งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล. ต. ต. กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก. ภ. จว. ระนอง ๑. อาชญากรรมหรือคดี สำคัญ ๒. การจับกุมคดีโจรกรรมรถ ๓. การจับกุมอาวุธปืนที่สำคัญ ๔. ผลการจับกุมคดียาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล. ต. ต. กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก. ภ. จว. ระนอง ๑. อาชญากรรมหรือคดี สำคัญ ๒. การจับกุมคดีโจรกรรมรถ ๓. การจับกุมอาวุธปืนที่สำคัญ ๔. ผลการจับกุมคดียาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พล. ต. ต. กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก. ภ. จว. ระนอง

3 ๑. อาชญากรรมหรือคดี สำคัญ ๒. การจับกุมคดีโจรกรรมรถ ๓. การจับกุมอาวุธปืนที่สำคัญ ๔. ผลการจับกุมคดียาเสพติด ๕. งานบริหาร ๖. การลงโทษ ข้าราชการตำรวจ ๗. ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว

4 ๑. อาชญากรรมหรือ คดีสำคัญ ไม่มี

5 เหตุเกิด ๘ คดี ( รถ จยย.) + ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ - สภ. เมืองระนอง เกิด ๕ ราย จับ ๒ ราย - สภ. กระบุรี เกิด ๑ ราย จับ ๑ ราย - สภ. ปากน้ำ เกิด ๑ ราย จับ ๑ ราย - สภ. บางแก้ว เกิด ๑ ราย จับ ๐ ราย ๒. การจับกุมคดีโจรกรรม รถ

6 อาวุธปืน ธรรมดา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๒๗ คน (+ ๑๓ ) อาวุธปืน สงคราม ไม่มี ๓. การจับกุม อาวุธปืน

7 จับกุม๑๔๖ ราย (+ ๑๕ ) ผู้ต้องหา๑๕๗ คน (+ ๒๑ ) ยาไอซ์ ๒๘ กรัม กัญชา ๗. ๗๙ กรัม อัลฟาโซแรม ๓๒ เม็ด ยาบ้า ๔, ๒๓๐ เม็ด ของกลาง

8 ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

9 สภ. บางแก้ว ปลูกป่าชายเลน สภ. ละ อุ่น

10 โครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ๘๔ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน โครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพ ติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E ) สภ. ราชกรูด สภ. ราช กรูด

11 อบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดย สภ. เมืองระนอง โครงการหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น ระหว่าง โรงเรียนและ สภ. เมืองระนอง

12 สภ. ในสังกัด ภ. จว. ระนอง ออกตรวจเยี่ยมประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการเยี่ยมเรือน เตือนภัย และ โครงการ เยี่ยมถึงเรือนเตือนถึงบ้าน สายตรวจพบการ จอดรถ จยย. ที่เสี่ยง กับการถูกโจรกรรม จึงเขียนเตือนไว้ เพื่อให้มีการระวังใน ครั้งต่อไป

13 โครงการตำรวจ เตือนภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ปากน้ำระนอง นำเอกสารประชาสัมพันธ์ เตือนภัย โดยติดประกาศ เตือนภัย ให้ประชาชนรับทราบ ตามโครงการตำรวจเตือน ภัย แก่เจ้าของรถยนต์ที่จอด ในที่เปลี่ยว ให้รับทราบถึงอันตราย หรืออาจ สูญหาย ถ้าไม่ระมัดระวัง

14 ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ นาย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ รับผิดชอบ ประชุมราษฎรในหมู่บ้านทุกเดือน และออก ตรวจเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างต่อเนื่อง ทุก ๑๕ วัน ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ นาย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ รับผิดชอบ ประชุมราษฎรในหมู่บ้านทุกเดือน และออก ตรวจเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างต่อเนื่อง ทุก ๑๕ วัน สภ. กะเปอร์ สภ. กะเปอร์ ได้ออกคำสั่งมอบหมายให้ช้าราชการ ตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ นาย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ รับผิดชอบ ประชุมราษฎร ในหมู่บ้านทุกเดือน และออกตรวจเยี่ยมเยียนราษฎรอย่าง ต่อเนื่องทุก ๑๕ วัน โดยจัดทำสมุดบันทึก แบ่งเป็นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ของ เดือน และระหว่าง วันที่ ๑๖ ถึงสิ้นเดือน สภ. กะเปอร์ สภ. กะเปอร์ ได้ออกคำสั่งมอบหมายให้ช้าราชการ ตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ นาย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ รับผิดชอบ ประชุมราษฎร ในหมู่บ้านทุกเดือน และออกตรวจเยี่ยมเยียนราษฎรอย่าง ต่อเนื่องทุก ๑๕ วัน โดยจัดทำสมุดบันทึก แบ่งเป็นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ของ เดือน และระหว่าง วันที่ ๑๖ ถึงสิ้นเดือน

15 สภ. กะเปอร์ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน กลุ่มก่อนวัยเสี่ยง

16 ตำรวจจราจรของ สภ. สุขสำราญ ตำรวจจราจรของ สภ. สุขสำราญ ได้ประชุมกับคนขับรถรับ - ส่งนักเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติให้มีความ ปลอดภัยในการบริการ และได้แจกจ่ายคู่มือ เกี่ยวกับการกวดขันวินัย จราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ศึกษาทำ ความเข้าใจ

17 เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ไม่มี

18 ส. ค. ๕๕ จับ ๓๗๑ ราย ๑ - ๒๑ ก. ย. ๕๕ จับ ๑๑๗ ราย ๑, ๗๔๒ / ๑, ๗๖๐

19 ให้ กังวลกับคนที่ไม่ลงมือทำอะไร เลย ให้มาก อ ย่าได้กังวลกับคนที่ลงมือทำ แล้ว ผิดพลาด


ดาวน์โหลด ppt พล. ต. ต. กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก. ภ. จว. ระนอง ๑. อาชญากรรมหรือคดี สำคัญ ๒. การจับกุมคดีโจรกรรมรถ ๓. การจับกุมอาวุธปืนที่สำคัญ ๔. ผลการจับกุมคดียาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google