งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์
การประชุม ภ.๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก.ภ.จว.ระนอง

2 หัวข้อนำเสนอ ๑. อาชญากรรมหรือคดีสำคัญ ๒. การจับกุมคดีโจรกรรมรถ
๓. การจับกุมอาวุธปืนที่สำคัญ ๔. ผลการจับกุมคดียาเสพติด ๕. งานบริหาร ๖. การลงโทษข้าราชการตำรวจ ๗. ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว

3 ๑. อาชญากรรมหรือคดีสำคัญ
ไม่มี

4 ๒. การจับกุมคดีโจรกรรมรถ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เหตุเกิด ๘ คดี (รถ จยย.) +๕ - สภ.เมืองระนอง เกิด ๕ ราย จับ ๒ ราย - สภ.กระบุรี เกิด ๑ ราย จับ ๑ ราย - สภ.ปากน้ำ เกิด ๑ ราย จับ ๑ ราย - สภ.บางแก้ว เกิด ๑ ราย จับ ๐ ราย

5 ๓. การจับกุมอาวุธปืน ไม่มี เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ อาวุธปืนธรรมดา ๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๒๗ คน (+๑๓) อาวุธปืนสงคราม ไม่มี

6 ๔. ผลการจับกุมคดียาเสพติด
จับกุม ๑๔๖ ราย (+๑๕) ผู้ต้องหา ๑๕๗ คน (+๒๑) ของกลาง ยาบ้า ๔,๒๓๐ เม็ด ยาไอซ์ ๒๘ กรัม กัญชา ๗.๗๙ กรัม อัลฟาโซแรม ๓๒ เม็ด

7 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๕. งานบริหาร ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

8 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม สภ.บางแก้ว ปลูกป่าชายเลน
สภ.ละอุ่น สภ.บางแก้ว ปลูกป่าชายเลน

9 โครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
สภ.ราชกรูด โครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ๘๔ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน สภ.ราชกรูด

10 อบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดย สภ.เมืองระนอง
โครงการหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น ระหว่างโรงเรียนและ สภ.เมืองระนอง

11 สภ.ในสังกัด ภ.จว.ระนอง ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการเยี่ยมเรือนเตือนภัย และ โครงการเยี่ยมถึงเรือนเตือนถึงบ้าน สายตรวจพบการจอดรถ จยย.ที่เสี่ยงกับการถูกโจรกรรม จึงเขียนเตือนไว้เพื่อให้มีการระวังในครั้งต่อไป

12 โครงการตำรวจเตือนภัย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากน้ำระนอง นำเอกสารประชาสัมพันธ์ เตือนภัย โดยติดประกาศ เตือนภัยให้ประชาชนรับทราบ ตามโครงการตำรวจเตือนภัย แก่เจ้าของรถยนต์ที่จอดในที่เปลี่ยว ให้รับทราบถึงอันตราย หรืออาจ สูญหาย ถ้าไม่ระมัดระวัง

13 สภ. กะเปอร์ ได้ออกคำสั่งมอบหมายให้ช้าราชการตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน
สภ. กะเปอร์ ได้ออกคำสั่งมอบหมายให้ช้าราชการตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ นาย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ประชุมราษฎร ในหมู่บ้านทุกเดือน และออกตรวจเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างต่อเนื่องทุก ๑๕ วัน โดยจัดทำสมุดบันทึก แบ่งเป็นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ของเดือน และระหว่าง วันที่ ๑๖ ถึงสิ้นเดือน ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ นาย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ประชุมราษฎรในหมู่บ้านทุกเดือน และออกตรวจเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างต่อเนื่อง ทุก ๑๕ วัน

14 สภ.กะเปอร์ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มก่อนวัยเสี่ยง

15 ตำรวจจราจรของ สภ.สุขสำราญ
ได้ประชุมกับคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติให้มีความ ปลอดภัยในการบริการ และได้แจกจ่ายคู่มือเกี่ยวกับการกวดขันวินัย จราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ

16 ๖. การลงโทษข้าราชการตำรวจ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ไม่มี

17 ๗. ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ส.ค. ๒๕๕๕ และ ก.ย. ๒๕๕๕
ส.ค. ๕๕ จับ ๓๗๑ ราย ๑-๒๑ ก.ย. ๕๕ จับ ๑๑๗ ราย ๑,๗๔๒ / ๑,๗๖๐

18 ของฝากจากใจ อย่าได้กังวลกับคนที่ลงมือทำ แล้ว ผิดพลาด
ให้กังวลกับคนที่ไม่ลงมือทำอะไร เลย ให้มาก


ดาวน์โหลด ppt ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google