งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS People www. 2 ascom.com Vision ผบ. บชร. ๒ มอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์จัดการศพ พ. อ. รุ่งเรือง กล้ารบ แก่บิดา - มารดา และภรรยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS People www. 2 ascom.com Vision ผบ. บชร. ๒ มอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์จัดการศพ พ. อ. รุ่งเรือง กล้ารบ แก่บิดา - มารดา และภรรยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS People www. 2 ascom.com Vision ผบ. บชร. ๒ มอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์จัดการศพ พ. อ. รุ่งเรือง กล้ารบ แก่บิดา - มารดา และภรรยา ในพิธีพระราชทานเพลิง ศพ ณ เมรุวัดกัลยานมิตรตาราม ต. ลำไทรโยง อ. นางรอง จว. บ. ร. เมื่อ วันที่ ๖ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ มอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์จัดการศพ พ. อ. รุ่งเรือง กล้ารบ แก่บิดา - มารดา และภรรยา ในพิธีพระราชทานเพลิง ศพ ณ เมรุวัดกัลยานมิตรตาราม ต. ลำไทรโยง อ. นางรอง จว. บ. ร. เมื่อ วันที่ ๖ ก. พ. ๕๗ มทภ. ๒ มอบใบประกาศชมเชย ผลการประเมินการตรวจกิจการทั่วไป ( หน่วยสนับสนุน ) ประจำปี ๒๕๕๖ ผล ประเมินสูงสุดใน ทบ. เกณฑ์ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป แก่ ผบ. บชร. ๒ ณ ห้องประชุม ( ๑ ) บก. ทภ. ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ นำกำลังพลหน่วย บก. บชร. ๒ ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ทบ. ณ สนาม บก. บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานในพิธีนำ กำลังพลและครอบครัวในชุมชนแสด ขาว บชร. ๒ ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานกีฬา ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้กับทายาท ของ กพ. ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติราชการ สนาม พื้นที่ จชต. ณ ห้องรับรอง บก. บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้กับทายาท ของ กพ. ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติราชการ สนาม พื้นที่ จชต. ณ ห้องรับรอง บก. บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก. พ. ๕๗ ด้านกำลัง พล

2 ผบ. บชร. ๒ และภริยา ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่อง ในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถาน ค่าย สุรนารี อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อวันที่ ๑๔ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ และภริยา ร่วมพิธี ทำบุญทอดผ้าป่าและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าสาล วัน อ. เมือง จว. น. ม. เมื่อวันที่ ๑๔ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจการปลูกฝังอุดมการณ์ ทหาร ทบ. ทั้ง ๓ คณะ ในการตรวจประเมินผลหน่วย บก. บชร. ๒, ชุมชน แสดขาว บชร. ๒ และ พัน นขต. บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ มอบรางวัลแก่ ผบ. หน่วย นขต. บชร. ๒ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุม บก. บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก. พ. ๕๗ การเงิน บชร. ๒ ผบ. พัน. สบร. ๒๒ฯผบ. พัน. ซบร. ๒๒ฯผบ. พัน. ขส. ๒๒ฯ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานมอบ รางวัลการประกวดวงดนตรีโครงการ To Be number เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพ ติด ณ รร. บุญวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๑ ก. พ. ๕๗ ด้านยุทธการและ การข่าว ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ คณะ สมาคมแม่บ้าน ขส. ทบ. ตรวจเยี่ยม หน่วยพื้นที่ ทภ. ๒ และเยี่ยมชมการ บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ SR Prak เมื่อวันที่ ๑๘ ก. พ. ๕๗

3 ผบ. บชร. ๒ มอบทุนสนับสนุนวง โยธวาธิตเพื่อการศึกษา รร. ราชสีมา วิทยาลัย โดยที่ประชุมสมาคม ผู้ปกครองร่วมให้การสนับสนุนอย่าง เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๒ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ มอบทุนสนับสนุนวง โยธวาธิตเพื่อการศึกษา รร. ราชสีมา วิทยาลัย โดยที่ประชุมสมาคม ผู้ปกครองร่วมให้การสนับสนุนอย่าง เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๒ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ นทน. หลักสูตรการจัดการด้านการส่งกำลัง บำรุงชั้นสูงรุ่นที่ ๕๖ ทัศนศึกษาดูงาน ด้านการส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ บชร. ๒ ณ หอประชุม พ. ต. เจริญฯ เมื่อวันที่ ๓ ก. พ. ๕๗ ด้านการส่ง กำลังบำรุง ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ รอง จก. พธ. ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ทางการส่งกังบำรุงพื้นที่ ทภ. ๒ ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อวันที่ ๔ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ รอง จก. สวัสดิการ ทบ. และคณะ ตรวจ เยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ. ๒ ณ ห้อง รับรอง บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ให้การต้อนรับ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ทบ. และ คณะตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ. ๒ ณ ห้อง Menetment Cokpit บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ ให้การต้อนรับ จก. สพ. ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยม หน่วยพื้นที่ ทภ. ๒ ณ บก. พัน. สพ. กระสุนฯ๒๒ บชร. ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ก. พ. ๕๗ ผบ. บชร. ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ บชร. ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ห้วง ๑๗ - ๒๘ ก. พ. ๕๗ ณ หอประชุม พ. ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ ภาพ / ข่าวโดย จ. ส. อ. ภูวนารถ คะเรรัมย์ ชรก. ปชส. บชร. ๒, ตรวจ, ทาน พ. อ. ไชยนคร กิจคณะ หก. กยข. บฃชร. ๒ อนุมัติข่าว พล. ต. มารุต ลิ้มเจริญ ผบ. บชร. ๒


ดาวน์โหลด ppt 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS People www. 2 ascom.com Vision ผบ. บชร. ๒ มอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์จัดการศพ พ. อ. รุ่งเรือง กล้ารบ แก่บิดา - มารดา และภรรยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google