งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช

2 เมื่อ ๓ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ จัด เจ้าหน้าที่ตรวจคัด กรองไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ ชนิด เอ เอช๑ เอ็น๑ ให้กับกำลังพล จทบ. ช. ร. ณ ศาสน สถาน จทบ. ช. ร.

3 เมื่อ ๓ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ จัด เจ้าหน้าที่ตรวจคัด กรองไข้หวัดสาย พันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช๑ เอ็น๑ ให้กับ กำลังพล ร. ๑๗ พัน. ๓ ณ ห้องอบรม ร. ๑๗ พัน. ๓

4 เมื่อ ๖ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ บริการทางทันต กรรม ให้กับเด็กนักเรียนวัด ห้วยปลากั้ง ณ แผนก ทันตกรรม รพ. ค่ายเม็ง รายฯ

5 เมื่อ ๖ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ จัด เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง โรคมือเท้าปาก ให้กับ เด็กนักเรียน รร. อนุบาล กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

6 เมื่อ ๑๑ ก. พ. ๕๗ ผอ. รพ. ค่ายเม็งรายฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ ๗๗ ปี ณ รพ. เชียงรายประชานุ เคราะห์

7 เมื่อ ๑๒ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ จัด เจ้าหน้าที่เยี่ยมบุตร กำลังพลที่มีความ ต้องการพิเศษ พร้อม กับมอบยาเวชภัณฑ์ ณ บ้านแม่ข้าวต้ม อ. เมือง จว. ช. ร.

8 เมื่อ ๑๒ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ ร่วมกับ แม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ. ๓ จัด กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ใจสายใยแม่บ้านกำลัง พล ให้กับครอบครัว กำลังพลค่ายเม็งราย มหาราช ณ สโมสรค่าย เม็งรายมหาราช

9 เมื่อ ๑๗ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ จัด เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ ปากและฟันให้กับเด็ก นักเรียน รร. อนุบาล กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

10 เมื่อ ๑๘ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ จัด เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม เด็กไทยไม่อ้วนให้กับ เด็กนักเรียน รร. อนุบาลกองทัพบก อุปถัมภ์ฯ

11 เมื่อ ๒๐ ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายฯ ร่วมกับ ฉก. ม. ๓ ออก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ บ้านม้ง ๙ หลัง ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้า หลวง จ. เชียงราย

12 การบริการทาง การแพทย์ ( ๑ – ๒๘ ก. พ. ๕๗ ) คนไข้นอกกำลังพล ๖๘๒ ราย ครอบครัว ๔๖๔ ราย ประชาชน ๒, ๕๐๖ ราย รวม ๓, ๖๕๒ ราย คนไข้ในกำลังพล ๑๗ ราย ครอบครัว ๑๒ ราย ประชาชน ๑๘ ราย รวม ๔๗ ราย

13 สถิติการ เสียชีวิต ( ๑ – ๒๘ ก. พ. ๕๗ ) กำลังพล - ราย ครอบครัว - ราย ประชาชน - ราย รวม - ราย

14


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมและผลงาน ประจำเดือน ก. พ. ๕๗ รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google