าที่ทำอะไร แป้นพิมพ์ เม้าส์ CPU RAM เครื่องพิมพ์ จอภาพ แผ่นซีดีและดีวีดี ต่างกันอย่างไรให้อธิบาย

15 จบแล้ว อย่าลืม!..อ่านหนังสือทบทวนด้วย
จบแล้ว อย่าลืม!..อ่านหนังสือทบทวนด้วย


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google